zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1931 - 888
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0001 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 6 lutego 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie wytworów hutniczych walcowanych oraz niektórych wyrobów metalowych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0002 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o uchyleniu rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie silników spalinowych.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0003 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 stycznia 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie ceraty.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0004 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie przędzy barwionej.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0005 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 11 grudnia 1930 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1929 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazocjanków, błękitów oraz ługu potasowego.

Dz.U. 1926 nr 79 poz. 444
0006 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 grudnia 1930 r. o żandarmerji.

0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1930 r. o uprawnieniach wojewodów i starostów do udzielania urlopów podwładnym funkcjonarjuszom państwowym.

Dz.U. 1927 nr 32 poz. 289
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1930 r. w sprawie ustalenia podstawowej ceny monopolowej za spirytus, który będzie dostarczony Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego w kampanji 1930/31.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0009 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1930 r. o zmianie granic gmin wiejskich: Dylewo, Myszyniec, Nasiadki i Wach w powiecie ostrołęckim, województwie białostockiem.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0010 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie święciańskim w okręgu sądu okręgowego w Wilnie.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0011 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0012 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o rozmieszczeniu sądów powiatowych w powiecie stolińskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U. 1928 nr 35 poz. 324
0013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 10 grudnia 1930 r. w sprawie odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 16 kwietnia 1930 r. w sprawie czasu pracy pracowników ruchu w żegludze śródlądowej.

0014 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0015 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 grudnia 1930 r. o uprawie tytoniu w roku 1931.

0016 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 grudnia 1930 r. w sprawie zmian granic okręgów urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgach administracyjnych izb skarbowych w Brześciu n/Bugiem oraz w Łucku.

Dz.U. 1928 nr 36 poz. 332
0017 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 1930 r. o upoważnieniu niektórych stowarzyszeń do współdziałania z organami państwowemi w ujawnianiu przestępstw przeciwko ochronie zwierząt.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0018 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie piotrkowskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0019 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie radomszczańskim w okręgu sądu okręgowego w Piotrkowie.

Dz.U. 1927 nr 89 poz. 799
0020 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o emigracji.

0021 Konwencja w sprawie niewolnictwa, podpisana w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U. 1931 nr 4 poz. 21
0022 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 października 1930 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji w sprawie niewolnictwa, podpisanej w Genewie dnia 25 września 1926 r.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0023 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1931 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie wyznaczenia ostatecznych kontyngentów cukru na czas od 1 października 1930 r. do 30 września 1931 r.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0024 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 9 stycznia 1931 r. o ulgach celnych na orzechy ziemne łuszczone i nasiona słonecznikowe (ziarnka słonecznikowe).

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0025 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0026 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 8 stycznia 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elevator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych, Sp. Akc w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. -

Dz.U. 1930 nr 82 poz. 643
0027 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej.

Dz.U. 1928 nr 38 poz. 366
0028 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o przekazaniu Urzędowi Morskiemu spraw budowy portu w Gdyni.

Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706
0029 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej okręgowych urzędów ziemskich.

0030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1930 r. o wydawaniu z aptek środków lekarskich.

Dz.U. 1927 nr 5 poz. 26
0031 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy pocztowej.

Dz.U. 1924 nr 6 poz. 46
0032 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o państwowej pomocy lekarskiej dla wojskowych zawodowych, ich rodzin, oraz emerytów.

Dz.U. 1927 nr 25 poz. 195
0033 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1927 r. w sprawie wydzielenia z administracji państwowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: "Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Tarnowie".

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0034 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o rozszerzeniu granic miasta Włoszczowy w powiecie włoszczowskim, województwie kieleckiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0035 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Małe Radowiska w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0036 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Widzim w powiecie wolsztyńskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wyrzysk w powiecie wyrzyskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 747
0038 Rozporządzenie IV Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie wymiaru samoistnego podatku komunalnego od gruntów państwowych.

Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706
0039 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 20 stycznia 1931 r. o uchyleniu rozporządzenia w przedmiocie sprawdzania i zatwierdzania operatów pomiarowych w pracach, związanych z przebudową ustroju rolnego.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0040 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 stycznia 1931 r. o zawieszeniu cła wywozowego od mizdry oraz odpadków i skrawków skór surowych wszelkich.

0041 Konwencja zawarta między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotycząca uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisana w Wiedniu 30 listopada 1923 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 1928 r.).

Dz.U. 1931 nr 8 poz. 41
0042 Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Polskę dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, zawartej między Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej uregulowania różnych kategoryj emerytur, które nie zostały uregulowane przez konwencję rzymską z dnia 6 kwietnia 1922 r., podpisanej w Wiedniu dnia 30 listopada 1923 r.

Dz.U. 1923 nr 90 poz. 706
0043 Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na twardziel (Rhinoscleroma).

0045 Ustawa z dnia 30 stycznia 1931 r. o monopolu zapałczanym.

0046 Ustawa z dnia 26 stycznia 1931 r. o zaciągnięciu 6,5% pożyczki zagranicznej.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1930 r. w sprawie zmian organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego i dochodowego w okręgu województwa śląskiego.

0048 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 października 1930 r. w sprawie przystąpienia Towarzystwa Italo-Radio do międzynarodowej konwencji telegraficznej, podpisanej w Petersburgu dnia 10/22 lipca 1875 r.

0049 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie przystąpienia Chin i Wolnego Państwa Irlandji do międzynarodowego protokółu dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących, lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

0050 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 1931 r. w sprawie złożenia przez Finlandję, Rumunję i Hiszpanję dokumentów ratyfikacyjnych międzynarodowego protokółu, dotyczącego zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych, oraz środków bakterjologicznych, podpisanego w Genewie dnia 17 czerwca 1925 r.

Dz.U. 1931 nr 9 poz. 45
0051 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wykonania ustawy o monopolu zapałczanym.

0052 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o dodatkowych kredytach na rok 1930/1931.

0053 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu waloryzacyjnego, podpisanego wraz z protokółami końcowemi w Berlinie dnia 5 lipca 1928 r.

0054 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji polsko-niemieckiego układu w sprawie kas oszczędności, podpisanego wraz z protokółem końcowem i protokółem obrad końcowych w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r.

0055 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu z Niemcami o uregulowaniu stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych.

Dz.U. 1927 nr 114 poz. 973
0056 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1932.

Dz.U. 1930 nr 82 poz. 642
0057 Obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie.

0058 Traktat koncyljacyjny między Polską a Chili, podpisany w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.

Dz.U. 1931 nr 13 poz. 58
0059 Oświadczenie Rządowe z dnia 18 grudnia 1930 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu koncyljacyjnego między Polską a Chili, podpisanego w Santiago de Chile dnia 19 października 1929 r.

Dz.U. 1927 nr 71 poz. 623
0060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o zaliczeniu miast Borszczowa i Mielnicy do właściwych klas czynszowych.

Dz.U. 1920 nr 2 poz. 7
0061 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 stycznia 1931 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie uchylenia rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1923 r. o czasie pracy w zakładach handlowych.

Dz.U. 1925 nr 58 poz. 411
0062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 stycznia 1931 r. w sprawie przesunięcia na rok 1931 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dz.U. 1925 nr 121 poz. 868
0063 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. o wprowadzeniu w życie na niektórych obszarach Państwa ustawy z dnia 28 października 1925 r. o nadzorze państwowym nad buhajami.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0064 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1930 r. o zmianie okręgu sądu grodzkiego w Miechowie w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie ostrołęckim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0066 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie przeniesienia siedziby sądu grodzkiego ze Strykowa do Głowna w powiecie brzezińskim w okręgu sądu okręgowego w Łodzi.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0067 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1931 r. o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie zamojskim w okręgu sądu okręgowego w Zamościu.

Dz.U. 1927 nr 32 poz. 289
0068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 stycznia 1931 r. o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwowym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0069 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: "W. Fitzner" Sp. z ogr. odp. - Fabryka Kotłów w Siemianowicach, Sp. Akc. "Ferrum" w Katowicach II, huta "Laura" w Siemianowicach, huta "Bismarck i Falva" w Wielkich Hajdukach, huta "Hubertus" w Łagiewnikach, huta "Marta" w Katowicach, huta "Baildon" w Katowicach, huta "Królewska" w Królewskiej Hucie, huta "Silesia" w Paruszowcu, huta "Zjednoczona Królewska i Laura" w Królewskiej Hucie, "Zakłady Hohenlohego" w Wełnowcu, "Rybnicka Fabryka Maszyn" w Rybniku, "Fitznerowska Fabryka Śrub i Nitów" w Siemianowicach, "Elewator" - Fabryka Maszyn, Odlewnia Stali i Konstrukcyj Żelaznych Sp. Akc. w Katowicach, Fabryka Maszyn "Transport" w Wielkich Hajdukach, "Godulla" Sp. Akc. - Szyb Godulla w Chebziu, "Godulla" Sp. Akc. - S

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0070 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 9 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładów pracy: Przędzalnia i Tkalnia Juty Sp. Akc. "Warta" w Częstochowie, Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókienniczych - Sp. Akc. "Stradom" w Częstochowie, "Fortuna Nowa" - Fabryka Cukierków i Pomadek K. Audykiewiczowa we Lwowie.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0071 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 lutego 1931 r. w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni "Zawiercie" Spółka Akcyjna w Zawierciu".

0072 Traktat o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji między Polską a Holandją, podpisany w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Dz.U. 1931 nr 15 poz. 72
0073 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych traktatu między Polską a Holandją o postępowaniu sądowem, arbitrażu i koncyljacji, podpisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0074 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

0075 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 lutego 1931 r. o zmianie przepisów tymczasowych o używaniu materjałów wybuchowych przy robotach górniczych.

0076 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Hiszpanją, podpisanej w Madrycie dnia 7 maja 1930 r.

0077 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji umowy handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Portugalją, zawartej w drodze wymiany not w Lizbonie dnia 28 grudnia 1929 r.

0078 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Łotwą, podpisanego wraz z protokółem końcowem w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

0079 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji protokółu dodatkowego, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r., do traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polska a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r.

0080 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunji o ułatwieniach w małym ruchu granicznym polsko-rumuńskim, podpisanej w Warszawie dnia 7 grudnia 1929 r. wraz z protokółem dodatkowym, załącznikami A i B, wzorami nr 1 i nr 2 i protokółem podpisania.

0081 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym.

0082 Ustawa z dnia 12 lutego 1931 r. o poborze 10% dodatku do niektórych podatków i opłat stemplowych.

Dz.U. 1927 nr 42 poz. 372
0083 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. w sprawie odstąpienia gminie m. st. Warszawy terenów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Dz.U. 1928 nr 29 poz. 265
0084 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1931 r. o utworzeniu okręgowych komisyj konserwatorskich.

Dz.U. 1928 nr 3 poz. 18
0085 Obwieszczenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 29 stycznia 1931 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 30 grudnia 1930 r. o ulgach celnych.

0086 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z dołączonemi do niej listami towarów A, B, C, D, protokółem podpisania i załącznikiem do art. 15 konwencji, oraz 2) not, wymienionych 6 i 16 stycznia 1930 r. pomiędzy Rządem Polskim a Francuskim w sprawie odroczenia stosowania postanowienia art. 22 powyższej konwencji handlowej.

0087 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji: 1) konwencji weterynaryjnej między Polską a Francją, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1929 r. wraz z aneksami I, II, III i wzorem świadectwa w wypadku przerwania transportu zwierząt, 2) noty rządu Francuskiego z dnia 16 stycznia 1930 r. z dołączonym do niej wzorem zaświadczenia sanitarnego dla wywożonych zwierząt, zastępującym powyższy aneks I, i 3) noty Rządu Polskiego z dnia 28 stycznia 1930 r., dotyczącej tegoż zaświadczenia.

0088 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską, dotyczącej ubezpieczenia na starość, na wypadek niezdolności do pracy i śmierci robotników i pracowników umysłowych, zatrudnionych w górnictwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1929 r.

0089 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. w sprawie ratyfikacji układu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską o uregulowaniu długu wojennego Polski wobec Francji, podpisanego w Paryżu dnia 24 stycznia 1930 r.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Mały Przełęk i obszaru dworskiego Wielki Przełęk i o utworzeniu gminy wiejskiej Przełęk w powiecie działdowskim, województwie pomorskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Podlaski Wysokie w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Lisewo w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0093 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Żelazno w powiecie kościańskim, województwie poznańskiem.

Dz.U. 1928 nr 11 poz. 86
0094 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów gnieźnieńskiego i wrzesińskiego w województwie poznańskiem.

Dz.U. 1921 nr 64 poz. 400
0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic powiatów stopnickiego i pińczowskiego w województwie kieleckiem.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1931 r. o zmianie granic gminy miejskiej Wysokie - Mazowieckie w powiecie wysoko-mazowieckim, województwie białostockiem.

Dz.U. 1928 nr 12 poz. 93
0097 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1931 r. o zmianie okręgów sądów okręgowych w Grodnie, Nowogródku i Wilnie.

Dz.U. 1927 nr 54 poz. 472
0098 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1931 r. w sprawie wprowadzenia przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 czerwca 1927 r. o ochronie rynku pracy.

Dz.U. 1927 nr 77 poz. 673
0099 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 września 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji w sprawie wprowadzania (przywozu) i przeprowadzania (przewozu) z zagranicy psów i kotów.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0100 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 15 stycznia 1931 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 29 września 1930 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu