zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

50 najnowszych
Moze sie zdarzyc ze w najnowszych aktach jest brak pliku PDF z textem Monitora - nalezy zachowac spokoj i cierpliwosc...
Paczka Nr dz Akt Tytu?

0912 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0911 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

0910 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0909 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

0908 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0907 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0906 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0905 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0904 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu

0903 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2018 r. o nadaniu orderu

0902 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. o nadaniu orderów

0901 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0900 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

0899 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0898 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0897 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0896 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0895 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0894 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0893 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0892 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0891 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

0890 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0889 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0888 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0887 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. o nadaniu orderu

0886 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0885 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0884 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2018 r. o nadaniu orderów

0883 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

0882 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

0881 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 września 2018 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

0880 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

0879 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0878 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

0877 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

0876 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

0875 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0874 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0873 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym

0872 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

0871 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

0870 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

0869 Komunikat Nr 09/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 września 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0868 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

0867 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2018 r. o prawomocnym złożeniu sędziego z urzędu

0866 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0865 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0864 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0863 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu