zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1959 - 454
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1958 nr 31 poz. 138
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie postępowania przy podziale i rozgraniczaniu nieruchomości na terenach budownictwa domów jednorodzinnych.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie norm obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w roku 1958.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dz.U. 1953 nr 50 poz. 244
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej.

Dz.U. 1952 nr 9 poz. 50
0006 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1958 r. w sprawie uczestnictwa Ghany w międzynarodowej Konwencji Opiumowej, podpisanej w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., zmienionej Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49
0007 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Republiki Wietnamu do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dz.U. 1947 nr 46 poz. 242
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1958 r. w sprawie złożenia przez Albanię dokumentu akceptacyjnego Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie dnia 16 listopada 1945 r.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Ghany i Indonezji do Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1956 nr 38 poz. 171
0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Australię Konwencyj o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Dz.U. 1952 nr 41 poz. 278
0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1958 r. w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Albanii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r.

Dz.U. 1951 nr 19 poz. 149
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0013 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu wymierzania kar przez urzędy górnicze.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 221
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia funduszu handlowych kredytów zagranicznych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o podatku dochodowym.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 361
0017 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 29 stycznia 1929 r. o urzędowym badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w kraju.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253
0018 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 grudnia 1958 r. w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo".

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0019 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 listopada 1958 r. w sprawie wykazów pracowników młodocianych.

Dz.U. 1958 nr 41 poz. 187
0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisanego w Nowym Jorku dnia 26 października 1956 r.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1959 r. w sprawie wykorzystania środków funduszu zakładowego w części przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0022 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1959 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów miar oraz urzędów probierczych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0023 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1959 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1959.

0024 Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisana w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1958 r. w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Muszynie Sądu Powiatowego w Nowym Sączu.

Dz.U. 1959 nr 4 poz. 25
0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 października 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 stycznia 1959 r. w sprawie ponownego stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej dotyczącej żeglugi powietrznej, podpisanej w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r.

Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie trybu ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielania zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0031 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 1959 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Słubicach.

Dz.U. 1958 nr 44 poz. 217
0032 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23 grudnia 1958 r. w sprawie warunków i zasad zamawiania przez jednostki państwowe prac projektowych w budownictwie.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 34
0033 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 3 stycznia 1959 r. w sprawie prowadzenia krajowych ksiąg koni zarodowych pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0034 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1959 r. w sprawie nadzoru sanitarnego nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 336
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie zmiany granic miasta Żyrardowa w województwie warszawskim i miasta Torunia w województwie bydgoskim.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia osiedla Janikowo w powiecie inowrocławskim, województwie bydgoskim.

0038 Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.

Dz.U. 1959 nr 7 poz. 38
0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 1 grudnia 1958 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Warszawie dnia 25 listopada 1957 r.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0040 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od producentów wykonujących niektóre dostawy na eksport.

Dz.U. 1958 nr 68 poz. 337
0041 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.

Dz.U. 1948 nr 39 poz. 286
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Libii do Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych z dnia 13 lutego 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 341
0043 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 80) dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 198
0044 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 73) dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle dnia 29 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 194
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 31
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1959 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczania zasiłków wypłacanych przez zakłady pracy.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271
0047 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 stycznia 1959 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0048 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 21 stycznia 1959 r. w sprawie czasu trwania nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych.

Dz.U. 1951 nr 11 poz. 83
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanię Konwencji (nr 62) dotyczącej przepisów bezpieczeństwa w przemyśle budowlanym, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1937 r.

Dz.U. 1954 nr 44 poz. 202
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Holandię Konwencji (nr 92) dotyczącej pomieszczenia załogi na statku (zrewidowanej w 1949 r.), przyjętej w Genewie dnia 18 czerwca 1949 r.

Dz.U. 1937 nr 26 poz. 185
0051 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. dotyczące ratyfikacji przez Austrię Konwencji w sprawie jednolitej ustawy o czekach wraz z Protokołem, Konwencji o uregulowaniu pewnych kolizji w przedmiocie czeków wraz z Protokołem oraz Konwencji dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków wraz z Protokołem, podpisanych w Genewie dnia 19 marca 1931 r.

Dz.U. 1955 nr 38 poz. 238
0052 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 100) dotyczącej jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r.

Dz.U. 1931 nr 106 poz. 821
0053 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 22) dotyczącej umowy najmu marynarzy, przyjętej w Genewie dnia 24 czerwca 1926 r.

Dz.U. 1928 nr 63 poz. 576
0054 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Izrael Konwencji (nr 19) dotyczącej traktowania pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 5 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 364
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Islandię Konwencji (nr 2) dotyczącej bezrobocia, przyjętej w Waszyngtonie dnia 28 listopada 1919 r.

Dz.U. 1948 nr 46 poz. 340
0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg Konwencji (nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i młodocianych, Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych oraz Konwencji (nr 79) dotyczącej ograniczenia pracy nocnej dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dz.U. 1938 nr 101 poz. 672
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących zderzeń oraz do Konwencji o ujednostajnieniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy i ratownictwa morskiego, podpisanych w Brukseli dnia 23 września 1910 r.

Dz.U. 1937 nr 33 poz. 256
0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do Konwencji Międzynarodowej o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących ograniczenia odpowiedzialności właścicieli statków morskich, podpisanej wraz z Protokołem w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r.

0059 Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.

0060 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zmianie ustawy o podatku od wynagrodzeń.

0061 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zmianie dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

0062 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U. 1953 nr 34 poz. 142
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1959 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 24 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania organów administracji państwowej przy dostarczaniu środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa.

Dz.U. 1958 nr 34 poz. 152
0064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1959 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości, w których stosuje się tryb postępowania, określony w art. 6 paragrafach 1-4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Dz.U. 1929 nr 80 poz. 594
0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1959 r. w sprawie wypowiedzenia przez Szwecję Konwencji dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw w zakresie małżeństwa, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1959 r. dotyczące przystąpienia Ghany do Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1958 nr 29 poz. 124
0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Luksemburg i Hiszpanię Konwencji (nr 42) dotyczącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowanej), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1934 r. oraz Konwencji (nr 45) dotyczącej zatrudnienia kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie przystąpienia Finlandii do Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r.

0069 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej.

0070 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników kulturalno-oświatowych zatrudnionych w świetlicach i domach kultury, podległych prezydium rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 33 poz. 149
0072 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0073 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1959 r. w sprawie zwolnień i ulg podatkowych dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 1957 r. o zakładaniu i prowadzenia ksiąg wieczystych dla budynków stanowiących odrębne nieruchomości.

0075 Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

0076 Ustawa z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie sfinansowania ponadplanowego eksportu w roku 1958.

Dz.U. 1946 nr 49 poz. 279
0077 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 5 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1957 nr 39 poz. 174
0078 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa z dnia 30 stycznia 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 396
0079 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454
0080 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie trybu i zasad zwalniania kandydatów na przewodniczących i zastępców przewodniczących kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych od obowiązku posiadania ukończonych studiów prawniczych.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454
0081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lutego 1959 r. o trybie wybierania i odwoływania osób wchodzących w skład kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych oraz przewodniczących składów orzekających tych kolegiów.

Dz.U. 1957 nr 39 poz. 175
0082 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 1959 r. w sprawie odstąpienia od hipotecznego zabezpieczenia niektórych należności Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1959 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli Sądu Powiatowego w Sieradzu.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1959 r. w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Skwierzynie Sądu Powiatowego w Międzyrzeczu.

Dz.U. 1958 nr 18 poz. 75
0085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie powierzenia Sądowi Powiatowemu dla miasta Katowic w Katowicach rozpoznawania spraw o rozwód z okręgu Sądu Powiatowego w Rudzie Śląskiej.

Dz.U. 1931 nr 24 poz. 140
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie stosowania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną postanowień Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej, podpisanej w Paryżu dnia 27 listopada 1925 r.

Dz.U. 1925 nr 54 poz. 386
0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Maroko Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dz.U. 1937 nr 86 poz. 617
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 lutego 1959 r. w sprawie ratyfikacji przez Panamę oraz przyjęcia przez Holandię w imieniu Surinam Konwencji (nr 17) dotyczącej odszkodowania za wypadki przy pracy, przyjętej w Genewie dnia 10 czerwca 1925 r.

0089 Ustawa budżetowa na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach handlowych.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U. 1958 nr 77 poz. 399
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1959 r. w sprawie korzystania w roku 1959 z funduszu zakładowego przez pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 31
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie wysokości zarobku stanowiącego najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.

Dz.U. 1958 nr 61 poz. 302
0097 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1959 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie gospodarki komunalnej.

Dz.U. 1951 nr 66 poz. 454
0098 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1959 r. w sprawie zasad wynagradzania przewodniczącego i członków składu orzekającego oraz protokolanta za udział w posiedzeniach kolegiów karno-administracyjnych przy prezydiach rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 45 poz. 226
0099 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 lutego 1959 r. w sprawie dokształcania oraz kontroli nauki zawodu młodocianych zatrudnionych w zakładach pracy.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 1959 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Ustrzykach Dolnych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu