zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1936 - 667
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o amnestji.

Dz.U. 1935 nr 26 poz. 181
0002 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 2 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych.

0003 Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o wykonywaniu kontroli parlamentarnej nad długami Państwa.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0004 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1935 r. o zniesieniu Sądu Grodzkiego w Niewachlowie w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany okręgów sądów grodzkich w Nasielsku i Pułtusku w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dz.U. 1935 nr 85 poz. 518
0006 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 14 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1935 nr 68 poz. 423
0007 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 grudnia 1935 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 29 sierpnia 1935 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych, o terminie rozpoczęcia prac komisyj klasyfikacyjnych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0008 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 stycznia 1936 r. o zaopatrzeniu osób szczególnie zasłużonych w walkach o niepodległość Państwa Polskiego.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0009 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0010 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o konwersji państwowych pożyczek wewnętrznych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0011 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przerachowaniu obligacyj Kolei Herby - Kielce.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0012 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0013 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ordynacji podatkowej.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0014 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0015 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów, dotyczących państwowego podatku przemysłowego i opłat stemplowych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0016 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o przedsiębiorstwach zbierania i udzielania informacyj o stosunkach gospodarczych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0017 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0018 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1900 r. o wychowaniu zapobiegawczem nieletnich.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0019 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie przepisów o kosztach sądowych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0020 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 grudnia 1927 r. o likwidacji stosunków z weksli, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego z 1808 r.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0021 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0022 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ochronie interesów Państwa Polskiego i jego obywateli w stosunkach międzynarodowych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0023 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ulgach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0024 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o czasowem obniżeniu składek za ubezpieczenie emerytalne robotników i pracowników umysłowych oraz za ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

Dz.U. 1935 nr 81 poz. 501
0025 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie art. 36 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0026 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o wykonaniu Ordynacji Podatkowej.

0027 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze.

0028 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1934/35.

0029 Ustawa z dnia 4 stycznia 1936 r. o dodatkowych kredytach na rok 1935/36.

Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804
0030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Sprawiedliwości o wyznaczaniu terminów licytacyj majątków nieruchomych w sprawach egzekucyjnych, toczących się według przepisów ustawy postępowania cywilnego z 1864 r.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych dróg celnych na przejścia graniczne.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0032 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu ogólnego kontyngentu odpędu na trzechlecie 1936/37, 1937/38 i 1938/39 dla gorzelni rolniczych oraz podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567
0034 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o tymczasowej zmianie "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0035 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1936 r. o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U. 1932 nr 93 poz. 804
0036 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 1932 r. o postępowaniu przy opisie i oszacowaniu nieruchomości.

0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Rząd Unji Południowo-Afrykańskiej deklaracji o rozciągnięciu na terytorjum mandatowe Południowo-Zachodniej Afryki konwencji międzynarodowej dotyczącej ruchu samochodowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Austrję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach z dnia 21 czerwca 1929 r.

0039 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Hiszpańską, podpisanej w Madrycie dnia 14 grudnia 1934 r.

0040 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji dodatkowego traktatu ekstradycyjnego między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonemi Ameryki, podpisanego w Warszawie dnia 5 kwietnia 1935 r.

0041 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji umowy gospodarczej między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką, podpisanej w Warszawie dnia 4 listopada 1935 r.

0042 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Polską a Szwajcarją w formie wymiany not z dnia 29 lipca 1935 r., dotyczących wzajemnego udzielenia kontyngentów na tkaniny wełniane i plecionki do kapeluszy.

0043 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji podpisanego w Warszawie dnia 20 września 1935 r. protokółu dodatkowego do układu dodatkowego z dnia 3 lutego 1934 r. do konwencji handlowej, zawartej między Polską a Szwajcarją w dniu 26 czerwca 1922 r.

0044 Ustawa z dnia 9 stycznia 1936 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, podpisanego w Warszawie dnia 27 marca 1935 r.

Dz.U. 1928 nr 7 poz. 40
0045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o przekazaniu Towarzystwu Budowy Publicznych Szkół Powszechnych czynności, związanych z zarządem b. Funduszu Szkolnego Krajowego.

Dz.U. 1927 nr 53 poz. 468
0046 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20 grudnia 1935 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Komunikacji o składaniu kaucji przez biura podróży.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 643
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1935 r. o ustaleniu wysokości opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres budżetowy 1934/35.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0048 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1936 r. o przesunięciu w roku 1936 terminu składania niektórych wykazów, przewidzianych w ordynacji podatkowej.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0050 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o ustaleniu podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1935/36 r.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 610
0051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniżce celnej na jabłka świeże.

0052 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Komunikacji o pobieraniu opłat od statków, łodzi, tratew i spustu drzewa luźnego oraz za specjalne świadczenia na śródlądowych wodach publicznych, żeglownych i spławnych.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247
0053 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 10 stycznia 1936 r. o zwinięciu i utworzeniu niektórych katedr i zakładów naukowych w Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dz.U. 1934 nr 40 poz. 349
0054 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 11 stycznia 1936 r. o wprowadzeniu w życie na pewnych obszarach Państwa niektórych postanowień ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owiec.

Dz.U. 1925 nr 97 poz. 682
0055 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1926 r. o wykonaniu ustawy o mierniczych przysięgłych.

0056 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki przy pracy na roli z dnia 12 listopada 1921 r.

0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie z dnia 16 listopada 1921 r.

0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Kubę dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych z dnia 12 listopada 1921 r.

Dz.U. 1935 nr 71 poz. 449
0059 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych.

Dz.U. 1935 nr 71 poz. 449
0060 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o urzędach rozjemczych do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.

Dz.U. 1927 nr 40 poz. 354
0061 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 stycznia 1936 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 10 października 1927 r. o kwalifikacjach kierowników zakładów opiekuńczych.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 616
0062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1933 r. o obrocie solą.

Dz.U. 1926 nr 91 poz. 527
0063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu o przemiale pszenicy i żyta.

0064 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o postępowaniu ze statkami handlowemi nieprzyjaciela na początku wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.

0065 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.

0066 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o bombardowaniu przez morskie siły zbrojne w czasie wojny z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.

Dz.U. 1935 nr 28 poz. 209
0067 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji z dnia 18 października 1907 r. o przystosowaniu do wojny morskiej zasad Konwencji Genewskiej, oraz jej ratyfikacji.

0068 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Polski i szeregu państw do konwencji o pewnych ograniczeniach w wykonaniu prawa zdobyczy podczas wojny morskiej z dnia 18 października 1907 r., oraz jej ratyfikacji.

Dz.U. 1928 nr 73 poz. 663
0069 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie złożenia przez Francję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji i statutu o ustroju międzynarodowym kolei żelaznych z dnia 9 grudnia 1923 r.

0070 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, z dnia 23 października 1930 r.

0071 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, z dnia 20 kwietnia 1921 r.

0072 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Wolnego Państwa Irlandji do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

0073 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Nową Zelandję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.

0074 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów.

0075 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Chin i Argentyny do międzynarodowej konwencji o linjach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r. oraz w sprawie rozciągnięcia na Koreę, Formozę i Terytorjum dzierżawne Kwantungu powyższej konwencji.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. st. Warszawy gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie m. Skarżyska-Kamiennej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1936 r. o odstąpieniu gminie miasta Torunia na cele rozbudowy miasta gruntów państwowych wraz ze znajdującemi się na nich państwowemi zabudowaniami.

Dz.U. 1934 nr 29 poz. 238
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. w sprawie opłat stemplowych od spółek.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1936 r. o uznaniu stowarzyszenia "Polski Biały Krzyż" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0081 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. w sprawie stroju urzędowego niższych funkcjonarjuszów sądowych i prokuratorskich.

Dz.U. 1933 nr 53 poz. 409
0082 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 grudnia 1935 r. w sprawie wypowiedzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).

Dz.U. 1936 nr 3 poz. 17
0083 Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 1936 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym.

0084 Międzynarodowa konwencja sanitarna, dotycząca żeglugi powietrznej, podpisana w Hadze dnia 12 kwietnia 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 1935 r.).

Dz.U. 1936 nr 8 poz. 84
0085 Oświadczenie Rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych oraz zgłoszenia przystąpień do międzynarodowej konwencji sanitarnej, dotyczącej żeglugi powietrznej, z dnia 12 kwietnia 1933 r.

Dz.U. 1926 nr 98 poz. 570
0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1936 r. o opłacie stemplowej od obrotu papierów wartościowych.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0087 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U. 1935 nr 85 poz. 519
0088 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 marca 1935 r. o pobieraniu odsetek od zaległości w podatkach państwowych i innych daninach publicznych.

Dz.U. 1932 nr 51 poz. 480
0089 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 stycznia 1936 r. o dodatkach w naturze dla nauczycieli państwowych ludowych szkół rolniczych.

Dz.U. 1934 nr 39 poz. 346
0090 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1936 r. o przesunięciu terminu do składania zeznań do wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1936 r.

Dz.U. 1934 nr 59 poz. 509
0091 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. w sprawie wnoszenia do ksiąg hipotecznych wpisów w walutach zagranicznych.

Dz.U. 1934 nr 94 poz. 841
0092 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o sposobie wyłączenia gruntów z nieruchomości ziemskich, należących do ordynacyj lub innych gospodarstw wiejskich, objętych węzłami substytucji powierniczej lub innemi ograniczeniami prawa własności stale do tych nieruchomości przywiązanemi.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0093 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 grudnia 1935 r. o stroju urzędowym komorników sądowych.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0094 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1936 r. o zmianie właściwości utworzonego w Lesznie wydziału zamiejscowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dz.U. 1934 nr 93 poz. 837
0095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 1936 r. o umarzaniu, rozkładaniu na raty i odraczaniu zapłaty w postępowaniu cywilnem, a należnych Skarbowi Państwa kosztów sądowych.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 807
0096 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Spraw Wojskowych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1936 r. o broni białej i o ograniczeniach handlu bronią.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 248
0097 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1936 r. o obliczeniu i poborze nadzwyczajnej daniny majątkowej w I grupie kontyngentowej w 1936 roku.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o zryczałtowaniu podatku przemysłowego od obrotu dla drobnych przedsiębiorstw.

Dz.U. 1932 nr 30 poz. 306
0099 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 stycznia 1936 r. o organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy".

Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573
0100 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 1936 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu