zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1937 - 649
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wykupu obligacji zachodniopruskich, podpisany w Berlinie dnia 10 listopada 1934 r.

0002 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem z jednej strony a Rzeszą Niemiecką z drugiej o wykupie obligacji zachodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie wraz z protokołem końcowym dnia 10 listopada 1934 r.

0003 Polsko-Niemieckie porozumienie w sprawie uregulowania stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisane w Warszawie dnia 17 października 1936 r.

Dz.U. 1937 nr 1 poz. 3
0004 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 grudnia 1936 r. w sprawie wejścia w życie polsko-niemieckiego porozumienia o uregulowaniu stosunków prawnych waloryzacyjnych, podpisanego w Warszawie, dnia 17 października 1936 r.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Instytut Józefa Piłsudskiego, Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247
0006 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 grudnia 1936 r. o organizacji Akademii Stomatologicznej w Warszawie.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0007 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1936 r. o uzupełnieniu taryfy na wyroby tytoniowe.

Dz.U. 1936 nr 55 poz. 398
0008 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego", "Polskiego Monopolu Solnego" i "Polskiego Monopolu Loteryjnego".

Dz.U. 1934 nr 12 poz. 97
0009 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie złożenia przez Arabię Saudyjską dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających.

0010 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

0011 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

0012 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Estonię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Egiptu do międzynarodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o liniach ładunkowych.

0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia wyspy Norfolk i terytorium mandatowego Nauru do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej ostatnio w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

0015 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866
0016 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Węgry dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

0017 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, podpisana w Brukseli dnia 10 kwietnia 1926 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).

0018 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 stycznia 1937 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych zasad, dotyczących immunitetów statków państwowych, oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r.

0019 Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotycząca ochrony, konserwacji i odbudowy słupów granicznych i innych znaków służących do oznaczania linii granicznej, podpisana w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r.

0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 grudnia 1936 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji podpisanej w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, dotyczącej ochrony, utrzymania i odbudowy słupów granicznych i innych znaków, służących do wskazywania linii granicznej.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 253
0021 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 10 stycznia 1935 r. w sprawie opłat i kosztów postępowania przed urzędami rozjemczymi do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

0022 Ustawa z dnia 12 stycznia 1937 r. o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczek zagranicznych i kredytu zagranicznego we frankach francuskich na cele obrony Państwa.

0023 Porozumienie o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.

0024 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o wzajemnym uznawaniu okrętowych świadectw pomiarowych.

0025 Porozumienie o opłatach portowych między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisane w Moskwie dnia 31 marca 1936 r.

0026 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1936 r. w sprawie zatwierdzenia porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Moskwie dnia 31 marca 1936 r. o opłatach portowych.

0027 Końcowy protokół delimitacyjny między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii, podpisany w Bukareszcie dnia 17 maja 1935 r.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 846
0028 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 26 czerwca 1936 r. o zasadach i warunkach spłat lokat instytucji kredytowych i prawa publicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, w bankach komunalnych i komunalnych kasach oszczędności, użytych zgodnie z przeznaczeniem na kredyty dla związkowców samorządowych, oraz pożyczek, udzielonych związkom samorządowym przez komunalne kasy oszczędności.

0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad w formie not, wymienionych w Warszawie dnia 3 marca 1936 r.

Dz.U. 1927 nr 46 poz. 410
0030 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U. 1927 nr 102 poz. 883
0031 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 19 października 1929 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, wozów z zaprzęgiem zwierzęcym, zwierząt z uprzężą pociągową, oraz zwierząt wierzchowych i jucznych z rzędem.

Dz.U. 1927 nr 102 poz. 883
0032 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu i Komunikacji w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 29 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania, jako środków przewozowych na rzecz wojska w czasie pokoju, samochodów, motocykli i rowerów.

Dz.U. 1927 nr 102 poz. 883
0033 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji oraz Przemysłu i Handlu z dnia 19 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 24 lipca 1930 r. o obowiązku dostarczania środków przewozowych wodnych żeglugi śródlądowej na rzecz wojska w czasie pokoju.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 582
0034 Rozporządzenie Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 582
0035 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 stycznia 1937 r. w sprawie czynności związanych z wykonywaniem układu rozrachunkowego niemiecko-polskiego.

Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349
0036 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1937 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U. 1935 nr 19 poz. 105
0037 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 16 grudnia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

0038 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937.

0039 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowych kredytach na rok 1936/1937.

0040 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.

0041 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.

0042 Ustawa z dnia 14 stycznia 1937 r. o dodatkowym kredycie na rok 1936/1937.

Dz.U. 1933 nr 32 poz. 273
0043 Rozporządzenie Ministrów: Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1935 r. o wydawaniu koncesyj na zarobkowy przewóz osób pojazdami mechanicznymi w obrębie gminy miejskiej.

Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411
0044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia szeregu terytoriów brytyjskich do konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, z dnia 12 października 1929 r.

0046 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zaopatrzeniu kandydatów na szeregowych Policji Państwowej.

0047 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

0048 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o ochotniczych lotach ćwiczebnych.

0049 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o zmianie niektórych nieruchomości państwowych.

0050 Ustawa z dnia 23 stycznia 1937 r. o przenoszeniu książek hipotecznych.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0051 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmiany rozporządzenia o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dz.U. 1936 nr 3 poz. 10
0052 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 kwietnia 1936 r. w sprawie wykonania ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 248
0053 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1937 r. o obliczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1937 r.

0054 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie rozciągnięcia na Wschodnie Indie Holenderskie, Surinam i Curacao oraz Minchat Sabry Markaz Quesna porozumienia z dnia 19 czerwca 1934 r. o statystyce przyczyn zgonów.

0055 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Austrii do konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o ujednostajnieniu znaków drogowych.

0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie złożenia przez Stany Zjednoczone Ameryki dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0057 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 stycznia 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień protokołu dodatkowego, podpisanego w Brukseli dnia 7 stycznia 1937 r. do układu dodatkowego z dnia 2 marca 1936 r. do traktatu handlowego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską z dnia 30 grudnia 1922 r.

Dz.U. 1931 nr 16 poz. 81
0058 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie dodatku drogowego i opłat od materiałów pędnych na rzecz Państwowego Funduszu Dróg.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0059 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 stycznia 1937 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanię 1936/37 r.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0060 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1937 r. o zawieszeniu obowiązku przedsiębiorców detalicznych sprzedaży napojów alkoholowych przyjmowania od konsumentów zwrotnych butelek po wyrobach Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0061 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1937 r. o sprostowaniu błędu w załączniku do rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 8 stycznia 1937 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Zagranicznych o statucie Polskiego Instytutu Rozrachunkowego.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643
0062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 stycznia 1937 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1935/36.

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 37
0063 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1937 r. o umundurowaniu urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807
0064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych o nabywaniu, posiadaniu i noszeniu broni przez niektórych funkcjonariuszów Lasów Państwowych.

Dz.U. 1925 nr 74 poz. 512
0065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 stycznia 1937 r. o zmianach w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wzajemnych zakładów (totalizatora) na torach wyścigowych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie prowadzenia rachunkowości tych zakładów.

Dz.U. 1936 nr 79 poz. 551
0066 Obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.

0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach, urzędach, zakładach i instytucjach państwowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1937 r. o dodatkach służbowych dla funkcjonariuszy państwowych w wojskowej służbie zdrowia.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294
0070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o gromadach.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0071 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1937.

Dz.U. 1935 nr 88 poz. 548
0072 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 lutego 1937 r. w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej, wydane co do §§ 1-4, 5 ust. 1 i 2, 6-12 i 15-18 w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Przemysłu i Handlu.

Dz.U. 1936 nr 52 poz. 368
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotowaniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu na rok 1937 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0075 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1937 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1938.

Dz.U. 1927 nr 106 poz. 911
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przekazaniu składek za pracowników umysłowych i łączeniu uprawnień emerytalnych.

Dz.U. 1935 nr 22 poz. 130
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1937 r. o zwolnieniu niektórych rodzajów tłuszczów spod opodatkowania.

Dz.U. 1936 nr 84 poz. 582
0078 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1937 r. w sprawie czynności rozrachunkowych związanych z obrotem towarowym polsko-rumuńskim.

0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji z dnia 27 lipca 1929 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych.

0080 Oświadczenie Rządowe z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie stosowania do terytorium Tonga porozumienia z dnia 20 marca 1934 r. o listach i pudełkach z podaną wartością.

0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 stycznia 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wejścia w życie układu dodatkowego do traktatu handlowego z dnia 30 grudnia 1922 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Unią Ekonomiczną Belgijsko-Luksemburską, podpisanego w Brukseli dnia 2 marca 1936 r.

0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 1937 r. w sprawie przystąpienia W.M. Gdańska do konwencji handlowej między Polską a Kanadą z dnia 3 lipca 1935 r.

Dz.U. 1936 nr 55 poz. 397
0083 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. o granicach Państwa.

Dz.U. 1927 nr 117 poz. 996
0084 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Sprawiedliwości, Komunikacji oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państwa.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0085 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1937 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniżkach celnych i zwolnieniach od cła.

0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1937 r. o zmianie w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej w Łucku.

0087 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1936 r. w sprawie przystąpienia Liberii do umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 20 marca 1934 r.

0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 lutego 1937 r. w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji taryfowej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Holandii, podpisanej w Hadze dnia 9 kwietnia 1936 r.

0089 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych.

0090 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o ulgach w spłacie należności z tytułu stypendiów i pożyczek.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0091 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień porozumienia między Polską a Wielką Brytanią w formie wymiany not z dnia 30 stycznia 1937 r. o zmianie tekstu polskiego listy pierwszej załączonej do umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.

Dz.U. 1933 nr 19 poz. 127
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0093 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanej w Warszawie dnia 20 lutego 1937 r. umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie przedłużenia umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką z dnia 4 listopada 1935 r.

Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
0094 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.

Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie okręgu Sądu Pracy w Wilnie.

0096 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o inwestycjach z funduszów państwowych w r. 1937.

0097 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej.

0098 Ustawa z dnia 24 lutego 1937 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych.

Dz.U. 1936 nr 72 poz. 515
0099 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej z dnia 10 lutego 1937 r. wydane co do § 5 w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Przemysłu i Handlu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a co do §§ 11-12 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, w sprawie wykonania dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 września 1936 r. o służbie pracy młodzieży.

Dz.U. 1932 nr 52 poz. 497
0100 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 lutego 1937 r. o zmianie cennika soli i solanki.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu