zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1950 - 536
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0001 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekonomiki Rolnej.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0002 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1949 r. w sprawie zmiany listy rzemiosł.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0003 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1947 nr 67 poz. 416
0004 Rozporządzenie Ministrów Handlu Wewnętrznego i Zdrowia z dnia 21 października 1949 r. w sprawie surowców przeznaczonych do przetwórstwa w zakładach mleczarskich.

Dz.U. 1949 nr 56 poz. 444
0005 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 listopada 1949 r. w sprawie zniesienia dni bezmięsnych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0006 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Komunikacji w Politechnice Warszawskiej na Wydział Ruchu Kolejowego.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0007 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 grudnia 1949 r. w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych.

Dz.U. 1949 nr 56 poz. 444
0008 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie odstępowania przy przemiale gospodarczym niektórych rodzajów zboża na rzecz Państwa.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0009 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach humanistycznych państwowych szkół akademickich.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0010 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na Oddziale Technologii Drewna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0011 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach rolniczych, ogrodniczych, mleczarskich i przetwórstwa rolnego państwowych szkół wyższych zawodowych i akademickich.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0012 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 2 stycznia 1950 r. w sprawie organizacji i planu niektórych kierunków studiów na wydziałach matematyczno-przyrodniczych państwowych szkół akademickich.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0013 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie przemiału zbóż.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0014 Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 4 stycznia 1950 r. w sprawie normalizacji wypieku pieczywa.

Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673
0015 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 4 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych.

Dz.U. 1948 nr 52 poz. 414
0016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1950 r. w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od drobnych rzemieślników.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0017 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek gruntowy za rok 1950.

Dz.U. 1948 nr 10 poz. 74
0018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1950 r. w sprawie terminu wpłacenia wkładów oszczędnościowych przez uczestników funduszu B-rolnictwa Społecznego Funduszu Oszczędnościowego.

Dz.U. 1946 nr 3 poz. 18
0019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie koncesjonowania przędzalń i pralń wełny.

Dz.U. 1949 nr 65 poz. 526
0020 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0021 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 1949 r. w sprawie przejmowania przez Państwo samorządowych zakładów leczniczych.

Dz.U. 1923 nr 92 poz. 719
0022 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Żywca w powiecie żywieckim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0023 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Pabianic w powiecie łaskim, województwie łódzkim.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0024 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie zniesienia gmin wiejskich: Olkusko-Siewierska, Wojkowice Kościelne i Ożarowice, utworzenia gmin wiejskich: Gołonóg, Ząbkowice i Sączów oraz gmin wiejskich o charakterze miejskim Kazimierz i Strzemieszyce Wielkie w powiecie będzińskim, województwie śląskim.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0025 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 18 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia gminy wiejskiej Płąchawy oraz zmiany granic niektórych miast i gmin wiejskich w powiatach: chełmińskim, chojnickim, szubińskim i tucholskim w województwie pomorskim.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Chmielniku i Stopnicy.

Dz.U. 1949 nr 4 poz. 20
0027 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 27 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Odbudowy o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 850
0028 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie numeracji nieruchomości.

Dz.U. 1948 nr 61 poz. 477
0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Peru Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, podpisanej w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

Dz.U. 1925 nr 108 poz. 767
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 1950 r. w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Międzynarodowego Porozumienia o utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu dnia 25 stycznia 1924 r.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0031 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia wydziałów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43
0032 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie o statystyce ruchu naturalnego ludności.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 205
0033 Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 stycznia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o wolnej (nadwodnej) burcie statków morskich i międzynarodowych świadectwach wolnej burty.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1950 r. o utworzeniu Wydziału dla Nieletnich przy Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 173
0035 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania art. 23, 26 i 35 dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U. 1947 nr 27 poz. 107
0036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1950 r. w sprawie zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych oraz zwolnienia niektórych pism od opłaty skarbowej.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 173
0037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 lutego 1950 r. w sprawie umarzania należności z tytułu zobowiązań podatkowych, przypadających na rzecz związków samorządu terytorialnego.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 129
0038 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 8 lutego 1950 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów we wpływach z podatku gruntowego w gminach wiejskich.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0039 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Państwowej Komisji Etatów.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0040 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów orzekających Głównej Komisji Arbitrażowej.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 340
0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie tabeli stanowisk, zasad zaszeregowania, dodatków funkcyjnych i służbowych pracowników państwowych komisji arbitrażowych.

Dz.U. 1932 nr 35 poz. 357
0042 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 grudnia 1949 r. w sprawie ustalenia roty ślubowania i wzoru oznaki dla strażników rybackich.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 246
0043 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 9 lutego 1950 r. o właściwości władz bezpieczeństwa publicznego i trybie postępowania w sprawach szkód w majątku bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0044 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Więcborku.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0045 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 1950 r. o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Rzeszowie i Łańcucie.

0046 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

0047 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o poborze rekruta.

0048 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa.

0049 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o przekazaniu Ministrowi Zdrowia zakresu działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie opieki społecznej nad dziećmi do lat trzech oraz nad kobietami ciężarnymi i karmiącymi.

0050 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji.

0051 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji.

0052 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.

0053 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Funduszu Zakładowym.

0054 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia.

0055 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o zmianie dekretu z dnia 5 września 1947 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji morskiej.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej".

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0057 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskiej w Białymstoku.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0058 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach prawa w państwowych szkołach akademickich.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0059 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0060 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 1 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim.

Dz.U. 1923 nr 92 poz. 719
0061 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej w powiecie wadowickim, województwie krakowskim.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0062 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1950 r. o wysokości zasiłku rodzinnego.

0063 Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Państwowej Radzie Telekomunikacyjnej.

Dz.U. 1947 nr 8 poz. 42
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie poddania przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Radio" działaniu dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o tworzeniu przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zniesienia Państwowego Instytutu Książki.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0069 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1949 r. w sprawie zasad powoływania fachowców pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0070 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 1949 r. w sprawie organizacji studiów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Dz.U. 1947 nr 52 poz. 271
0071 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 31 grudnia 1949 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o podziale Państwa na okręgi energetyczne.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0072 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1949 nr 14 poz. 90
0073 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 stycznia 1950 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854
0074 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie utworzenia Sądu Pracy w Olsztynie.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0075 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 lutego 1950 r. w sprawie organizacji państwowych podstawowych szkół muzycznych.

Dz.U. 1949 nr 45 poz. 332
0076 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie komisji do stwierdzenia źródła dochodu wierzycieli prowadzących mało- i średniorolne gospodarstwa.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0077 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 lutego 1950 r. zmieniające rozporządzenie o rejestracji stowarzyszeń.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0078 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1950 r. w sprawie podwyższenia kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach lekarskich.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1950 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Skoczowie i Cieszynie.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0081 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie reglamentacji wełny owczej.

Dz.U. 1949 nr 46 poz. 341
0082 Rozporządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 8 marca 1950 r. w sprawie gospodarowania wełną owczą.

Dz.U. 1947 nr 65 poz. 391
0083 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1950 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Golubiu.

0085 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisana w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.

Dz.U. 1950 nr 8 poz. 85
0086 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 1949 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapewnieniu współpracy gospodarczej, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.

0087 Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego.

Dz.U. 1949 nr 30 poz. 216
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1949 r. w sprawie zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego.

Dz.U. 1948 nr 58 poz. 461
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy o pomocy sąsiedzkiej przy odbudowie wsi.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie utworzenia Morskiego Instytutu Technicznego.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie zmiany nazwy wyższych szkół akademickich, podległych Ministrowi Zdrowia.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 1950 r. w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dz.U. 1944 nr 5 poz. 25
0094 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 lutego 1950 r. w sprawie nadawania prywatnym szkołom artystycznym uprawnień państwowych szkół artystycznych.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 343
0095 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 1950 r. w sprawie wyrobu oraz obiegu octów i esencji octowej.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0096 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1950 r. w sprawie norm ilościowych położnych dopuszczonych do wykonywania praktyki położniczej.

Dz.U. 1948 nr 21 poz. 139
0097 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0098 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie przystosowania stowarzyszeń do przepisów prawa o stowarzyszeniach.

Dz.U. 1949 nr 32 poz. 237
0099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 1950 r. w sprawie zmiany granic Sądów Grodzkich w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0100 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1950 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu z dnia 9 marca 1950 r. w sprawie zmiany wysokości niektórych sum pieniężnych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu