zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1934 - 990
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0001 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zastosowania ustawy o ubezpieczeniu społecznem do osób, zatrudnionych w żegludze morskiej.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0002 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1933 r. o wysokości składek za ubezpieczenie na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, oraz w sprawie zasad podwyższenia lub obniżenia tychże składek w poszczególnych przedsiębiorstwach zależnie od warunków higjenicznych i bezpieczeństwa pracy, wydane w zakresie podwyższenia lub obniżenia składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych.

Dz.U. 1930 nr 85 poz. 654
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie regulaminu Kolegjum Górniczego.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o odstąpieniu gminie m. Poznania gruntu państwowego na cele rozbudowy miasta.

Dz.U. 1930 nr 83 poz. 652
0005 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1934 r. o wprowadzeniu w życie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczem na obszarze Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądów Grodzkich w Aleksandrowie, Brześciu Kujawskim, Chodczu, Lipnie, Radziejowie i Włocławku.

Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294
0006 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 stycznia 1934 r. w sprawie regulaminu wyborczego do zarządu gminnego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego, wileńskiego i wołyńskiego.

0007 Konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, podpisana w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r.

Dz.U. 1934 nr 3 poz. 7
0008 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 grudnia 1933 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej wraz z protokółem podpisania w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r.

Dz.U. 1932 nr 51 poz. 479
0009 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1933 r. o patentach żeglarskich, wydane co do §§ 1, 2 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Dz.U. 1924 nr 79 poz. 764
0010 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie i uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1932 r. w sprawie ustalenia wysokości niektórych morskich opłat portowych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0011 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie lnu i pakuł lnianych.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0012 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 września 1932 r. o monopolu spirytusowym, opodatkowaniu kwasu octowego i drożdży oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411
0013 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 stycznia 1934 r. w sprawie przesunięcia na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1932 nr 109 poz. 895
0014 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Zamościa w powiecie zamojskim, województwie lubelskiem.

0015 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 października 1933 r. w sprawie przystąpienia Kuby do porozumienia w celu rewizji porozumienia o ujednostajnieniu przepisów leków silnie działających, podpisanego w Brukseli dnia 20 sierpnia 1929 r.

0016 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie złożenia przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r.

0017 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Brazylję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

0018 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 listopada 1933 r. w sprawie ratyfikacji przez Danję międzynarodowej konwencji o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisanej w Genewie dnia 30 września 1921 r.

0019 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do konwencji związkowej paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

0020 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 listopada 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Palestyny (z wyjątkiem Transjordanji) do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

0021 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 listopada 1933 r. w sprawie podpisania przez Turcję protokółu, dotyczącego uzyskania mocy obowiązującej przez Międzynarodową Konwencję Opjumową, podpisaną w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0022 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1933 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0024 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379
0025 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 379
0026 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0027 Rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, o dodatkach funkcyjnych, lokalnych i służbowych oraz terminie płatności uposażenia i umundurowania niższych funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej.

Dz.U. 1927 nr 110 poz. 934
0028 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 8 stycznia 1934 r. o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 listopada 1932 r. o zezwoleniu na polowania na sarny-kozy, samice jelenia i daniela oraz bażanty-kury.

0029 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Londynie dnia 28 czerwca 1929 r.

0030 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 grudnia 1933 r. w sprawie zgłoszenia przystąpienia Szwecji do Porozumienia Madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

0031 Oświadczenie Rządowe z dnia 5 grudnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Australji, terytorjów Papua, wyspy Norfolk i brytyjskich terytorjów mandatowych Nowej Gwinei i Nauru do konwencji między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Jego Królewską Mością, odnośnie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanji i Północnej Irlandji, w przedmiocie postępowania w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie, dnia 26 sierpnia 1931 r.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 629
0032 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej.

0033 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie ratyfikacji protokółu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanego w Warszawie dnia 26 października 1933 r., dotyczącego interpretacji artykułu XX konwencji handlowej między Polską a Czechosłowacją z dnia 23 kwietnia 1925 r.

0034 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 listopada 1933 r. w sprawie wymiaru podatku spadkowego i od darowizn na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 658
0035 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 23 grudnia 1933 r. w sprawie zakresu stosowania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dz.U. 1933 nr 85 poz. 658
0036 Rozporządzenie Ministrów: Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o przejmowaniu na własność Państwa gruntów za niektóre należności pieniężne.

Dz.U. 1933 nr 22 poz. 172
0037 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o wypuszczeniu biletów skarbowych serji V.

Dz.U. 1932 nr 60 poz. 573
0038 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie organizacji zakładów dla niepoprawnych przestępców.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0039 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia siedzib sędziów śledczych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie.

0040 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o ustanowieniu Izby Handlowej w Katowicach.

Dz.U. 1933 nr 84 poz. 628
0041 Obwieszczenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o położnych.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0042 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie oddziału Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków i oddziału Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0043 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie ustalenia podstawowej ceny za spirytus na kampanję 1933/34 r.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0044 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie poboru scalonego podatku przemysłowego od cukru.

Dz.U. 1932 nr 26 poz. 240
0045 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o normach szacunku i cenach wykupu krajowego surowca tytoniowego.

Dz.U. 1933 nr 29 poz. 247
0046 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 kwietnia 1933 r. o stowarzyszeniach akademickich.

0047 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisany w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.

Dz.U. 1934 nr 7 poz. 47
0048 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych układu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Włoch, podpisanego w Warszawie, dnia 30 października 1933 r. w sprawie czasowej zmiany postanowień układu polsko-włoskiego z dnia 10 marca 1924 r., dotyczącego 7% pożyczki tytoniowej.

Dz.U. 1933 nr 35 poz. 294
0049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o zniesieniu ustroju miejskiego w mieście Łohiszynie, w powiecie pińskim, województwie poleskiem.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0050 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 7 grudnia 1933 r. o zewnętrznym wyglądzie pojazdów pocztowych.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0051 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Sokołowa w powiecie sokołowskim, województwie lubelskiem.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0052 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 1934 r. o zmianie granic miasta Rożyszcz w powiecie łuckim, województwie wołyńskiem.

Dz.U. 1925 nr 121 poz. 868
0053 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1934 r. w sprawie ustalenia okręgów hodowlanych.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0054 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie wyznaczenia i rozdziału ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1933 r. do 30 września 1934 r.

Dz.U. 1931 nr 9 poz. 45
0055 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1934 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

Dz.U. 1928 nr 29 poz. 272
0056 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 1934 r. w sprawie klasyfikacji więzień.

0057 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Paragwaj i Gwatemalę dokumentów przystąpienia do międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi, podpisanej w Genewie dnia 12 września 1923 r.

0058 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętej jako projekt dnia 28 listopada 1919 r. w Waszyngtonie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

0060 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 1933 r. w sprawie złożenia przez Urugwaj i Kolumbję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowej konwencji dotyczącej używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętej jako projekt dnia 19 listopada 1921 r. w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów.

Dz.U. 1925 nr 97 poz. 681
0061 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1927 r. o rozmiarach kwater stałych i opłatach za kwatery stałe w koszarach lub budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych albo administrowanych.

Dz.U. 1926 nr 83 poz. 464
0062 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zawieszeniu wypłaty zasiłków osobom, na rzecz których podjęto na podstawie umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką o ubezpieczeniu społecznym z dnia 11 czerwca 1931 r. wypłatę rent z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666
0063 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie terminu płatności uposażenia.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 668
0064 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem prowizorycznych funkcjonarjuszów państwowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666
0065 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej do grup uposażenia oraz o dodatkach lokalnych i służbowych.

Dz.U. 1924 nr 119 poz. 1079
0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk w administracji lasów państwowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 663
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664
0068 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu wojska.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664
0069 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie dodatku na mieszkanie i dodatku na składowe dla żołnierzy w czasie wojny, mobilizacji lub grożącego Państwu niebezpieczeństwa.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664
0070 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 stycznia 1934 r. w sprawie wyekwipowania oficerów i chorążych rezerwy wojska i marynarki wojennej, powołanych na ćwiczenia wojskowe lub na dodatkowe ćwiczenia wojskowe, wydane co do §§ 2 i 7 w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0071 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 23 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o dopłatach za porady lekarskie, lekarstwa, środki lecznicze, pomocnicze i zabiegi lecznicze.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o stowarzyszeniach służących katolickim celom religijnym i wyznaniowym.

Dz.U. 1925 nr 126 poz. 897
0073 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o wynagrodzeniu Prezesów i członków Trybunału Kompetencyjnego.

Dz.U. 1926 nr 97 poz. 568
0074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o zaopatrzeniu emerytalnem i odszkodowaniu za nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0075 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 29 grudnia 1933 r. w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 664
0076 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 20 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o ulgach dla osób wojskowych i ich rodzin przy przejazdach kolejami państwowymi.

Dz.U. 1932 nr 63 poz. 586
0077 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 stycznia 1933 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników "Polskiego Monopolu Tytoniowego", "Państwowego Monopolu Spirytusowego" i "Polskiego Monopolu Solnego".

Dz.U. 1932 nr 32 poz. 328
0078 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 665
0079 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów sądowych przy przejazdach kolejami państwowemi.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666
0080 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o ulgach dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej oraz Straży Granicznej przy przejazdach kolejami państwowemi.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666
0081 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla funkcjonarjuszów państwowych, sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, prokuratorów, oficerów i szeregowych Policji Państwowej i Straży Granicznej, członków ich rodzin oraz emerytów.

Dz.U. 1933 nr 86 poz. 666
0082 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1934 r. o opłatach za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajmowanych lub administrowanych.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0083 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 5 stycznia 1934 r. o rozrachunkach oraz o rozstrzyganiu sporów między szpitalami publicznemi a ubezpieczalniami społecznemi.

Dz.U. 1930 nr 83 poz. 652
0084 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 20 września 1933 r. o doręczaniu pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnem i karnem.

0085 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

0086 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

0087 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

0088 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

0089 Ustawa z dnia 17 stycznia 1934 r. o dodatkowym kredycie na rok 1933/34.

Dz.U. 1932 nr 94 poz. 808
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uznaniu Stowarzyszenia "Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej" za stowarzyszenie wyższej użyteczności.

Dz.U. 1925 nr 98 poz. 691
0091 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego.

Dz.U. 1928 nr 18 poz. 155
0092 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0093 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 9 stycznia 1934 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie spirytusu etylowego.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0094 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 stycznia 1934 r. o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany moreli, t. zw. ghejsi.

Dz.U. 1933 nr 51 poz. 396
0095 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 19 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zakładów pracy ściśle z rolnictwem związanych, a nie posiadających przeważającego charakteru przemysłowego lub handlowego.

Dz.U. 1932 nr 81 poz. 712
0096 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 stycznia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o wykonywaniu praktyki lekarskiej.

0097 Konwencja o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokół podpisania, podpisane w Genewie dnia 13 lipca 1931 r.

Dz.U. 1934 nr 12 poz. 97
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 listopada 1933 r. w sprawie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających oraz protokółu podpisania, podpisanych w Genewie dnia 13 lipca 1931 r. i aktów przystąpienia do tej konwencji.

Dz.U. 1928 nr 29 poz. 266
0099 Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 12 grudnia 1933 r. o patentach retmańskich.

0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1930 r. w sprawie statystyki celnej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu