zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1960 - 347
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1958 nr 35 poz. 154
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad i trybu ustalania wysokości oraz rozliczenia kredytów na zasiłki chorobowe z funduszów ubezpieczenia społecznego.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167
0002 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1959 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać urządzenia do gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości, oraz sposobu korzystania z tych urządzeń.

0003 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1959 r. w sprawie gospodarowania niektórymi wyrobami użytkowymi ze złota i platyny.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0004 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych w rolnictwie.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 382
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez szereg państw oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Międzynarodowej Konwencji (nr 13) w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej w Genewie dnia 19 listopada 1921 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 384
0006 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 14) o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Genewie dnia 17 listopada 1921 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 339
0007 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 77 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych i Konwencji nr 78 dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 79 dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0010 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0011 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1959 r. w sprawie powoływania poborowych i innych osób do czynnej służby wojskowej i zwalniania z tej służby.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Sądu Powiatowego w Mysłowicach.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 448
0013 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1959 r. w sprawie organizacji i zakresu działania przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1955 nr 12 poz. 71
0014 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na posiadanie i używanie radiostacji amatorskich i doświadczalnych.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61
0015 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 1959 r. w sprawie przerywania ciąży.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0016 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 listopada 1959 r. w sprawie zatrudniania młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy pracach nie wymagających kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach budowlanych, budowlano-montażowych, przemysłowych, geologicznych, transportowych i innych przedsiębiorstwach usługowych.

Dz.U. 1932 nr 76 poz. 682
0017 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko i przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dz.U. 1959 nr 20 poz. 122
0018 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Republikę Gwinei oraz zastosowania przez Holandię do terytorium Holenderskiej Nowej Gwinei Konwencji (nr 29) dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r.

Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70
0019 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie postępowania przy ustalaniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego i trybu wypłaty zaopatrzenia funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzinom.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0020 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 1959 r. w sprawie taryfy opłat za niektóre usługi zakładów społecznych służby zdrowia na obszarze morskich portów i przystani świadczone na rzecz płatników zagranicznych.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 236
0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 96) dotyczącej płatnych biur pośrednictwa pracy (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za prace jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341
0023 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji konwencji, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0025 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przeprowadzania rejestracji przedpoborowych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 1960 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1960.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271
0027 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0028 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 grudnia 1959 r. w sprawie świadectw pochodzenia zwierzyny ubitej.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0029 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 lipca 1947 r. o dozorze nad wyrobem i obrotem napojami chłodzącymi gazowanymi.

Dz.U. 1956 nr 41 poz. 190
0030 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustanowienia taryfy celnej przywozowej.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.

Dz.U. 1959 nr 11 poz. 60
0033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1960 r. w sprawie obniżenia skali w podatku od wynagrodzeń dla niektórych grup pracowników.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U. 1957 nr 39 poz. 175
0035 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0036 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240
0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Organizacji Pracy o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 198
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Finlandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 200
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Irlandię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 74) dotyczącej świadectw kwalifikacyjnych starszych marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 123
0040 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylię oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w rolnictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83
0041 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry i Tunis oraz stosowania przez Belgię do terytoriów Konga Belgijskiego i Ruanda-Urundi Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów o bezpieczeństwie w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Federację Malajską i Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Rządu Antyli Holenderskich Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Dz.U. 1949 nr 31 poz. 235
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r.

Dz.U. 1959 nr 4 poz. 24
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Belgię Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 październiku 1955 r.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1959.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie wypłaty przez zakłady pracy wynagrodzenia pracownikom powołanym do czynnej służby wojskowej.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie zasiłków dziennych dla żołnierzy i ich rodzin.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie określenia przypadków, w których kobiety przeniesione do rezerwy nie mogą być powoływane na przeszkolenie wojskowe kobiet.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie przymusowego ściągania niektórych należności państwowych.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0052 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 27 stycznia 1960 r. w sprawie rodzaju prac w zakładach resortu komunikacji, przy których mogą być zatrudnieni młodociani powyżej lat 16 nie posiadający kwalifikacji zawodowych.

Dz.U. 1959 nr 56 poz. 334
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Węgry Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

0054 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.

Dz.U. 1960 nr 8 poz. 54
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 6 marca 1959 r.

0056 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o akademiach wojskowych.

0057 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

0058 Ustawa z dnia 16 lutego 1960 r. o zmianie dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 31
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1959 r. w sprawie zmiany warunków nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U. 1960 nr 9 poz. 58
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 234
0061 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 126
0062 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw oraz stosowania przez Wielką Brytanię do niektórych terytoriów Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 r.

0063 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Komitecie do Spraw Techniki.

0064 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk.

0065 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o organizacji spraw kultury fizycznej i turystyki.

0066 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach.

0067 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych.

0068 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o notariacie.

0069 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 29 maja 1957 r. o warunkowym zwolnieniu osób odbywających karę pozbawienia wolności.

0070 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie prawa o sądach ubezpieczeń społecznych.

0071 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

0072 Ustawa z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 397
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie komisji rozjemczych do rozpatrywania sporów między konferencjami samorządu robotniczego a jednostkami nadrzędnymi nad przedsiębiorstwami państwowymi.

Dz.U. 1958 nr 61 poz. 302
0074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1960 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w Komitecie Drobnej Wytwórczości.

0075 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisana w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r.

Dz.U. 1960 nr 13 poz. 75
0076 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1960 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Iraku, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 1959 r.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 74
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1960 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1960 w kopalniach węgla oraz w zakładach energetycznych okręgu podległych Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

Dz.U. 1959 nr 72 poz. 453
0078 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1960 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1959 nr 27 poz. 167
0081 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1960 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.

Dz.U. 1951 nr 4 poz. 26
0083 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 lutego 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 27 listopada 1951 r. w sprawie udzielania zezwoleń na publiczny transport drogowy.

Dz.U. 1959 nr 69 poz. 435
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1960 r. w sprawie określenia rodzajów rzemiosł oraz powiatów i województw, objętych ulgami podatkowymi z tytułu inwestycji.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0085 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0086 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 1960 r. w sprawie przeniesienia obowiązku w podatku gruntowym na rolnicze spółdzielnie produkcyjne co do gruntów prywatnych dzierżawionych przez spółdzielnie.

Dz.U. 1927 nr 47 poz. 422
0087 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 8 lutego 1960 r. w sprawie pomiaru morskich statków handlowych i wystawiania świadectw pomiarowych.

Dz.U. 1934 nr 88 poz. 815
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Australię międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 31 maja 1929 r.

Dz.U. 1956 nr 14 poz. 69
0089 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie przystąpienia Australii i Kuwejtu do Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, podpisanej w Londynie dnia 10 czerwca 1948 r., oraz rozciągnięcia mocy obowiązującej tej Konwencji na Portugalskie Terytoria Zamorskie.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 48
0090 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1960 r. w sprawie przystąpienia Brazylii oraz Niemieckiej Republiki Federalnej do Protokołu paryskiego z dnia 19 listopada 1948 r. umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające nie objęte Konwencją z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, zmieniona Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 85
0091 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1960 r. w sprawie przystąpienia Iranu do Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Dz.U. 1959 nr 14 poz. 75
0092 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1960 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wyjazd za granicę poborowym przeznaczonym do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz osobom powołanym do odbycia ćwiczeń wojskowych (przeszkolenia wojskowego).

Dz.U. 1957 nr 43 poz. 199
0093 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 11 marca 1960 r. w sprawie zmiany taryfy celnej wywozowej.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1960 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie osób nie będących pracownikami oraz osób nie ubiegających się o zaopatrzenie rentowe.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 586
0095 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na zalewie szczecińskim.

Dz.U. 1959 nr 36 poz. 226
0096 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie strażników łowieckich.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0097 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 1 marca 1960 r. w sprawie nauki zawodu w rzemieślniczych zakładach pracy.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0098 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 marca 1960 r. w sprawie organizacji studenckich.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253
0099 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem sporyszem.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 lutego 1960 r. dotyczące przystąpienia Finlandii do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu