zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1958 - 408
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej.

0002 Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o prowizorium budżetowym na I kwartał 1958 r.

Dz.U. 1958 nr 1 poz. 1
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty oraz zwolnień od tej opłaty.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Sądów Powiatowych w Lesku, Sycowie i Skwierzynie oraz utworzenia Wydziałów Zamiejscowych w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach i Wydziału Zamiejscowego w Sycowie Sądu Powiatowego w Oleśnicy.

0005 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych.

0006 Ustawa z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.

0007 Ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie poruczenia niektórym wierzycielom prowadzenia egzekucji administracyjnej przez zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0010 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.

0011 Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa.

0012 Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Wojskowego Postępowania Karnego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0013 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie zmiany stawek podatku obrotowego od obrotów ze sprzedaży napojów winnych.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1957 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Łukowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Kocku Sądu Powiatowego w Radzyniu.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1958 r. o ulgach w opłatach notarialnych i sądowych.

0016 Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych.

Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień do wykonywania czynności mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0019 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w cukrowniach i rafineriach cukru.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 265
0020 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia granic terenów Pomnika Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów w Oświęcimiu.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1958 r. w sprawie określenia przypadków, w których zastępcy przewodniczącego prezydium nie są stale urzędującymi członkami prezydium.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807
0023 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 23 marca 1933 r. o pozwoleniach na broń do użytku osobistego oraz o nabywaniu i pozbywaniu się tej broni.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0024 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady rzemieślnicze.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0025 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0026 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0027 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1958.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0028 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie siedzib sądów powiatowych w Poddębicach i Suchej.

Dz.U. 1957 nr 62 poz. 337
0029 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1958 r. w sprawie ustalenia wysokości i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych.

Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171
0030 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 1957 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od osób zatrudnionych na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1957 nr 10 poz. 41
0031 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 5 lutego 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów dekretu z dnia 19 stycznia 1957 r. o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło na robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło w zakładach pracy przemysłu szklarskiego w spółdzielczości pracy.

Dz.U. 1946 nr 41 poz. 238
0032 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 stycznia 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 1949 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszów Straży Leśnej.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 238
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o radach robotniczych na niektóre państwowe przedsiębiorstwa handlowe.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu powoływania sekretarza gromadzkiego oraz jego obowiązków i praw.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 134
0035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1958 r. w sprawie nadzoru nad osobami warunkowo zwolnionymi.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0036 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1958 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze.

0037 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym.

0038 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

0039 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej.

0040 Ustawa z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1954 r. w sprawie umundurowania i odznak służbowych pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych i innych organów resortu leśnictwa.

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0042 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1945 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Dz.U. 1951 nr 17 poz. 138
0043 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie opłat za leki i środki opatrunkowe wydawane ubezpieczonym.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 2
0044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 18 września 1956 r. w sprawie wydawania przez apteki otwarte i kolejowe leków i innych artykułów dozwolonych do obrotu aptecznego.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażeń stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1958 r. w sprawie uposażenia sekretarzy gromadzkich i miejskich oraz sekretarzy osiedli.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Dz.U. 1948 nr 43 poz. 308
0048 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 1958 r. w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212
0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji i Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego podpisanych w Hadze dnia 14 maja 1954 r.

Dz.U. 1957 nr 46 poz. 211
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Dz.U. 1957 nr 62 poz. 336
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie ulg w opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym osób osiągających przychody z praw autorskich nabytych w drodze spadku lub zapisu.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1958 r. w sprawie diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla radnych i członków komisji rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0053 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania przez zakłady pracy zwolnień radnym i członkom komisji rady narodowej, nie będącym radnymi - dla wykonania ich zadań.

Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U. 1951 nr 36 poz. 276
0055 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 1958 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za dokonanie czynności notarialnych.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 528
0056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany wysokości stawek sądowych opłat stałych w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1947 nr 19 poz. 73
0057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1958 r. w sprawie zmiany stawek opłat sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0058 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1958 r. w sprawie ustalenia obszarów właściwości Wydziałów Zamiejscowych: w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach, w Olsztynku Sądu Powiatowego w Ostródzie i w Zgierzu Sądu Powiatowego w Łodzi.

Dz.U. 1952 nr 20 poz. 130
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1958 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych.

Dz.U. 1957 nr 62 poz. 337
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie rozciągnięcia zobowiązania do uiszczenia równoważnika pieniężnego za zaległości w obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków z roku gospodarczego 1957/58 i w obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych z drugiego półrocza 1957 r.

Dz.U. 1958 nr 2 poz. 5
0061 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1958 r. w sprawie uznawania stopni oficerskich uzyskanych w Wojsku Polskim lub w organizacjach podziemnych po dniu 31 sierpnia 1939 r. oraz w formacjach polskich za granicą i w armiach państw obcych.

Dz.U. 1957 nr 62 poz. 336
0062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów przekazywanych na konta bankowe.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie ratyfikacji przez Haiti Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 1 marca 1953 r.

Dz.U. 1952 nr 2 poz. 9
0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1958 r. w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 roku o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie warunków i trybu nadawania stopni naukowych.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 159
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie świadczeń rentowych dla niesłusznie pozbawionych wolności inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 445
0068 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie taryfy wynagrodzenia za czynności biegłych w postępowaniu przed sądami ubezpieczeń społecznych.

0069 Ustawa budżetowa na rok 1958 z dnia 27 marca 1958 r.

0070 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

0071 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw, związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego.

0072 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych długów i ciężarów.

0073 Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

0074 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958.

0075 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych.

0076 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania karnego.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich.

Dz.U. 1958 nr 5 poz. 16
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad i trybu ogłaszania uchwał rad narodowych oraz wydawania dzienników urzędowych wojewódzkich rad narodowych.

Dz.U. 1958 nr 2 poz. 5
0079 Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1958 r. w sprawie warunków i trybu nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 450
0080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 1958 r. w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego.

Dz.U. 1957 nr 54 poz. 262
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 1958 r. w sprawie dodatków funkcyjnych dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów sądowych.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0082 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Wydział Zamiejscowy w Lesku Sądu Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

Dz.U. 1958 nr 3 poz. 7
0083 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 17 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień na dostawy, roboty i usługi przez państwowe jednostki handlowe.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271
0084 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 6 marca 1958 r. w sprawie podziału Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad ustalania ceny domów mieszkalnych i gruntów budowlanych sprzedawanych przez Państwo, sposobu spłaty należności, sposobu zaliczania na pokrycie ceny nakładów poczynionych przez nabywcę oraz kategorii osób korzystających z pierwszeństwa przy nabywaniu domów i gruntów.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 137
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nieruchomości zamiennych oraz wynagrodzenia pieniężnego za niektóre nieruchomości nierolnicze na ziemiach odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany granic miast Chorzowa i Świętochłowic w województwie katowickim.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie podstawy wymiaru renty dla osób, których przedsiębiorstwa lub nieruchomości rolne przejęte zostały na własność Państwa.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 137
0089 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych przez Państwo na niektórych nieruchomościach nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0090 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Żyrardowie i utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Żyrardowie Sądu Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U. 1958 nr 11 poz. 37
0091 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 kwietnia 1958 r. w sprawie rent dla byłych właścicieli przedsiębiorstw przejętych na własność Państwa oraz członków ich rodzin.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0092 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie niektórych orzeczeń wydawanych przez zakłady społeczne służby zdrowia.

0093 Ustawa z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów o rentach i zaopatrzeniach.

Dz.U. 1956 nr 54 poz. 246
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1958 r. w sprawie zmiany podporządkowania państwowej Komisji Cen.

Dz.U. 1950 nr 30 poz. 275
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zespołów adwokackich.

Dz.U. 1957 nr 31 poz. 132
0096 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie trybu dokonywania sprzedaży przez Państwo niektórych domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.

Dz.U. 1958 nr 21 poz. 93
0097 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 21 poz. 93
0098 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 21 poz. 93
0099 Obwieszczenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin.

Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie organizacji, składu i trybu postępowania Komisji Odwoławczej do Spraw Wywłaszczenia.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu