zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1972 - 382
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzona w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.

Dz.U. 1971 nr 1 poz. 1
0002 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1971 r. w sprawie wejścia w życie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Socjalistycznej Republiki Rumunii o zniesieniu wiz przy podróżach służbowych i prywatnych, sporządzonej w Bukareszcie dnia 28 czerwca 1971 r.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 164
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów meldunkowych na terenie niektórych miejscowości województwa warszawskiego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0004 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1971 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od wynagrodzeń przychodów tłumaczy przysięgłych.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0005 Rozporządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w szkołach wyższych.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0006 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich.

Dz.U. 1956 nr 47 poz. 210
0007 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 stycznia 1972 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1972 r. w sprawie uznania Stowarzyszenia Architektów Polskich za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1971 nr 17 poz. 168
0009 Obwieszczenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 23 grudnia 1971 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1964 r. w sprawie zatrudniania absolwentów szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu kosztów wykształcenia.

Dz.U. 1969 nr 15 poz. 108
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę i Mongolię Międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej, sporządzonej w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

Dz.U. 1967 nr 42 poz. 209
0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1971 r. w sprawie przyjęcia przez Fidżi Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Tanzanii do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

0013 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisana w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.

Dz.U. 1972 nr 3 poz. 13
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1971 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Danii w sprawie wzajemnego przyznania praw do połowów w ich odpowiednich strefach rybołówstwa morskiego, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 czerwca 1971 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących wytwórnie palonej cegły.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych oraz w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych drobnych zakładów rzemieślniczych.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0017 Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie paszportów konsularnych.

0018 Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisany w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.

Dz.U. 1972 nr 4 poz. 18
0019 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o współpracy w dziedzinie komunikacji, podpisanego w Berlinie dnia 16 lipca 1971 r.

0020 Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.

Dz.U. 1972 nr 4 poz. 20
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 stycznia 1972 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie wspólnej kontroli ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w niektórych przedsiębiorstwach resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia budynków.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia ziemiopłodów od gradobicia i powodzi.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59
0027 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0028 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 stycznia 1972 r. w sprawie wyłączania gruntów z państwowego gospodarstwa leśnego i włączania gruntów do tego gospodarstwa.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 14
0029 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 12 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania licytacji nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie zasad udzielania świadczeń leczniczych przez zakłady społeczne służby zdrowia pracownikom twórczym.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0031 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 116
0032 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze administracji morskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania im upoważnień.

0033 Umowa dotycząca przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzona w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.

Dz.U. 1972 nr 6 poz. 33
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, sporządzonej w Lake Success, Nowy Jork dnia 22 listopada 1950 r.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.

Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238
0036 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0037 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich.

Dz.U. 1925 nr 34 poz. 236
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Kambodży w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu, sporządzonych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Lniarskiego oraz w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności dokonywania zabiegów sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowych.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0041 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 76
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Hiszpanii do Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Paryżu dnia 10 maja 1948 r.

Dz.U. 1963 nr 17 poz. 90
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie przystąpienia Rumunii do Konwencji dotyczącej procedury cywilnej, sporządzonej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.

Dz.U. 1951 nr 59 poz. 407
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success, Nowy Jork dnia 12 listopada 1947 r.

Dz.U. 1964 nr 21 poz. 131
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Japonię Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażeń pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1962 nr 21 poz. 95
0048 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 1 marca 1972 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115
0049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1972 r. w sprawie określenia zakładów, w których ma być wykonywana kara aresztu.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1972 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Jarocinie rozpoznawania spraw karnych dotyczących nieletnich w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Krotoszynie.

Dz.U. 1967 nr 8 poz. 31
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Mauretanię, Francję, Jugosławię i Kambodżę Konwencji (nr 122) dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 lipca 1964 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Dz.U. 1963 nr 15 poz. 77
0055 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 29 lutego 1972 r. zmieniające rozporządzenie o szczegółowych zasadach i trybie postępowania w sprawach cudzoziemców oraz o wzorach dokumentów dla cudzoziemców.

Dz.U. 1966 nr 32 poz. 192
0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kubę i Kenię Konwencji (nr 112) dotyczącej najniższego wieku dopuszczania do pracy w rybołówstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 czerwca 1959 r.

Dz.U. 1968 nr 37 poz. 263
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskiego zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 236
0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 388
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Kenię Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dz.U. 1968 nr 37 poz. 259
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Burundi Konwencji (nr 90) dotyczącej pracy nocnej młodocianych w przemyśle (zrewidowanej w 1948 r.), przyjętej w San Francisco dnia 10 lipca 1948 r., oraz Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dz.U. 1968 nr 3 poz. 6
0061 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 14 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania i trybu kierowania na badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 218
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82
0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r.

Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii i Bahrainu do tej konwencji.

Dz.U. 1961 nr 28 poz. 135
0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1969 nr 30 poz. 236
0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie członkostwa terytorium Saint Pierre i Miquelon oraz terytorium Komorów w Światowej Organizacji Meteorologicznej.

Dz.U. 1933 nr 13 poz. 92
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Mauritiusa w Porozumieniu dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.

0070 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

0071 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania.

0072 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.

0073 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Nauki i Techniki.

0074 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług.

0075 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego.

0076 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Drobnej Wytwórczości.

0077 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.

0078 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu urzędu Ministra Gospodarki Komunalnej.

0079 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.

0080 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

0081 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Komitetu Pracy i Płac.

0082 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar.

0083 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Centralnego Urzędu Jakości i Miar i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

0084 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej.

0085 Ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o zniesieniu Urzędu Rezerw Państwowych.

Dz.U. 1968 nr 25 poz. 164
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie zastosowania niektórych przepisów ustawy o pracownikach rad narodowych do pracowników terenowych organów statystyki państwowej oraz pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0087 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1972 r. w sprawie zmiany granic miasta Strzelce Opolskie w powiecie strzeleckim, województwie opolskim.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0088 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1972 r. w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu przedmiotów przewożonych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0089 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 marca 1972 r. w sprawie zapobiegania pożarom lasów i obiektów budowlanych powstającym w wyniku wypalania łąk i wrzosowisk.

Dz.U. 1969 nr 25 poz. 187
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi i Tonga w Konwencji o szelfie kontynentalnym i w Konwencji o morzu pełnym, sporządzonych w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r., oraz przystąpienia Norwegii do Konwencji o szelfie kontynentalnym.

Dz.U. 1922 nr 19 poz. 159
0092 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

Dz.U. 1965 nr 13 poz. 91
0093 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1972 r. w sprawie praktyk studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1969 nr 13 poz. 98
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalności użycia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej broni oraz stosowania siły fizycznej i szczególnych środków bezpieczeństwa.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277
0096 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Dz.U. 1964 nr 40 poz. 268
0097 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 1972 r. dotyczące ratyfikacji przez Finlandię i Chile Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Bahrajn Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0099 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Bahrajnu i Burundi w konwencjach o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r., oraz wycofania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii zastrzeżenia do Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Dz.U. 1966 nr 45 poz. 277
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu