zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1948 - 496
001> 100 >200 >300 >400 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa skarbowa z dnia 30 grudnia 1947 r. na okres od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 1948 r.

Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389
0002 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie określenia niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie maksymalnej sumy zarachowania za mienie nierolnicze, przekazywane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej wyższych urzędów górniczych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 665
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania do grup uposażenia sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych tudzież o dodatkach lokalnych i funkcyjnych.

Dz.U. 1946 nr 16 poz. 109
0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. o współdziałaniu władz w akcji planowego zagospodarowania przestrzennego kraju.

Dz.U. 1928 nr 32 poz. 309
0007 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 15 listopada 1947 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o meldunkach i księgach ludności.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0008 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic miasta Ozorkowa w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0009 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 grudnia 1947 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mazew i Grabów w powiecie łęczyckim, województwie łódzkim.

Dz.U. 1947 nr 65 poz. 389
0010 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1930 r. o rachunkowości i sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1947 r. o taksie dla tłumaczów przysięgłych.

Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84
0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Indii do Międzynarodowej Konwencji Sanitarnej z dnia 12 kwietnia 1933 r., dotyczącej żeglugi powietrznej.

Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515
0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Nowej Zelandii i Zachodniej Samoa do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r.

0014 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o zmianie ustawy z dnia 3 lipca 1947 r. o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1947.

0015 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o prowizorium państwowego planu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 marca 1948 r.

0016 Ustawa z dnia 30 grudnia 1947 r. o poborze rekruta.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U. 1946 nr 71 poz. 389
0018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Ziem Odzyskanych i Administracji Publicznej o zasadach spłaty należności Skarbu Państwa za mienie nierolnicze przekazane na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

Dz.U. 1945 nr 48 poz. 272
0019 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1947 r. o zmianie rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo.

Dz.U. 1947 nr 32 poz. 140
0020 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 31 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o właściwości organów samorządowych w zakresie orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych.

0021 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie uznania uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój za posiadające charakter użyteczności publicznej.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 848
0022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 1948 r. o sposobie ujawniania w księdze wieczystej prawa odrębnej własności lokali i innych praw rzeczowych na tych lokalach.

0023 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w przedmiocie komunikacji lotniczej, podpisana w Pradze dnia 24 stycznia 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 4 poz. 23
0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy w przedmiocie komunikacji lotniczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 28 stycznia 1946 r.

0025 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisana w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 4 poz. 25
0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1947 r. o wymianie dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia, wywiezionego po rozpoczęciu wojny, podpisanej w Pradze dnia 12 lutego 1946 r.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0027 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 11 stycznia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianach w "Regulaminie przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U. 1934 nr 110 poz. 976
0028 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 1948 r. o pozwoleniach wydawanych oficerom i podoficerom zawodowym na nabywanie i posiadanie krótkiej broni palnej i broni myśliwskiej oraz amunicji do nich.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0029 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów w sprawie terminu zastosowania przepisów dekretu z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym do poszczególnych kategorii osób.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0030 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0031 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o wysokości zasiłku rodzinnego.

Dz.U. 1947 nr 66 poz. 414
0032 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Leśnictwa, Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o przejściowym powierzeniu pracodawcom wypłaty zasiłków rodzinnych.

Dz.U. 1946 nr 35 poz. 217
0033 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale zbóż.

Dz.U. 1946 nr 35 poz. 217
0034 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Zdrowia, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie normalizacji wypieku pieczywa w obrocie reglamentowanym i wolnorynkowym.

Dz.U. 1946 nr 35 poz. 217
0035 Rozporządzenie Ministrów Aprowizacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 grudnia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Skarbu o opłatach przemiałowych w naturze.

Dz.U. 1947 nr 21 poz. 84
0036 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1948 r. w sprawie wykonania art. 53 ust. 2 i art. 81 ust. 2 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0037 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 19 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o utworzeniu gminy wiejskiej o charakterze miejskim Zielonka w powiecie warszawskim, województwie warszawskim.

Dz.U. 1946 nr 26 poz. 163
0038 Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 24 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie rejestracji bibliotek i wypożyczalni książek oraz sprawozdań z ich działalności.

Dz.U. 1945 nr 50 poz. 281
0039 Rozporządzenie Ministrów: Odbudowy, Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie naprawy budynków uszkodzonych wskutek wojny.

Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804
0040 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany instrukcji dla komorników.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0041 Rozporządzenie Ministrów Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1948 r. w sprawie zamiany gruntów, położonych w obrębie pól górniczych.

Dz.U. 1946 nr 19 poz. 128
0042 Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. w sprawie wykonania art. 7 ust. 3 dekretu o podatkach komunalnych.

Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279
0043 Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 27 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie obejmowania w posiadanie gruntów przez gminę m. st. Warszawy.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 365
0044 Rozporządzenie Ministrów: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 1948 r. o wprowadzeniu przyśpieszonego postępowania karno-administracyjnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0045 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Bodzentynie.

Dz.U. 1938 nr 33 poz. 289
0046 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 1948 r. o zamknięciu list adwokatów.

0047 Układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką, podpisany w Warszawie dnia 10 marca 1947 r.

Dz.U. 1948 nr 7 poz. 47
0048 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 1947 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy między Polską a Czechosłowacją, podpisanego w Warszawie dnia 10 marca 1947 r.

0049 Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r.

Dz.U. 1948 nr 7 poz. 49
0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie wymiany not zatwierdzających Układ o współpracy instytucyj ubezpieczeń społecznych między Polską a Belgią, podpisany w Brukseli dnia 24 marca 1947 r.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0051 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1948 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0052 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Liszkach i Wiśniczu Nowym oraz o utworzeniu w Bochni Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0053 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zmianie okręgów Sądów Okręgowych w Krakowie i w Nowym Sączu, o zmianie okręgów Sądów Grodzkich w Jordanowie i Nowym Targu oraz o utworzeniu w Nowym Targu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0054 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Białej Krakowskiej i utworzeniu w Bielsku Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Cieszynie.

Dz.U. 1932 nr 2 poz. 8
0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., przejrzanej ostatnio w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r.

Dz.U. 1933 nr 95 poz. 737
0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 1947 r. w sprawie przystąpienia Unii Południowo-Afrykańskiej oraz Republiki Dominikańskiej do międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1930 r.

Dz.U. 1925 nr 87 poz. 608
0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 stycznia 1948 r. w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dz.U. 1947 nr 29 poz. 123
0058 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1947 r. w sprawie częściowego wykonania prawa akcyzowego oraz dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o postępowaniu akcyzowym, wydane co do § 21 ust. 1-3 w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

0059 Układ o patentach niemieckich zawarty w Londynie dnia 21 lipca 1946 r.

Dz.U. 1948 nr 9 poz. 59
0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1947 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Układu o patentach niemieckich, zawartego w Londynie dnia 27 lipca 1946 r.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0061 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 grudnia 1947 r. o zmianie listy rzemiosł.

Dz.U. 1923 nr 72 poz. 559
0062 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych substancji i przetworów odurzających za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 860
0063 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1937 r. o komunalnych kasach oszczędności.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643
0064 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 stycznia 1948 r. o ustaleniu opłat za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1945 i 1946.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 323
0065 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki o zaliczeniu egzaminowanych mechaników kinematograficznych do kategorii pracowników umysłowych.

Dz.U. 1945 nr 56 poz. 311
0066 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 lutego 1948 r. o wypuszczeniu IV emisji biletów skarbowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1948 r. o przekazaniu Sądowi Grodzkiemu w Katowicach spraw karnych dotyczących nieletnich z okręgów Sądów Grodzkich w Mysłowicach i Mikołowie.

0068 Ustawa z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu inżyniera.

0069 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji światowej konwencji pocztowej oraz porozumień światowego związku pocztowego, podpisanych w Buenos Aires dnia 23 maja 1939 r.

0070 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konwencji między Polską a Czechosłowacją o zapewnieniu współpracy gospodarczej.

0071 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji umowy o współpracy kulturalnej między Polską a Czechosłowacją, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947 r.

0072 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o ratyfikacji konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, jak również porozumienia zawartego przez rządy reprezentowane na międzynarodowej konferencji zdrowia oraz protokółu dotyczącego Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, podpisanych w Nowym Jorku dnia 22 lipca 1946 r.

0073 Ustawa z dnia 29 stycznia 1948 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych na cały obszar województwa śląskiego.

0074 Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

0075 Ustawa z dnia 30 stycznia 1948 r. o zbywaniu i dzierżawie oraz o przekazywaniu na własność związków samorządu terytorialnego niektórych kategorii mienia państwowego.

Dz.U. 1945 nr 51 poz. 295
0076 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Ziem Odzyskanych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o utworzeniu Sądu Pracy w Szczecinie.

Dz.U. 1932 nr 103 poz. 864
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Księstwa Monaco do Konwencji o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych, podpisanej w Genewie dnia 27 lipca 1929 r.

Dz.U. 1947 nr 62 poz. 361
0078 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 1948 r. w sprawie przystąpienia Pakistanu i Syrii do Międzynarodowej Organizacji Pracy.

0079 Umowa o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisana w Warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1948 nr 11 poz. 79
0080 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 stycznia 1948 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy o współpracy kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską a Ludową Republiką Bułgarii, podpisanej w warszawie dnia 28 czerwca 1947 r.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0081 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 29 stycznia 1948 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Rzeki i utworzeniu gminy wiejskiej Kłomnice w powiecie radomszczańskim województwie łódzkim.

Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192
0082 Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z obszaru Ziem Odzyskanych.

Dz.U. 1947 nr 61 poz. 343
0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1948 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Suwałkach Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Ełku.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0085 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o utworzeniu w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Radomiu.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0086 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1948 r. o zniesieniu Sądów Grodzkich w Birczy, Cieszanowie i Radymnie w okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o włączeniu Sądu Grodzkiego w Przeworsku do okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu, o zmianie okręgu Sądu Grodzkiego w Lubaczowie i utworzeniu w Jarosławiu Wydziału Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Przemyślu.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207
0087 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 28 lutego 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty w sprawie stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320
0088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w sprawie norm wynagrodzenia za świadczenia z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie oraz uiszczania w gotówce równowartości opłat, oznaczonych w zbożu.

Dz.U. 1947 nr 59 poz. 320
0089 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 marca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych, Obrony Narodowej, Poczt i Telegrafów oraz Leśnictwa w sprawie zwolnienia niektórych kategorii posiadaczy gospodarstw rolnych od obowiązku świadczeń z tytułu pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie.

0090 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

0091 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o udzielaniu poręki państwowej.

0092 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1946 r.

0093 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o kredytach dodatkowych na 1947 r.

0094 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym.

0095 Ustawa z dnia 25 lutego 1948 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni.

Dz.U. 1947 nr 43 poz. 224
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o zniesieniu powiatów: szczuczyńskiego i utworzeniu powiatu grajewskiego w województwie białostockim, stopnickiego i utworzeniu powiatu buskiego w województwie kieleckim, błońskiego i utworzeniu powiatu grodzisko-mazowieckiego w województwie warszawskim oraz nieszawskiego i lubawskiego i utworzenia powiatów aleksandrowskiego i nowomiejskiego w województwie pomorskim.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminie wiejskiej Letnisko-Milanówek.

Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27
0099 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w miastach: Jarocinie, Kaliszu, Krotoszynie, Pleszewie i Wrześni.

Dz.U. 1947 nr 65 poz. 387
0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o przesunięciu terminu powrotu do Kraju i zgłoszenia się do pracy pracowników publicznych przebywających za granicą.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu