zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1939 - 581
001> 100 >200 >300 >400 >500 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 3 stycznia 1939 r. o przedłużeniu obniżenia komornego.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0002 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią dotyczącego zmiany tekstu wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie plecionki do kapeluszy.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 238
0003 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 21 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o zmianie rozporządzenia Ministrów Opieki Społecznej i Skarbu z dnia 23 marca 1938 r. w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253
0004 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1939 r. o zniesieniu niektórych wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

0005 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 1938 r. w sprawie złożenia za Wolne Miasto Gdańsk dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji telekomunikacyjnej z dnia 9 grudnia 1932 r.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu w Zakopanem oddziału Urzędu Celnego w Krakowie.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1939 r. o zmianie taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246
0008 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.

Dz.U. 1937 nr 36 poz. 272
0009 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 grudnia 1938 r. w sprawie ustalenia norm obszarowych gospodarstw samodzielnych na obszarze województw: tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego i krakowskiego.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0010 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zastosowania do gminy wiejskiej Stopnica w powiecie stopnickim województwie kieleckim przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych, dotyczących gmin miejskich.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 662
0011 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 maja 1938 r. o warunkach służby przygotowawczej i zasadach odpowiedzialności służbowej kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego przyjętych do służby przygotowawczej w charakterze pracowników kontraktowych.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643
0012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1938 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1937/38.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianach w opłatach od detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych oraz o zwolnieniu niektórych zakładów detalicznej sprzedaży spirytusu i napojów alkoholowych od tych opłat.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 841
0014 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczenia papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

0015 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na koszty wyborów do Sejmu i Senatu.

0016 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na zaangażowanie urzędników ryczałtowych w urzędach zagranicznych.

0017 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na rok 1938/39 na opiekę nad emigrantami za granicą.

0018 Ustawa z dnia 9 stycznia 1939 r. o dodatkowym kredycie na r. 1938/39 na zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych.

0019 Traktat o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisany w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.

0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 stycznia 1939 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu o ekstradycji i pomocy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Szwajcarskim, podpisanego w Bernie dnia 19 listopada 1937 r.

Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294
0021 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1934 r. w sprawie kwalifikacyj sekretarzy gminnych.

Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202
0022 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1939 r. o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanymi i wykonywania projektów (planów) tych robót na obszarze województwa śląskiego.

Dz.U. 1924 nr 117 poz. 1043
0023 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 października 1936 r. o cenie soli, użytej do wywożonych za granicę artykułów żywności.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0024 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1939 r. o zniesieniu Posterunku Celnego w Zaleszczykach.

Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804
0025 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 1939 r. o uzupełnieniu taksy za czynności komorników.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0026 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień układu handlowego między Polską a Litwą.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0027 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień protokołu taryfowego między Polską a Litwą.

Dz.U. 1933 nr 50 poz. 389
0028 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne.

Dz.U. 1927 nr 91 poz. 818
0029 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Skarbu o zmianie rozporządzenia z dnia 9 września 1931 r. w sprawie gospodarki finansowej gmin wyznaniowych żydowskich.

0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Finlandię dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 14 grudnia 1928 r., dotyczącej statystyk gospodarczych.

0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Iraku do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

0032 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie przystąpienia Estonii do konwencji z dnia 11 października 1933 r. dla ułatwienia międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy.

0033 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego z dnia 11 marca 1938 r. do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją z dnia 10 kwietnia 1930 r.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0034 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin miejskich i wiejskich w powiecie chodzieskim, województwie poznańskim.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie wrzesińskim, województwie poznańskim.

0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

Dz.U. 1932 nr 67 poz. 622
0037 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 16 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia w sprawie szacowania nieruchomości ziemskich przymusowo wykupywanych przy przeprowadzeniu reformy rolnej.

Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349
0038 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 stycznia 1939 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych przepisów ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0039 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 stycznia 1939 r. o zmianach w organizacji urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł we Lwowie.

Dz.U. 1936 nr 32 poz. 249
0040 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1939 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1936 r. o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi.

Dz.U. 1927 nr 54 poz. 476
0041 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 16 stycznia 1939 r. o stosowaniu leków przez lekarzy-dentystów.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0042 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1939 r. o zmianie granic miasta Wierzbnika w powiecie iłżeckim, województwie kieleckim.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0043 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie sprostowania błędu w przekładzie polskim porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Dz.U. 1938 nr 89 poz. 609
0044 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 1939 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu kodeksu postępowania karnego.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0045 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską.

Dz.U. 1937 nr 54 poz. 423
0046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o zakazie używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247
0047 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 stycznia 1939 r. o udzieleniu Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie prawa nadawania stopnia magistra nauk ekonomiczno-handlowych, jako niższego stopnia naukowego.

Dz.U. 1938 nr 87 poz. 585
0048 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1939 r. o tymczasowym uregulowaniu ubezpieczeń społecznych górników i hutników na ziemiach odzyskanych i włączonych do województwa śląskiego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1938/39 r.

Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży cementu i cukru.

Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292
0051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży piwa, napojów winnych, wódek gatunkowych, octu, kwasu octowego i drożdży.

Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292
0052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży artykułów Polskiego Monopolu Tytoniowego i Państwowego Monopolu Spirytusowego, soli wprowadzonej do obrotu przez Polski Monopol Solny oraz losów loterii, urządzanych przez Polski Monopol Loteryjny.

Dz.U. 1938 nr 34 poz. 292
0053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1939 r. o poborze scalonego podatku obrotowego od sprzedaży zapałek.

Dz.U. 1934 nr 80 poz. 742
0054 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1939 r. o obowiązkach osób fizycznych i prawnych oraz władz i instytucyj w dziedzinie przygotowania personelu obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w czasie pokoju.

Dz.U. 1938 nr 90 poz. 611
0055 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane co do § 4 w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie rozciągnięcia przepisów o sztucznych środkach słodzących na obszar odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dz.U. 1928 nr 29 poz. 265
0056 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24 stycznia 1939 r. o podziale obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na okręgi konserwatorskie.

0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego układu z dnia 31 maja 1937 r. wprowadzającego zmiany do konwencji międzynarodowej, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1929 r. w sprawie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Australię dokumentu ratyfikacyjnego protokołu z dnia 30 lipca 1936 r. o interpretacji art. X układu z Niemcami z dnia 20 stycznia 1930 r., dotyczącego kwestyj finansowych.

0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską, dotyczącego płatności związanych z wierzytelnościami finansowymi, podpisanego w Bernie dnia 30 czerwca 1937 r.

Dz.U. 1935 nr 88 poz. 548
0060 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 3 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 5 również w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o umowach zbiorowych cukrowniczo-plantatorskich na okres kampanijny 1939/40.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0061 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wojskowych, Opieki Społecznej i Skarbu o przekazaniu Zarządowi Miejskiemu m. Łodzi kompetencyj powiatowej władzy administracji ogólnej w sprawach, dotyczących powszechnego obowiązku wojskowego.

Dz.U. 1938 nr 87 poz. 585
0062 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej sądów grodzkich dla ziem odzyskanych w listopadzie 1938 r.

0063 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.

0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie złożenia przez Bułgarię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie towarów kolejami żelaznymi.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1940.

Dz.U. 1933 nr 25 poz. 207
0067 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia bezzwrotnych stypendiów dla studentów szkół wyższych.

Dz.U. 1927 nr 117 poz. 996
0068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o pasie granicznym.

0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 1939 r. w sprawie rozciągnięcia na szereg terytoriów brytyjskich konwencji z dnia 19 marca 1931 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie czeków.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o uznaniu stowarzyszenia "Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1932 nr 64 poz. 597
0072 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 18 stycznia 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o dozorze nad wyrobem i obiegiem środków kosmetycznych.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0073 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1939 r. w sprawie utworzenia podurzędu celnego w siedzibie przedsiębiorstwa "Zakłady Samochodowe Wspólnoty Interesów S.A. Montownia w Łagiewnikach Śląskich".

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0074 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1939 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

0075 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 7 lutego 1939 r. o wprowadzeniu obowiązku legalizacji taksometrów nowych, naprawianych i sprowadzanych z zagranicy.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0076 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 lutego 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 8 maja 1936 r. o warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami przywozu.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia o komornikach.

0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o rozciągnięciu na województwa: poznańskie i pomorskie oraz na powiat działdowski w województwie warszawskim mocy obowiązującej dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego.

Dz.U. 1938 nr 87 poz. 585
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o ustaleniu stosunku do służby wojskowej osób, zamieszkałych na ziemiach odzyskanych.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatu garwolińskiego w województwie warszawskim.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1939 r. o zmianie granic powiatów: iłżeckiego, kieleckiego i radomskiego w województwie kieleckim.

0084 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1939 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1938 r. o określaniu cen aptecznych.

0085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lutego 1939 r. o zmianach w organizacji niektórych urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi i Okręgowej w Warszawie.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1939 r. o utworzeniu i zniesieniu niektórych urzędów celnych i posterunków celnych w okręgu administracyjnym Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 638
0087 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 lutego 1939 r. o ustaleniu liczby członków rady, zarządu, komisji rewizyjnej Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej i o sposobie ich powoływania.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 639
0088 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1939 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych o komisjach nadzorczych nad obrotem zwierzętami gospodarskimi i drobiem, nad hurtowym obrotem mięsem oraz nad organizacją targowisk.

0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1939 r. o statystyce sprzedaży i licytacji nieruchomości.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0090 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1939 r. w sprawie zmiany granic gmin wiejskich Rzeżuśnia i Szreniawa w powiecie miechowskim, województwie kieleckim.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0091 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lutego 1939 r. o zmianie granic gmin wiejskich i miejskich w powiecie żnińskim, województwie poznańskim.

0092 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.

0093 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zespoleniu samorządu szkolnego z samorządem terytorialnym.

0094 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zmianie kodeksu karnego wojskowego.

0095 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o użyciu broni przez Policję Państwową i organa ochrony granic.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0096 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską w sprawie przedłużenia układu płatniczego.

0097 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o zatwierdzeniu układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).

0098 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Skierniewice - Łuków.

0099 Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o budowie normalnotorowej kolei Tarnowskie Góry - Zawiercie - Kozłów.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0100 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 lutego 1939 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień porozumienia między Polską a Szwajcarią w sprawie uregulowania płatności handlowych między ziemiami włączonymi do Polski w r. 1938 a Szwajcarią.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu