zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

50 najnowszych
Moze sie zdarzyc ze w najnowszych aktach jest brak pliku PDF z textem Monitora - nalezy zachowac spokoj i cierpliwosc...
Paczka Nr dz Akt Tytu?

1096 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego

1095 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego

1094 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2018 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

1093 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2019

1092 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1091 Zarządzenie nr 198 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

1090 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1089 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019

1088 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2019

1087 Zarządzenie nr 192 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Ekonomicznemu

1086 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1085 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

1084 Zarządzenie nr 177 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1083 Oświadczenie rządowe z dnia 22 października 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisanym w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

1082 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisanej w Dar es Salaam dnia 28 września 2015 r., podpisane w Dar es Salaam dnia 12 września 2017 r.

1081 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

1080 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2018 r. w 10. rocznicę agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję

1079 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1078 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1077 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1076 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1075 Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1074 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

1073 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

1072 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

1071 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

1070 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

1069 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisanym w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.

1068 Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Włoskiej o współpracy obronnej, podpisane w Warszawie dnia 21 marca 2012 r.

1067 Oświadczenie rządowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisaną w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

1066 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, podpisana w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

1065 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

1064 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

1063 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

1062 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

1061 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

1060 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

1059 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

1058 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderów

1057 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

1056 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. o nadaniu orderu

1055 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

1054 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2014-2016

1053 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1052 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.62.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

1051 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.61.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

1050 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.60.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

1049 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.59.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

1048 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

1047 Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu