zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1964 - 324
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 25 maja 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego i geologicznych.

Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59
0002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie zrzeszeń prywatnych właścicieli domów.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie zespołów adwokackich.

Dz.U. 1963 nr 48 poz. 269
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji lub przyjęcia przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 22 czerwca 1962 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0006 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie rozciągnięcia na zakłady rzemieślnicze, wykonujące usługi dla rolnictwa, ulg podatkowych przysługujących zakładom rzemieślniczym z tytułu wykonywania usług dla ludności.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0007 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1963 r. w sprawie przekazania Sądowi Powiatowemu w Częstochowie rozpoznawania spraw karnych nieletnich oraz prowadzenia rejestrów handlowych i innych dla okręgów Sądów Powiatowych w Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie oznaczania substancji trujących.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0010 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dotyczących trucizn na eter etylowy.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia Senegalu i Jamajki do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1963 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239
0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1963 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1961 nr 28 poz. 135
0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Filipin Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0015 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1964 r. w sprawie przystąpienia Tunisu do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie uczestnictwa Nigerii w powyższej konwencji.

Dz.U. 1958 nr 36 poz. 164
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie wyznaczania podoficerów zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 43
0017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów Milicji Obywatelskiej właściwych do wydawania pozwoleń na broń, ustalenia wzorów pozwoleń na broń oraz określenia istotnych części broni i amunicji.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 166
0018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1964 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1964.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436
0019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1963 r. w sprawie karania dyscyplinarnego funkcjonariuszów Służby Więziennej.

Dz.U. 1963 nr 58 poz. 313
0020 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 24 stycznia 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 1958 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Algierii, Kambodży i Cypru w Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Algierię Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1964 r. w sprawie wyłączenia z właściwości państwowych komisji arbitrażowych sporów z przewozu w komunikacji międzynarodowej.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0025 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 stycznia 1964 r. w sprawie powoływania na stanowiska pracowników nauki oraz wykładowców i starszych wykładowców w wyższych szkołach artystycznych.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1964 r. w sprawie przyjęcia Kuwejtu, Kenii i Zanzibaru do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 185
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Iraku i Algierii w Uzupełniającej konwencji w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 7 września 1956 r.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 359
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Algierii i Jamajki w Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 357
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące przystąpienia Algierii do Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1964 r. dotyczące uczestnictwa Senegalu i Ghany w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 213
0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 lutego 1964 r. w sprawie uczestnictwa Jamajki w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanym w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kar porządkowych za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0033 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 120
0034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży nie podjętych ładunków w przewozie morskim.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1964 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Turobinie Sądu Powiatowego w Krasnymstawie.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75
0037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Gnieźnie rozpoznawania spraw o rozwód.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35
0038 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Mrzeżynie.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0039 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia morskich statków rybackich.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 308
0040 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1961 nr 28 poz. 136
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Republikę Wenezueli Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 160
0043 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 30 stycznia 1964 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 116
0045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zezwoleń na wyrób i obrót truciznami, ewidencji trucizn oraz zasad postępowania organów kontroli nad substancjami trującymi.

Dz.U. 1963 nr 50 poz. 279
0046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1964 r. w sprawie zgłaszania przypadków zachorowań, podejrzeń o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne.

0047 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o wydawaniu przepisów prawnych przez rady narodowe.

0048 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych.

0049 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie budownictwa i planowania przestrzennego.

0050 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o zmianie ustawy o prawie bankowym.

0051 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt.

Dz.U. 1964 nr 8 poz. 49
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych dla zespołów chłopskich, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 1964 r. w sprawie utworzenia w Gdańsku jednego Sądu Powiatowego dla miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.

Dz.U. 1963 nr 24 poz. 137
0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw protokołów przyjętych w Montrealu dnia 14 czerwca 1954 r. i dnia 21 czerwca 1961 r. dotyczących poprawek do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1961 nr 28 poz. 135
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1964 r. w sprawie przyjęcia przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69
0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 lutego 1964 r. w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

0059 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

0060 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171
0061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lutego 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnianych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego adwokatów - członków zespołów adwokackich i ich rodzin.

Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1964 r. w sprawie terminów zgłoszenia niektórych urządzeń technicznych do rejestracji i odbioru technicznego.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie zmiany nazwy stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Przyjaciół Żołnierza" na "Liga Obrony Kraju" oraz w sprawie zmiany statutu tego stowarzyszenia.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 297
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1964 r. w sprawie obowiązkowego świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.

Dz.U. 1963 nr 33 poz. 189
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lutego 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Mali Protokołu Haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisaną w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w sprawie uczestnictwa Zachodniego Samoa w tej konwencji.

Dz.U. 1964 nr 8 poz. 51
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie ograniczenia uboju cieląt.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 224
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów działalności gospodarczej zwolnionych od obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0069 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania organom niektórych gromadzkich rad narodowych uprawnień w zakresie wymiaru podatku gruntowego i opłaty elektryfikacyjnej.

Dz.U. 1964 nr 8 poz. 51
0070 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 marca 1964 r. w sprawie trybu postępowania i organów właściwych do stwierdzenia dopuszczalności uboju cieląt.

Dz.U. 1962 nr 34 poz. 158
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1964 r. w sprawie zasad i trybu likwidacji spółek wodnych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0072 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0073 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0074 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 marca 1964 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i rybaków na polskich morskich statkach rybackich.

Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności, przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego osób w wieku starczym oraz inwalidów wykonujących usługi.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie ulg podatkowych dla niektórych zakładów rzemieślniczych szkolących uczniów.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 1964 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo zakładanych drobnych zakładów rzemieślniczych.

Dz.U. 1960 nr 9 poz. 56
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień akademii wojskowych w zakresie nadawania stopni naukowych oraz warunków nadawania tych stopni.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 marca 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłu węglowego oraz w przedsiębiorstwach energetycznych.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1964 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu w Elblągu i Sądowi Powiatowemu w Gdyni spraw o rozwód.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0082 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 marca 1964 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0083 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie czasu trwania nauki rzemiosła.

Dz.U. 1956 nr 57 poz. 259
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 1964 r. w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID).

Dz.U. 1963 nr 52 poz. 288
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Układu o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, sporządzonego w Moskwie dnia 5 sierpnia 1963 r.

0086 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.

Dz.U. 1958 nr 34 poz. 152
0087 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania określony w art. 6 paragrafach 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48
0088 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad wydawania zezwoleń na zakładanie i używanie amatorskich i doświadczalnych urządzeń radiowych i warunków ich używania.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318
0089 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.

Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie uczestnictwa Kenii i Laosu w Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Republiki Rwandy do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0092 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie przystąpienia Nigerii do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

0093 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

0094 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie organizacji, składu i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0096 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1964 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0097 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 13 kwietnia 1964 r. w sprawie wprowadzenia nowych wzorów dokumentów podróży i unieważnienia dokumentów podróży wzoru dotychczasowego.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 224
0098 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych z dnia 21 kwietnia 1964 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do wydawania w kraju paszportów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i dokumentów podróży oraz do czynienia w nich zmian i wznawiania ich ważności, jak również w sprawie zasad i trybu postępowania w tych sprawach.

Dz.U. 1958 nr 36 poz. 164
0099 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 1964 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłaty żołnierzom wojsk wewnętrznych oraz członkom ich rodzin odszkodowań z tytułu wypadków.

Dz.U. 1963 nr 22 poz. 115
0100 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 27 kwietnia 1964 r. w sprawie trybu postępowania z zatrzymanymi rybami i sprzętem rybackim.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu