zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1962 - 339
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0001 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 16 grudnia 1961 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.

Dz.U. 1960 nr 20 poz. 121
0002 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 1961 r. w sprawie zasad i trybu umarzania utraconych imiennych książeczek oszczędnościowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0003 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie ustalenia siedziby Sądu Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1961 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Malborku.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 165
0005 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 stycznia 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 22 października 1951 r. o dowodach osobistych.

Dz.U. 1958 nr 72 poz. 357
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. w sprawie sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 165
0007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1961 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1961 r. w sprawie nabywania uprawnień pielęgniarki (pielęgniarza) w trybie przejściowym.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0008 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, świadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla członków spółdzielni pracy zatrudnionych w niektórych zakładach usługowych.

Dz.U. 1959 nr 54 poz. 323
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. dotyczące przystąpienia Hiszpanii do Porozumienia w sprawie znakowania robót na drogach, wnoszącego zmianę do Porozumienia Europejskiego z dnia 16 września 1950 r., uzupełniającego Konwencję z 1949 r. o ruchu drogowym i Protokół z 1949 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, podpisanego w Genewie dnia 16 grudnia 1955 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 234
0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1961 nr 53 poz. 298
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1962 w przedsiębiorstwach przemysłowych wchodzących w skład Zjednoczenia Przemysłu Budowy Maszyn Ciężkich.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0014 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 maja 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania niektórych pracowników państwowych zakładów pomocy społecznej.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 166
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1962 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy i opłatę leśną na rok 1962.

Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240
0016 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 125
0017 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę i Sierra Leone oraz zastosowania przez Wielką Brytanię i Danię do niektórych terytoriów niesamodzielnych Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.

0018 Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisana w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.

Dz.U. 1962 nr 5 poz. 18
0019 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1962 r. dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.

Dz.U. 1961 nr 5 poz. 31
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie szczegółowego określenia rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zakresu tego dozoru nad poszczególnymi urządzeniami technicznymi.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany przepisów o uposażeniu pracowników służby zdrowia.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1962 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0025 Rozporządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 380
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 12) w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli, przyjętej w Genewie dnia 12 listopada 1921 r.

Dz.U. 1959 nr 33 poz. 191
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. dotyczące przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r.

Dz.U. 1931 nr 106 poz. 821
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię i Filipiny Konwencji (nr 23) dotyczącej repatriacji marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1926 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 370
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Portugalię i Sierra Leone Konwencji (nr 7) o najniższym wieku dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętej w Genui dnia 9 lipca 1920 r.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 219
0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Norwegię Konwencji (nr 24) dotyczącej ubezpieczenia na wypadek choroby pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu oraz w gospodarstwach domowych, przyjętej w Genewie dnia 15 czerwca 1927 r.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944
0033 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 września 1952 r. o opłatach konsularnych.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0034 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjęć na zaoczne studia zawodowe w wyższych szkołach rolniczych.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61
0035 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 stycznia 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 196
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławię Konwencji (nr 69) dotyczącej świadectwa kwalifikacyjnego kucharzy okrętowych, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 311
0039 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 stycznia 1962 r. w sprawie ochrony porządku na kolejach użytku publicznego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445
0040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia biegłych (tłumaczów) z zakresu daktylologii.

0041 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1962 nr 9 poz. 41
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1960 nr 54 poz. 310
0043 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 grudnia 1961 r. w sprawie trybu ustalania wysokości i wypłacania odszkodowań za rozpłodniki padłe w związku z trzebieniem.

Dz.U. 1961 nr 14 poz. 74
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie przyjęcia przez szereg państw Konwencji o Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej, podpisanej w Genewie dnia 6 marca 1948 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

0046 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

0047 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o organizacji statystyki państwowej.

0048 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.

0049 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim.

Dz.U. 1961 nr 42 poz. 218
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie przystąpienia szeregu państw do Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla Zwalczania Epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dz.U. 1961 nr 46 poz. 239
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. w sprawie ratyfikacji przez Danię i Niemiecką Republikę Federalną Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 357
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1962 r. dotyczące ratyfikacji przez Niemiecką Republikę Federalną Konwencji celnej w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1956 r.

0054 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 42
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1962 r. w sprawie umundurowania i oznak stanowisk służbowych pracowników Straży Przemysłowej.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 170
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy wobec osób przebywających w więzieniach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.U. 1937 nr 74 poz. 540
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Mali do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisanej w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie korzystania przez wieczystych użytkowników terenu z niektórych budynków i urządzeń.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Dz.U. 1956 nr 57 poz. 259
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie wejścia w życie zmian załącznika VII do Konwencji Międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie zlecenia organom Wojsk Ochrony Pogranicza wykonywania niektórych czynności należących do zakresu działania organów administracji celnej.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0062 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 17 lutego 1962 r. w sprawie kontroli celnej i postępowania celnego.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0063 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 19 lutego 1962 r. w sprawie zwolnień od należności celnych i ograniczeń przywozu i wywozu oraz zasad i trybu postępowania celnego w stosunku do przedmiotów przeznaczonych dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych, a także dla osób korzystających ze zwolnień i ulg celnych na podstawie prawa i zwyczajów międzynarodowych.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1962 r. w sprawie utworzenia funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1960 nr 29 poz. 163
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie uprawnień koordynacyjnych Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w zakresie gospodarki wodnej w stosunku do innych organów administracji państwowej oraz zakresu współpracy z tymi organami.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0066 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1962 r. w sprawie zaliczek na podatki.

Dz.U. 1961 nr 32 poz. 159
0067 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 stycznia 1962 r. w sprawie zmiany niektórych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania.

0068 Konwencja o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzona w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1962 nr 16 poz. 68
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji o jednolitym sposobie pomierzania pojemności statków, sporządzonej w Oslo dnia 10 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1951 nr 55 poz. 382
0070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lutego 1962 r. o właściwości organów i trybie postępowania w sprawach dowodów osobistych i tymczasowych zaświadczeń tożsamości oraz o wzorach tych dokumentów.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454
0071 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki szkół wyższych oraz postępowania przed tymi komisjami.

Dz.U. 1960 nr 10 poz. 64
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla pracowników nauki i bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Polskiej Akademii Nauk oraz postępowania przed tymi komisjami.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1961 nr 5 poz. 33
0075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1962 r. w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wody oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do wody i do ziemi.

Dz.U. 1960 nr 11 poz. 72
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1962 r. w sprawie udziału mieszkańców gromad w budowie urządzeń do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0077 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1962 r. w sprawie prowadzenia ksiąg przez kościelne osoby prawne oraz zakony i kongregacje duchowne.

Dz.U. 1959 nr 60 poz. 359
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. dotyczące przystąpienia Norwegii do Konwencji celnej w sprawie pojemników, podpisanej w Genewie dnia 18 maja 1936 r.

Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 marca 1962 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie określenia kopalin, których wydobywanie podlega prawu górniczemu, oraz w sprawie wydobywania kopalin przez posiadacza powierzchni gruntu na własne potrzeby.

Dz.U. 1924 nr 103 poz. 944
0081 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie o opłatach konsularnych.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Luksemburg poprawek do artykułów 24 i 25 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, przyjętych w Genewie dnia 28 maja 1959 r. na dwunastym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przyjęcia przez Mauretanię i Sierra Leone Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1962 r. w sprawie przystąpienia Urugwaju i Meksyku do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r.

Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1962 r. dotyczące uczestnictwa Republiki Niger i Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej w Konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej do Konwencji międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212
0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 marca 1962 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w Układzie o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisanych w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

0088 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych.

0089 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach.

0090 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 38
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych w pomieszczeniach i na terenach.

Dz.U. 1961 nr 6 poz. 38
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. w sprawie zasad i trybu odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zakwaterowaniem przejściowym Sił Zbrojnych.

Dz.U. 1958 nr 31 poz. 136
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1962 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę.

Dz.U. 1961 nr 33 poz. 166
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie ustanowienia ceł na towary przywożone z zagranicy.

0096 Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzona w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dz.U. 1962 nr 22 poz. 96
0097 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 1961 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dz.U. 1959 nr 70 poz. 437
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1962 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Porozumienia dotyczącego tymczasowego stosowania projektów międzynarodowych Konwencji celnych w sprawie turystyki, w sprawie handlowych pojazdów drogowych i w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, podpisanego w Genewie dnia 16 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0099 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1962 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1949 r. o poborze podatku dochodowego w formie ryczałtu od rybaków morskich.

Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
0100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 1962 r. w sprawie siedziby izb morskich działających przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu