zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1965 - 353
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany granic miasta Zawiercia w województwie katowickim.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0002 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

Dz.U. 1964 nr 41 poz. 278
0003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych.

Dz.U. 1962 nr 32 poz. 153
0004 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1964 r. w sprawie zasad ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0005 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75
0006 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1964 r. w sprawie zniesienia Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gorzowie Wielkopolskim rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309
0007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwokackim.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0008 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75
0009 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1964 r. w sprawie powierzenia Sądom Powiatowym w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0010 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie tabel stanowisk i zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" oraz wykazu stanowisk kierowniczych i samodzielnych.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0011 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatku służbowego dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0012 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie przeniesienia niektórych źródeł przychodów z czwartej do drugiej grupy źródeł przychodów.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport oraz o charakterze antyimportowym.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0017 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły lub usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436
0019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania oraz opróżniania mieszkań służbowych przeznaczonych dla funkcjonariuszów Służby Więziennej.

Dz.U. 1962 nr 21 poz. 95
0020 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 21 grudnia 1964 r. w sprawie zmiany niektórych stawek w taryfie celnej przywozowej.

Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian tekstu artykułu 5 Załącznika 3 do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, sporządzonej wraz z Protokołem podpisania w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dz.U. 1962 nr 16 poz. 68
0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Międzynarodowych przepisów o pomierzaniu pojemności statków, załączonych do Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń członków niektórych spółdzielni pracy oraz niektórych spółdzielni, zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".

Dz.U. 1961 nr 7 poz. 46
0024 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0025 Rozporządzenie Ministrów Żeglugi, Zdrowia i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komunikacji i Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy nurków.

Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Międzynarodowego porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 listopada 1964 r. w sprawie przystąpienia Zjednoczonej Republiki Tanganiki i Zanzibaru oraz Nigeru do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Kenii do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Filipin do Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Malawi i Zambii do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Filipiny Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270
0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 378
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 179
0034 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o wekslach trasowanych i własnych wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185
0035 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. dotyczące przystąpienia Węgier do Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji ustaw w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0037 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie uposażenia kierowników wspólnych wydziałów prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0038 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Rypinie.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0040 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa Syryjskiej Republiki Arabskiej i Algierii w Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1963 nr 9 poz. 51
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Iran i Rumunię Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Ottawie dnia 3 października 1957 r.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie przystąpienia Peru do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1958 nr 63 poz. 311
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie akceptacji przez Malawi i Zambię Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

0045 Konwencja (nr 115) dotycząca ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjęta w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

Dz.U. 1965 nr 8 poz. 45
0046 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji (nr 115) dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1960 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0047 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Dz.U. 1950 nr 10 poz. 108
0048 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1965 r. w sprawie rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 1964 nr 44 poz. 300
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Austrię i Luksemburg Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), Konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV) i Protokołu dodatkowego do tych Konwencji, podpisanych w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., oraz Protokołu A, sporządzonego w Bernie dnia 29 kwietnia 1964 r. przez Konferencję dyplomatyczną, która zebrała się w sprawie wprowadzenia w życie wyżej wymienionych konwencji.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dz.U. 1934 nr 102 poz. 919
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu i Górnej Wolty do Konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz w Protokołem oraz Protokołem Fakultatywnym w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 236
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

0053 Konwencja w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Dz.U. 1965 nr 9 poz. 53
0054 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 10 grudnia 1962 r.

Dz.U. 1964 nr 8 poz. 49
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa w dziedzinie planów zagospodarowania terenów (działek) inwestycji rolniczych oraz spraw projektowania tych inwestycji przez jednostki podległe i nadzorowane.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 119
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych na kutrach i łodziach indywidualnego rybołówstwa morskiego.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 187
0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Nigeru w Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Cypru do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U. 1958 nr 57 poz. 283
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r.

Dz.U. 1960 nr 57 poz. 323
0062 Uchwała Rady Państwa z dnia 26 lutego 1965 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i do Rad Narodowych.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 1965 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Dz.U. 1951 nr 59 poz. 405
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1965 r. w sprawie przyjęcia przez Niger Protokołu z dnia 12 listopada 1947 r. o zmianie Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, zawartej w Genewie dnia 30 września 1921 r., oraz Konwencji o zwalczaniu handlu kobietami pełnoletnimi, zawartej w Genewie dnia 11 października 1933 r.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Demokratycznej Republiki Kongo do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1964 nr 21 poz. 131
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 lutego 1965 r. w sprawie taryfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 116) z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 lutego 1965 r. w sprawie przystąpienia Mali do Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dz.U. 1939 nr 21 poz. 134
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. dotyczące ratyfikacji przez Izrael i wypowiedzenia przez Czechosłowację Konwencji (nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 62) w sprawie przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0071 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 8 marca 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0072 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych oraz chwastów.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0073 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracą jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Konga (Leopoldville) i Burundi w Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dz.U. 1964 nr 28 poz. 179
0075 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie ratyfikacji przez Nową Zelandię Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 366
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji (nr 5) w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 339
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa Algierii w Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz w Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

0078 Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych sporządzone w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r.

Dz.U. 1965 nr 12 poz. 78
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 marca 1965 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonego w Warszawie dnia 17 lipca 1964 r.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 229
0080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1965 r. w sprawie dozoru ochronnego nad osobami, którym wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono, oraz w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1965 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Rybniku rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1961 nr 40 poz. 204
0082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk administracyjnych pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
0083 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 388
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Malty do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1964 nr 40 poz. 270
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Górnej Wolty do Konwencji europejskiej o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzonej w Genewie dnia 21 kwietnia 1961 r.

Dz.U. 1961 nr 17 poz. 87
0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie przystąpienia Portugalii do Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r.

Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie uczestnictwa Kuwejtu w Statucie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanym w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 382
0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1965 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.

0090 Ustawa z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników.

0091 Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy.

0092 Ustawa z dnia 30 marca 1965 r. o sądach społecznych.

Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie ustanowienia stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Ostrołęce.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich w Sądzie Powiatowym w Nowym Targu.

Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59
0096 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 marca 1965 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie zrzeszeń właścicieli domów.

Dz.U. 1961 nr 10 poz. 55
0097 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 22 marca 1965 r. w sprawie zaopatrywania w świadectwa zdrowia i pochodzenia partii ziemniaków sadzeniaków wywożonych i wwożonych w obrocie krajowym.

0098 Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o szkołach wyższych.

0099 Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

0100 Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie ustawy o instytutach naukowo-badawczych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu