zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1945 - 339
001> 100 >200 >300 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1944 nr 5 poz. 22
0001 Ustawa Krajowej Rady Narodowej z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0002 Dekret z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 2
0003 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce.

0004 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 stycznia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0005 Dekret z dnia 13 stycznia 1945 r. o wycofaniu z obiegu na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 617
0006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0007 Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o zawieszeniu biegu przedawnienia i przedłużeniu terminów prawa wekslowego i czekowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0008 Dekret z dnia 14 stycznia 1945 r. o poborze 50%-go dodatku wojennego do państwowego podatku dochodowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0009 Dekret z dnia 17 stycznia 1945 r. w sprawie zmiany dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0010 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0011 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r., wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych, o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1945 nr 3 poz. 9
0013 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945 R., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0014 Dekret z dnia 15 stycznia 1945 r. o Narodowym Banku Polskim.

Dz.U. 1944 nr 2 poz. 5
0015 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej z dnia 20 stycznia 1945 r. o utworzeniu Rejonowych Komend Uzupełnień - R.K.U. - i ustaleniu ich zasięgu terytorialnego.

Dz.U. 1944 nr 15 poz. 82
0016 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0017 Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0018 Dekret z dnia 5 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych postanowień dekretu z dnia 6 stycznia 1945 r. o deponowaniu i wymianie banknotów Banku Emisyjnego w Polsce na obszary Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolone po dniu 6 stycznia 1945 r.

Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49
0019 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1945 r. o zakupie i sprzedaży nabiału przez zakłady mleczarskie.

Dz.U. 1944 nr 3 poz. 9
0020 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1945 r. o ponadkontyngentowych dostawach ziemniaków i jęczmienia dla gorzelni w okresie zimy 1944/45 r.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0021 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o moratorium lokalowym dla spółdzielni.

Dz.U. 1944 nr 16 poz. 89
0022 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1945 r. w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk i grup uposażenia dla władz, urzędów, zakładów i instytucji państwowych.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0023 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0024 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mleka dla Państwa.

Dz.U. 1944 nr 9 poz. 49
0025 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o warunkach przemiału zbóż i o maksymalnych opłatach przemiałowych.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0026 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa ma rzecz Państwa.

Dz.U. 1939 nr 29 poz. 196
0027 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 14 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Skarbu oraz Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o zasiłkach dla rodzin osób, odbywających czynną służbę wojskową.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0028 Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0029 Dekret z dnia 16 lutego 1945 r. o zmianie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0030 Dekret z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0031 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach jaj kurzych dla Państwa.

Dz.U. 1944 nr 4 poz. 20
0032 Rozporządzenie Ministra Informacji i Propagandy z dnia 1 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej o utworzeniu organów Ministerstwa Informacji i Propagandy I i II instancji.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0033 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenie Kierownika Resortu Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 1944 r. o utworzeniu tymczasowej siedziby Sądów Apelacyjnych w Warszawie i Krakowie.

Dz.U. 1938 nr 33 poz. 289
0034 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1938 r. o zamknięciu list adwokatów i list aplikantów adwokackich.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 1945 r. o tymczasowej siedzibie Sądu Najwyższego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0036 Dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0037 Dekret z dnia 19 lutego 1945 r. o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0038 Dekret z dnia 26 lutego 1945 r. o zmianie granic województw kieleckiego i krakowskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0039 Dekret z dnia 12 marca 1945 r. o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m. st. Warszawy.

Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200
0040 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach zbóż, gryki, prosa, ziemniaków, siana, słomy, nasion oleistych, strączkowych i strączkowych pastewnych.

Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200
0041 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1945 r. o obowiązkowych dostawach mięsa na rzecz Państwa.

Dz.U. 1925 nr 98 poz. 691
0042 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U. 1928 nr 18 poz. 155
0043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0044 Dekret z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0045 Dekret z dnia 2 marca 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0046 Dekret z dnia 14 marca 1945 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1934 nr 57 poz. 503
0047 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym.

Dz.U. 1934 nr 93 poz. 837
0048 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianach rozporządzeń w sprawie uiszczenia opłat sądowych i o opłacie za doręczenie w sprawach cywilnych.

Dz.U. 1928 nr 33 poz. 313
0049 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia dotyczącego taksy za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804
0050 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 1945 r. o zmianie rozporządzenia o taksie za czynności komorników.

Dz.U. 1944 nr 4 poz. 17
0051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74
0052 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. o komisjach dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko członkom organów wykonawczych samorządu terytorialnego, państwowego oraz gmin wiejskich i miejskich.

Dz.U. 1944 nr 14 poz. 74
0053 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 15 marca 1945 r. w sprawie regulaminu wyborów sołtysa i podsołtysa.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0054 Dekret z dnia 8 marca 1945 r. o częściowej zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0055 Dekret z dnia 22 marca 1945 r. o częściowej mobilizacji do służby wojskowej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0056 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o mobilizacji kobiet do pomocniczej służby wojskowej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0057 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0058 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o pomiarach kraju i organizacji miernictwa.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0059 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o przymusowym zagospodarowaniu użytków rolnych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0060 Dekret z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu Państwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych.

Dz.U. 1945 nr 5 poz. 17
0061 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 lutego 1945 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej dekretu z dnia 5 lutego 1945 r. o deponowaniu i wymianie marek niemieckich na terenach Rzeczypospolitej Polskiej, wyzwolonych spod okupacji po dniu 6 stycznia 1945 r., - na niektóre tereny wyzwolone po dniu 6 lutego 1945 r.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 55
0062 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Komunikacji, Bezpieczeństwa Publicznego i Sprawiedliwości o powołaniu do wojskowej służby komunikacji na kolejach.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0063 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o podziale Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia, utworzonego ustawą z dnia 31 grudnia 1944 r. (DZ.U.R.P. nr 19, poz. 99).

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0064 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0065 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0066 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie ustawy o opłatach rejestracyjnych dla przedsiębiorstw i zajęć.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0067 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0068 Dekret z dnia 11 kwietnia 1945 r. o zmianie niektórych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. zawierającego prawo karne skarbowe.

Dz.U. 1944 nr 11 poz. 58
0069 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 1945 r. o utworzeniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ustanowieniu tymczasowej siedziby Sądu Okręgowego w Jaśle i zmianie granic okręgów Sądów Okręgowych w Kielcach i Krakowie oraz granic okręgów Sądów Apelacyjnych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Lublinie.

Dz.U. 1945 nr 7 poz. 30
0070 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych do drugiej grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonych do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta oraz osób z nimi zrównanych.

Dz.U. 1932 nr 52 poz. 497
0071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o cenach soli.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0072 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o nadzwyczajnym podatku od wzbogacenia wojennego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0073 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o reformie samorządowego systemu podatkowego.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0074 Dekret z dnia 13 kwietnia 1945 r. o podatku wojskowym.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0075 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 lutego 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany "Regulaminu przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych na kolejach żelaznych".

Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200
0076 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. w sprawie obowiązku uprawy niektórych roślin przemysłowych.

Dz.U. 1945 nr 7 poz. 30
0077 Rozporządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie wykonania dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0078 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 1945 r. o obowiązku świadczeń rzeczowych na rok gospodarczy 1945 - 46.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 marca 1945 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku obrotowego za rok podatkowy 1944 i podatku dochodowego na rok podatkowy 1945.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej oraz cen sprzedażnych spirytusu na cele konsumcyjne i wyrobów Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu na cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu opłaty monopolowej od spirytusu na niektóre cele niekonsumcyjne.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o ustaleniu taryfy na wyroby tytoniowe Polskiego Monopolu Tytoniowego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0084 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie zniżonego podatku spożywczego od drożdży.

Dz.U. 1939 nr 30 poz. 200
0085 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 kwietnia 1945 r. w sprawie świadczeń sprzężaju na rzecz rolników przy wykonywaniu prac wiosennych.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0086 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1945 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji.

Dz.U. 1939 nr 81 poz. 529
0087 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 kwietnia 1945 r. o obowiązku sąsiedzkiej pomocy wzajemnej w gospodarstwach rolnych na rok 1945.

Dz.U. 1935 nr 27 poz. 198
0088 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie przeprowadzenia przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dz.U. 1945 nr 9 poz. 44
0089 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1945 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu przepisów o kosztach sądowych.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0090 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1945 r. o rozszerzeniu granic uprawnień urzędów skarbowych do rozstrzygania odwołań.

Dz.U. 1939 nr 63 poz. 416
0091 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej oraz Ministrem Administracji Publicznej o wyznaczeniu organu opieki społecznej, powołanego do wyrażenia w imieniu dziecka nieznanych rodziców lub dziecka opuszczonego zgody na przysposobienie w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1939 r.

0092 Ustawa Konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego województwa śląskiego.

0093 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o częściowej zmianie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

0094 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o uregulowaniu uposażeń członków Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0095 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1945 r. o utracie mocy prawnej dekretów: o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów oraz o majątkach opuszczonych i porzuconych.

0096 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów.

0097 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o majątkach opuszczonych i porzuconych.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0098 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0099 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o przedłużeniu moratorium lokalowego dla spółdzielni.

Dz.U. 1945 nr 1 poz. 1
0100 Dekret z dnia 7 maja 1945 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Biuro Podróży "Orbis".

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu