zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1955 - 320
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie terminu wyborów ławników sądów wojewódzkich i powiatowych na lata 1955 i 1956.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0002 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglopochodnych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0003 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0004 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0005 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1928 nr 31 poz. 294
0006 Rozporządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 8 stycznia 1955 r. w sprawie zakładania i uruchamiania lotnisk cywilnych.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0007 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 1954 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 1948 r. w sprawie sztucznych środków słodzących.

Dz.U. 1952 nr 25 poz. 171
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1955 r. w sprawie czasu pracy na polskich morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0009 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0010 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0011 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0012 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0013 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0014 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 174
0015 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0016 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy na rok 1955.

Dz.U. 1949 nr 18 poz. 109
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0018 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0019 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzemia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących odlewów z żeliwa szarego.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0020 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie narzędzi do obróbki drewna.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 449
0021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1954 r. w sprawie obniżenia stawki podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze świadczeń w zakresie widowiskowo-rozrywkowym.

Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300
0022 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 13 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1949 nr 25 poz. 180
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573
0026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 1954 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o organizacji schronisk dla nieletnich i tymczasowego regulaminu zakładów poprawczych.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 586
0027 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 stycznia 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 7 września 1951 r. w sprawie ograniczenia połowu ryb morskich włokiem dennym.

Dz.U. 1953 nr 29 poz. 113
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wstępu na nieruchomości w celu poszukiwania złóż kopalin.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0029 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 1955 r. w sprawie zaliczek na podatki obrotowy, dochodowy od nieruchomości i od nabycia praw majątkowych oraz w sprawie przedpłat na zaliczki na podatki obrotowy i dochodowy.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0030 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Łapach.

0031 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przekazaniu wykonywania ubezpieczeń społecznych związkom zawodowym.

0032 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków.

0033 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o nasiennictwie.

0034 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o organizacji hodowli zwierząt zarodowych.

0035 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o terenowych organach administracji morskiej.

0036 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o przejęciu taboru żeglugi śródlądowej na własność Państwa.

0037 Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U. 1955 nr 6 poz. 36
0038 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zaopatrzenia dla byłych właścicieli i dzierżawców taboru żeglugi śródlądowej przejętego na własność Państwa.

Dz.U. 1950 nr 6 poz. 46
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 17 czerwca 1950 r. o sposobie obliczania i wypłacania uposażenia lub wynagrodzenia pracownikom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej.

Dz.U. 1949 nr 63 poz. 494
0040 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 2 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 maja 1950 r. w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw lasów państwowych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0041 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących papierówki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0042 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0043 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektroniki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0044 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0045 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi gospodarskich.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0046 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 10 stycznia 1955 r. zmieniające przepisy wykonawcze do prawa celnego.

Dz.U. 1952 nr 44 poz. 300
0047 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 11 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 17 sierpnia 1954 r. w sprawie czasów ochronnych dla zwierząt łownych.

Dz.U. 1949 nr 27 poz. 197
0048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0049 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 314
0050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1955 r. w sprawie wnoszenia i popierania oskarżenia przez organy administracji państwowej.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0051 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1955 r. w sprawie siedziby Sądu Powiatowego w Lubsku.

0052 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o funduszu zakładowym.

0053 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym.

0054 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniający ustawę o rejestracji maszyn i przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

0055 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o właściwości organów w zakresie publicznej gospodarki lokalami.

0056 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym niektórych dotychczasowych czynności sądowych.

0057 Dekret z dnia 18 lutego 1955 r. o zmianie dekretu o podwyższeniu grzywien, kar pieniężnych, kar porządkowych i nawiązek.

Dz.U. 1955 nr 9 poz. 52
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie wykonania dekretu o funduszu zakładowym.

Dz.U. 1951 nr 38 poz. 283
0059 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie stawki podatku gruntowego od przychodów osiąganych z czynności furmaństwa dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955.

Dz.U. 1955 nr 9 poz. 54
0060 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1955 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 5 maja 1950 r. w sprawie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o prawa majątkowe.

Dz.U. 1950 nr 49 poz. 452
0062 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku uiszczania przedpłat na podatek gruntowy przez podatników podatku gruntowego, osiągających przychody z furmaństwa.

Dz.U. 1927 nr 108 poz. 922
0063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 stycznia 1955 r. w sprawie obrotu roślinami z zagranicą.

Dz.U. 1951 nr 1 poz. 4
0064 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 1955 r. w sprawie warunków dotyczących składu, jakości oraz metod badania środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych.

Dz.U. 1954 nr 47 poz. 224
0065 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1955 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu prawa górniczego.

0066 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o zmianie dekretu z dnia 12 września 1947 r. o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

0067 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. zmieniający ustawę o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0068 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0069 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

0070 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności.

0071 Dekret z dnia 11 marca 1955 r. o łączności.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0072 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0073 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wodomierzy, sprzętu mleczarskiego, wałów transmisyjnych i kół pasowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych dla nieletnich.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0075 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0076 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia normy państwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczącej hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0077 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów spożywczych i materiału siewnego.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0078 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0079 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0080 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących sprzętu gospodarstwa domowego.

Dz.U. 1954 nr 30 poz. 116
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych.

0082 Ustawa budżetowa na rok 1955 z dnia 5 kwietnia 1955 r.

0083 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0084 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0085 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókiennictwa.

0086 Konwencja o prawach politycznych kobiet z dnia 31 marca 1953 r.

Dz.U. 1955 nr 16 poz. 86
0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.

Dz.U. 1953 nr 21 poz. 83
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 marca 1955 r. w sprawie wejścia w życie zrewidowanych postanowień do konwencji w sprawie regulowania oczek sieci rybackich i wymiarów ryb, podpisanej w Londynie dnia 5 kwietnia 1946 r.

0089 Dekret z dnia 16 kwietnia 1955 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0090 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii i górnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0091 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wózków transportowych.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0092 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących szkła sanitarnego oraz wyrobów przemysłu drzewnego i papierniczego.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0093 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0094 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany normy państwowej, dotyczącej blachy białej (ocynowanej).

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0095 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0096 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0097 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0098 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0099 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących gwintów.

Dz.U. 1953 nr 15 poz. 61
0100 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 26 marca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących formularzy geodezyjnych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu