zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1957 - 342
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o wyłączeniu z województw miast: Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz nadaniu miejskim radom narodowym tych miast uprawnień wojewódzkich rad narodowych.

0002 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie niektórych przepisów Kodeksu Karnego Wojska Polskiego.

0003 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji.

0004 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie dekretu z dnia 21 października 1945 r. o urzędach górniczych.

0005 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o zmianie dekretu o uchwaleniu i wykonywaniu budżetu Państwa.

0006 Dekret z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych.

Dz.U. 1952 nr 32 poz. 214
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0008 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1956 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od osób wykonujących niektóre przemysły i usługi bądź trudniących się handlem.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 220
0009 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 31 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 1947 r. o właściwości władz przemysłowych oraz o trybie i warunkach udzielania zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673
0010 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o włączeniu niedokrwistości zakaźnej koni do chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i o zwalczaniu tej choroby.

Dz.U. 1956 nr 43 poz. 199
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przywrócenia niektórym osobom uprawnień emerytalnych z państwowego systemu emerytalnego.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 1
0012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców aptek przejętych na własność Państwa.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0013 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. o utworzeniu Wydziałów dla Nieletnich (Sądów dla Nieletnich) w Sądach Powiatowych w Elblągu, Chełmie, Jaśle i Wałbrzychu oraz o zniesieniu Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Krośnie.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0014 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. w sprawie prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów przez Sąd Powiatowy w Koźlu.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0015 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1956 r. w sprawie ustalenia obszaru właściwości Wydziału Zamiejscowego w Zakopanem Sądu Powiatowego w Nowym Targu.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 523
0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.

Dz.U. 1954 nr 47 poz. 223
0017 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energo-Mechanicznych.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46
0018 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0019 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1957.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0020 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1957 r. w sprawie zasad i trybu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 32
0021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0022 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Zelów w powiecie łaskim, województwie łódzkim.

Dz.U. 1956 nr 47 poz. 210
0023 Uchwała Rady Państwa z dnia 1 lutego 1957 r. o zarządzeniu ponownych wyborów w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą w Nowym Sączu.

Dz.U. 1952 nr 20 poz. 130
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w obowiązkowym ubezpieczeniu budynków.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 252
0025 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1956 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 251
0026 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1957 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym.

0027 Dekret z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach: lubelskim, opolskim, rzeszowskim, warszawskim i wrocławskim.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic osiedli Nałęczów w powiecie puławskim, województwie lubelskim i Skalmierzyce Nowe w powiecie ostrowskim, województwie poznańskim.

Dz.U. 1954 nr 43 poz. 192
0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia osiedli w województwach katowickim i wrocławskim.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie zmiany granic powiatów konińskiego i słupeckiego w województwie poznańskim.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0033 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie utworzenia miasta Opole Lubelskie w powiecie opolsko-lubelskim, województwie lubelskim.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 48
0034 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie zmiany granic miast: Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim, województwie lubelskim, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim i Świebodzice w powiecie świdnickim, województwie wrocławskim.

0035 Układ komunikacyjny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką podpisany w Pradze dnia 13 stycznia 1956 r.

Dz.U. 1957 nr 9 poz. 35
0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 1956 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu Komunikacyjnego między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką, podpisanego w Pradze dnia 13 stycznia 1956 r.

Dz.U. 1956 nr 17 poz. 92
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących instytucjom ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1952 nr 6 poz. 38
0038 Rozporządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 1956 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 15 września 1951 r. w sprawie utworzenia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 440
0039 Rozporządzenie Ministra Energetyki z dnia 29 grudnia 1956 r. w sprawie ustanowienia nadzoru państwowego nad niektórymi stałymi zbiornikami ciśnieniowymi oraz sposobu wykonywania nadzoru przez organy dozoru technicznego nad stałymi zbiornikami ciśnieniowymi.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 62
0040 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 1956 r. w sprawie komisji społeczno-lekarskich do spraw przymusowego leczenia alkoholików.

0041 Dekret z dnia 19 stycznia 1957 r. o świadczeniach emerytalnych dla robotników zatrudnionych w zespołach formujących szkło.

0042 Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. w sprawie zmiany dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.

0043 Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. o ustanowieniu "Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego".

Dz.U. 1956 nr 41 poz. 190
0044 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła z dnia 7 lutego 1957 r. w sprawie ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 1957 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U. 1956 nr 12 poz. 62
0046 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia zawartości alkoholu w organiźmie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeźwości.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie warunków, w jakich uważa się członków rodziny za pozostających na utrzymaniu pracownika (rencisty), oraz dochodu powodującego zawieszenie prawa do renty rodzinnej.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Górnictwa Węglowego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0050 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Energetyki.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Hutnictwa.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie zasad tworzenia funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Lekkiego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Spożywczego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Chemicznego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w państwowych przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie funduszu zakładowego na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Ministrowi Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do resortów nieprzemysłowych.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwie Polskie Linie Lotnicze "Lot".

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Prezesowi Centralnego Urzędu Naftowego.

Dz.U. 1956 nr 47 poz. 210
0065 Uchwała Rady Państwa z dnia 28 lutego 1957 r. o zarządzeniu wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 54 z siedzibą w Wieluniu.

Dz.U. 1951 nr 19 poz. 149
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. w sprawie państwowego zasobu archiwalnego.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1952 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807
0068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lutego 1957 r. w sprawie zezwoleń na nabywanie materiałów wybuchowych przez zakłady gospodarki uspołecznionej.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 1957 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Siemianowicach Śląskich.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35
0070 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu handlowego w Szczecinie.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35
0071 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Łysicy.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 35
0072 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 lutego 1957 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Kątach Rybackich.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0073 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 1957 r. w sprawie ustalenia kandydatur na niektóre stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U. 1956 nr 54 poz. 248
0074 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury.

Dz.U. 1954 nr 52 poz. 260
0075 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 grudnia 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

0076 Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o umorzeniu zaległych roszczeń dodatkowych ze stosunku pracy.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253
0077 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 4 marca 1957 r. w sprawie ochrony drzew i krzewów owocowych przed chorobami i szkodnikami.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0078 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin.

Dz.U. 1956 nr 56 poz. 255
0079 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom wojewódzkich rad narodowych uprawnień do przyznawania rent rodzinnych osobom pozostałym po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 159
0080 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych uprawnień do wydawania zezwoleń na rozpatrywanie na podstawie dekretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin spóźnionych wniosków o rentę.

Dz.U. 1954 nr 37 poz. 159
0081 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 marca 1957 r. w sprawie przyznawania dodatków do rent dla inwalidów wojennych i wojskowych nie pracujących i nie posiadających innego dochodu poza rentą oraz dla członków ich rodzin.

Dz.U. 1950 nr 58 poz. 524
0082 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. o sprostowaniu błędów.

0083 Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich podpisana w Warszawie dnia 30 czerwca 1956 r.

Dz.U. 1957 nr 16 poz. 83
0084 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, podpisanej w Warszawie dnia 30 czerwca 1956 r.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie uposażenia członków korpusu technicznego pożarnictwa.

0086 Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji.

0087 Ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianie ustawy o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 1957 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 238
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie powoływania rad robotniczych w przedsiębiorstwach transportowych resortu Ministra Budownictwa.

Dz.U. 1956 nr 55 poz. 253
0090 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 19 marca 1957 r. w sprawie zwalczania płaszczyńca burakowego.

Dz.U. 1956 nr 53 poz. 240
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1957 r. w sprawie wykonania ustawy o funduszu zakładowym na rok 1957 w przedsiębiorstwach geologicznych.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w sprawie kart podatkowych dla drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1957 r. w sprawie tabel stawek ryczałtu kwotowego podatków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących niektóre zakłady rzemieślnicze.

0094 Traktat Państwowy w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii podpisany w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

0095 Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej podpisana w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.

Dz.U. 1956 nr 9 poz. 51
0096 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. w sprawie warunków przebywania obcych okrętów wojennych na obszarze morskich wód wewnętrznych wód terytorialnych i wód pasa przyległego.

Dz.U. 1957 nr 19 poz. 94
0097 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 września 1956 r. dotyczące przystąpienia Polski do Traktatu Państwowego w sprawie odbudowy niezawisłej i demokratycznej Austrii, podpisanego w Wiedniu dnia 15 maja 1955 r.

Dz.U. 1957 nr 19 poz. 95
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, podpisanej w Phenianie dnia 11 maja 1956 r.

0099 Umowa o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii podpisana w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.

Dz.U. 1957 nr 20 poz. 99
0100 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 1957 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii, podpisanej w Belgradzie dnia 6 lipca 1956 r.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu