zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1949 - 538
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 31 marca 1949 r.

0002 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o poborze rekruta.

Dz.U. 1948 nr 48 poz. 360
0003 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

0004 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami, podpisana w Warszawie dnia 8 kwietnia 1948 r.

Dz.U. 1949 nr 2 poz. 4
0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 listopada 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z dnia 8 kwietnia 1948 r. w sprawie kwarantanny i ochrony roślin uprawnych przed szkodnikami i chorobami.

0006 Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisany w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.

Dz.U. 1949 nr 2 poz. 6
0007 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu polsko-bułgarskiego o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Warszawie dnia 29 maja 1948 r.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie uzupełnienia wykazu samodzielnych placówek naukowo-badawczych.

Dz.U. 1948 nr 20 poz. 137
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wykazu państwowych zakładów i instytutów naukowo-badawczych oraz archiwów i bibliotek naukowych.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 254
0010 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 listopada 1948 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 kwietnia 1938 r. o kwalifikacjach zawodowych nauczycielskich do nauczania techniki reklamy, stenografii i pisania na maszynach w szkolnictwie zawodowym.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0011 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 listopada 1948 r. w sprawie przemianowania katedry statystyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0012 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 listopada 1948 r. w sprawie określenia rodzajów studiów licealnych odpowiadających studiom wyższym na wydziałach (kierunkach studiów) prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych oraz o egzaminach uzupełniających dla absolwentów innych liceów ubiegających się o przyjęcie na powyższe studia.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0013 Rozporządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia z dnia 9 grudnia 1948 r. w sprawie organizacji studiów lekarskich w szkołach akademickich.

Dz.U. 1948 nr 10 poz. 68
0014 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie przepisów o trybie działania komisji weryfikacyjno-egzaminacyjnych dla kandydatów ubiegających się o stopień inżyniera.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0015 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 grudnia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Chotynin w powiecie wieluńskim województwie łódzkim i o zmianie granic gmin wiejskich Gumniska i Mościce w powiecie tarnowskim województwie krakowskim.

Dz.U. 1945 nr 8 poz. 37
0016 Rozporządzenie Ministrów: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 20 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Skarbu, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa oraz Komunikacji o zmianie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0017 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademii Lekarskiej w Gdańsku.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295
0018 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1948 r. o wyłączeniu miasta Zielonej Góry w województwie poznańskim spod nadzoru wydziału powiatowego.

Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192
0019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1945 r. o trybie powoływania oraz o prawach i obowiązkach ławników w postępowaniu doraźnym i w sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy Państwa.

0020 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

0021 Ustawa z dnia 30 grudnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustaleniu imion i nazwisk.

0022 Ustawa z dnia 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0023 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 listopada 1948 r. o zwinięciu, utworzeniu i przemianowaniu katedr i zakładów naukowych w Uniwersytetach Jagiellońskim i Poznańskim.

Dz.U. 1947 nr 67 poz. 416
0024 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Zdrowia z dnia 22 grudnia 1948 r. w sprawie ustalenia wymagań, jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów mleczarskich.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207
0025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów wydziałów prawa uniwersytetów krajowych.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0026 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1949 r. o zniesieniu Wydziału Zamiejscowego w Jarosławiu Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Dz.U. 1946 nr 57 poz. 321
0027 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grodzkich do prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

Dz.U. 1935 nr 57 poz. 367
0028 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Porozumienia o statystyce przyczyn zgonów, podpisanego w Londynie dnia 19 czerwca 1934 r.

0029 Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r. (ratyfikowany zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1948 r.).

Dz.U. 1949 nr 5 poz. 29
0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1948 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Protokół dotyczący wymiany handlowej i uregulowania płatności pomiędzy Polską a Szwecją w okresie od 1 maja 1948 r. do 30 kwietnia 1949 r., podpisany w Warszawie dnia 22 kwietnia 1948 r.

Dz.U. 1948 nr 21 poz. 139
0031 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 12 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 4 sierpnia 1948 r. o wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

0032 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

Dz.U. 1949 nr 6 poz. 32
0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o współpracy w dziedzinie polityki i administracji społecznej.

0034 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Czechosłowacką o ubezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie dnia 5 kwietnia 1948 r.

Dz.U. 1949 nr 6 poz. 34
0035 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 października 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy polsko-czechosłowackiej z dnia 5 kwietnia 1948 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207
0036 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 grudnia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1948 nr 30 poz. 200
0037 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o rejestrze spółdzielni.

Dz.U. 1934 nr 41 poz. 365
0038 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 21 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej, Leśnictwa, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Komunikacji w sprawie zapobiegania powstawaniu oraz rozszerzaniu się pożarów lasów, torfowisk i wrzosowisk.

0039 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

0040 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy.

0041 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.

0042 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

0043 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej.

Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342
0044 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

Dz.U. 1939 nr 54 poz. 342
0045 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0046 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0047 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

0048 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o Funduszu Wczasów Pracowniczych Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce.

0049 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

0050 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o utworzeniu i zakresie działania Centralnego Urzędu Radiofonii.

0051 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 24 lutego 1948 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.

0052 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji konwencji o współpracy gospodarczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Rumuńską Republiką Ludową oraz układu w przedmiocie zastosowania powyższej konwencji, podpisanych w Bukareszcie dnia 10 września 1948 r.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0053 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o uznaniu stowarzyszenia "Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0055 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1949 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dz.U. 1945 nr 30 poz. 182
0056 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 stycznia 1949 r. w sprawie organizacji urzędów zatrudnienia.

Dz.U. 1928 nr 34 poz. 321
0057 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1949 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.

Dz.U. 1945 nr 55 poz. 305
0058 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1949 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.

0059 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o zmianie ustawy z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe wykonywanie czynności handlowych.

0060 Ustawa z dnia 4 lutego 1949 r. o odstąpieniu Zamku Poznańskiego gminie m. Poznania.

0061 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o wzajemnym obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1949 r.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia załogi pływającej statku szkolnego "Dar Pomorza".

Dz.U. 1938 nr 25 poz. 220
0064 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie terytorialnego podziału obszaru Państwa na rejony uzupełnień.

0065 Rozporządzenie Ministra Żeglugi i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanego przez Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.

0066 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Rumuńską Republiką Ludową, podpisanego w Bukareszcie dnia 26 stycznia 1949 r.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 224
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie obowiązku uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0069 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 lutego 1949 r. o zmianie granic gmin wiejskich Gnojno i Szczytniki w powiecie buskim, województwie kieleckim.

Dz.U. 1946 nr 27 poz. 173
0070 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 24 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ulg w podatku gruntowym dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie.

Dz.U. 1947 nr 31 poz. 132
0071 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 1 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o Komisji Kwalifikacyjnej do stwierdzenia praktycznej umiejętności fachowej osób, ubiegających się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i sporządzania projektów tych robót.

Dz.U. 1948 nr 50 poz. 381
0072 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1949 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

Dz.U. 1948 nr 63 poz. 494
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych.

0074 Ustawa z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej.

Dz.U. 1927 nr 55 poz. 483
0075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 września o uznaniu półwyspu helskiego oraz obszarów Redłowo, Sobieszewo, Kępa Oksywska, Westerplatte i ich okolic za rejony umocnione.

Dz.U. 1948 nr 36 poz. 259
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zwolnienia od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej lokali użytkowych, zajętych na potrzeby biurowe przez niektóre stowarzyszenia i organizacje społeczne, kulturalne i zawodowe.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 365
0077 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1949 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dz.U. 1928 nr 39 poz. 384
0078 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 25 lutego 1949 r. w sprawie przyznania XXII Międzynarodowym Targom w Poznaniu ulg w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 415
0079 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty o utworzeniu katedr, zakładów naukowych i klinik w Akademiach Lekarskich w Bytomiu i Szczecinie.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0080 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie przekazania Sądowi Grodzkiemu w Warszawie spraw karnych, dotyczących nieletnich z okręgu Sądu Grodzkiego w Grodzisku Mazowieckim.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1949 r. w sprawie siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie kwot uposażenia zasadniczego i dodatków lokalnych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia sędziów i prokuratorów, podlegających przepisom prawa o ustroju sądów powszechnych, sędziów ubezpieczeń społecznych oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0084 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego, zasad zaszeregowania do grup uposażenia i dodatków do uposażenia pracowników nauki.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0086 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie terminu płatności uposażenia pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków reprezentacyjnych dla niektórych pracowników państwowych oraz przewodniczących i zastępców przewodniczących organów wykonawczych niektórych gmin miejskich.

Dz.U. 1948 nr 55 poz. 434
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zmian rozporządzenia Rady Ministrów o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kierowców samochodowych oraz wartowników i dozorców.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie grup uposażenia prezydentów i wiceprezydentów miast, burmistrzów, wiceburmistrzów i wójtów.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 39
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich.

Dz.U. 1936 nr 75 poz. 533
0095 Rozporządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1949 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz za zgodą Prezesa Rady Ministrów w sprawie uposażenia funkcjonariuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 43
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Zagranicznego.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0097 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 1949 r. o zmianie granic okręgów sądów grodzkich w Jarosławiu i Lubaczowie.

Dz.U. 1949 nr 7 poz. 41
0098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń.

Dz.U. 1946 nr 70 poz. 382
0099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 1949 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 1945 r. o należnościach świadków, biegłych (tłumaczów) i stron w sprawach cywilnych.

0100 Ustawa z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu