zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj


2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1926 - 787
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

0002 Ustawa z dnia 29 grudnia 1925 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku.

Dz.U. 1925 nr 51 poz. 346
0003 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1925 r. w sprawie bezpłatnego odstąpienia m. st. Warszawie gruntów państwowych na cele regulacji i budowy ulic: Wawelskiej, Mochnackiego, Mianowskiego, Akademickiej, Supińskiego, Uniwersyteckiej, Glogiera, Korzeniowskiego, Hoffmanowej, Pługa, Raszyńskiej, Filtrowej, i przyległych ulic dotychczas nie posiadających nazwy i domków znajdujących się na tych terenach.

0004 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o utworzeniu z obszarów dworskich Lisowo i Sobiesiernie w powiecie poznańskim gminy wiejskiej o nazwie "Batorowo".

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0005 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zaliczeniu osady Krośniewice w powiecie kutnowskim w województwie warszawskiem w poczet miast.

0006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Bzowo w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Bzowo w tymże powiecie i województwie.

0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy Oksywie do gminy Gdynia.

0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o przyłączeniu gminy wiejskiej Kowalewiec w powiecie pleszewskim, w województwie poznańskiem, do gminy Kowalew w tymże powiecie i województwie.

0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Potrzebowo w powiecie leszczyńskim, w województwie poznańskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Potrzebowo w tymże powiecie i województwie.

0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zniesieniu obszaru dworskiego Krakówek w powiecie świeckim w województwie pomorskiem i wcieleniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Dąbrówka w tymże powiecie i województwie.

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 37
0011 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1925 r. o przyznaniu specjalnego dodatku mundurowego dla urzędników kontroli skarbowej.

Dz.U. 1924 nr 67 poz. 650
0012 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 stycznia 1926 r. w sprawie kategorji pracowników umysłowych podlegających obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia.

0013 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie wystąpienia Państwa Alauitów z liczby Państw należących do Międzynarodowych Układów Pocztowych, podpisanych w Madrycie dnia 30 listopada 1920 r.

Dz.U. 1926 nr 1 poz. 1
0014 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1926 r. o ustaleniu na rok 1926 wykazu imiennego nieruchomości ziemskich, podlegających wykupowi przymusowemu.

Dz.U. 1924 nr 64 poz. 626
0015 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1925 r. o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, sposobu przeprowadzania wyboru, oraz kwalifikowania oficerów polskiej marynarki wojennej.

0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 1925 r.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0017 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o powołaniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami.

Dz.U. 1923 nr 92 poz. 719
0018 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o zmianie granic gminy miejskiej Stryj w powiecie stryjskim.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0019 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 1925 r. w sprawie taksy aptekarskiej.

Dz.U. 1923 nr 77 poz. 607
0020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 grudnia 1925 r. w sprawie odebrania naczelnikom gmin na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego czynności wstępnych do wymiaru podatku dochodowego i w sprawie zniesienia podkomisyj szacunkowych na tymże obszarze.

0021 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie mińsko-mazowieckim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

0022 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 1925 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie kieleckim w okręgu sądu okręgowego w Kielcach.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0023 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 29 grudnia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach tymczasowej bezpośredniej komunikacji osobowej, bagażowej i towarowej między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami, położonemi na obszarze W.M. Gdańska, oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar W.M. Gdańska.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0024 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 12 stycznia 1926 r. w sprawie wyznaczenia kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dz.U. 1925 nr 73 poz. 507
0025 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 stycznia 1926 r. o wypuszczeniu Serji IX biletów skarbowych.

0026 Konwencja konsularna pomiędzy Polską a Łotwą, podpisana w Rydze dnia 3 stycznia 1924 r.

0027 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Konsularnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisanej w Rydze dnia 3 stycznia 1924 r.

0028 Ustawa z dnia 18 grudnia 1925 r. w przedmiocie zawieszenia biegu przedawnienia w razie zawładnięcia nieruchomościami b. Banków Włościańskiego i Szlacheckiego.

0029 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w sprawie utworzenia województwa wileńskiego.

0030 Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. w przedmiocie zmiany niektórych, dotyczących państwowego podatku dochodowego i podatku emisyjnego, przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 czerwca 1924 r. o bilansowaniu w złotych oraz określeniu w złotych kapitałów własnych przedsiębiorstw, obowiązywanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

0031 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1925 r. o statystyce taboru żeglugi śródlądowej.

Dz.U. 1925 nr 90 poz. 630
0032 Rozporządzenie Ministra Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 17 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie ceny detalicznej sprzedaży tabaki do zażywania "Napoleonka".

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0034 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U. 1925 nr 72 poz. 501
0035 Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 grudnia 1925 r. w sprawie komisyj mieszanych dla ochrony zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w katolickich kościołach i lokalach kościelnych.

0036 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Chin do Międzynarodowej Konwencji, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1920 roku.

0037 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Japonji do Międzynarodowej Konwencji, podpisanej w Paryżu dnia 4 maja 1910 roku, dotyczącej zwalczania handlu żywym towarem.

Dz.U. 1922 nr 88 poz. 795
0038 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 1925 r. w sprawie przystąpienia Somalilandu Francuskiego i Republiki Honduras do Międzynarodowej Konwencji Radiotelegraficznej, podpisanej w Londynie dnia 5 lipca 1912 r.

0039 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie przystąpienia Węgier do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 r.

0040 Ustawa z dnia 18 grudnia 1925 r. o wstrzymaniu wykonania kar za przestępstwa leśne w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie.

0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. w sprawie zniesienia komisji dla rozbudowy m. Poznania i przekazania jej agend Ministerstwu Robót Publicznych.

Dz.U. 1925 nr 1 poz. 1
0042 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o ustaleniu planu parcelacyjnego na rok 1927.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0043 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1926 r. o zmianie granic powiatów na obszarze województwa nowogródzkiego.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0044 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1925 r. o zniesieniu gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0045 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. o zmianie granic gminy wiejskiej Lubienka i Swory w powiecie bialskim w województwie lubelskiem i utworzeniu gminy wiejskiej Dubów w tymże powiecie i województwie oraz o zmianie nazwy gminy Lubienka na "Huszcza".

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0046 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. o niektórych zmianach terytorjalnych w powiecie prużańskim, w województwie poleskiem.

Dz.U. 1922 nr 10 poz. 70
0047 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiatach: prużańskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie i kobryńskim w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dz.U. 1922 nr 10 poz. 70
0048 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie grodzieńskim w okręgu sądu okręgowego w Grodnie.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756
0049 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1926 r. o zmianie opłat od spirytusu z kampanji 1923/24 r., zwolnionego fabrykom wódek do wewnętrznego obrotu.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0050 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 19 stycznia 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 30 października 1925 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0051 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 stycznia 1926 r. o adresowaniu przesyłek pocztowych i telegramów, zamawianiu rozmów telefonicznych oraz używaniu języków w komunikacji telegraficznej i telefonicznej w obrocie wewnętrznym.

0052 Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 stycznia 1926 r. o sprostowaniu błędu w ogłoszeniu ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

0053 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 stycznia 1926 r. w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lutego 1925 r. o utworzeniu gmin wiejskich: Marcinkańce w powiecie grodzieńskim i Orany w powiecie lidzkim.

Dz.U. 1925 nr 129 poz. 919
0054 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 20 stycznia 1926 r. o wypuszczeniu serji II premjowej pożyczki dolarowej.

Dz.U. 1923 nr 25 poz. 154
0055 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1926 r. o zmianie terminu przewidzianego w § 23 i 30 rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1925 r.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0056 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 stycznia 1926 r. o uzupełnieniu rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od pszenicy.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0057 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 22 stycznia 1926 r. w sprawie prolongowania terminów na ulgową odprawę celną towarów.

Dz.U. 1922 nr 21 poz. 166
0058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18 stycznia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w sprawie uzupełnienia § 34 p. 1 i § 36 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych z dnia 11 maja 1922 r. do ustawy o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych i wozów na rzecz Państwa.

0059 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w powiecie ostrowskim w okręgu sądu okręgowego w Łomży.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0060 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Chełmnie.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0061 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 stycznia 1926 r. w sprawie uprawy tytoniu w roku 1926.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0062 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 stycznia 1926 r. w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756
0063 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1926 r. o częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 grudnia 1925 r. o ustaleniu cen sprzedażnych spirytusu i wódek monopolowych oraz dodatkowego opodatkowania zapasów.

Dz.U. 1924 nr 9 poz. 86
0064 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 stycznia 1926 r. w sprawie taksy aptekarskiej.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0065 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1926 r. o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Kościerzynie.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0066 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 stycznia 1926 r. o zmianie rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 lutego 1924 r. w przedmiocie listów za dowodem doręczenia.

Dz.U. 1924 nr 58 poz. 584
0067 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 stycznia 1926 r. w sprawie częściowej zmiany zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dz.U. 1920 nr 51 poz. 314
0068 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1926 r. o wprowadzeniu nowego formularza deklaracji celnej wywozowej.

Dz.U. 1925 nr 30 poz. 209
0069 Rozporządzenie I Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 4 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dz.U. 1925 nr 30 poz. 209
0070 Rozporządzenie II Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Skarbu i Ministra Spraw Wojskowych z dnia 5 grudnia 1925 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

0071 Oświadczenie Rządowe z dnia 22 stycznia 1926 r. w sprawie przystąpienia Rządu Federacji Australijskiej ("Commonwealth of Australia") do Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r. i w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r.

0072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1925 r. w sprawie terminu ogłoszenia wykazów stanowisk we władzach i urzędach państwowych na rok 1926.

Dz.U. 1924 nr 57 poz. 580
0073 Rozporządzenie Ministra Kolei z dnia 27 stycznia 1926 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

0074 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1926 r. o dyzlokacji sądów pokoju w mieście Siedlcach w okręgu sądu okręgowego w Siedlcach.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0075 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 28 stycznia 1926 r. w sprawie zmiany organizacji komisyj szacunkowych do spraw podatku przemysłowego w okręgu województwa śląskiego.

0076 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dz.U. 1926 nr 12 poz. 76
0077 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie ochrony prawnej i pomocy prawnej w sprawach podatkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

0078 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 lipca 1925 r.).

Dz.U. 1926 nr 13 poz. 78
0079 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia dwukrotnemu opodatkowaniu w dziedzinie podatków spadkowych, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 roku.

0080 Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, karnych i niespornych, podpisana w Pradze dnia 6 marca 1925 r.

Dz.U. 1926 nr 14 poz. 80
0081 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, karnych i niespornych, podpisanej wraz z Protokółem dodatkowym w Pradze dnia 6 marca 1925 r.

0082 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia podwójnym opodatkowaniom w dziedzinie bezpośrednich podatków państwowych, podpisana w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 30 lipca 1925 r.).

Dz.U. 1926 nr 14 poz. 82
0083 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 stycznia 1926 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawie zapobieżenia podwójnym opodatkowaniom w dziedzinie bezpośrednich podatków państwowych, podpisanej wraz z Protokółem końcowym w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

0084 Ustawa z dnia 18 grudnia 1925 r. w sprawie zmian i uzupełnień w ustawie z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów.

Dz.U. 1925 nr 1 poz. 3
0085 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. o wywłaszczeniu gruntów prywatnych na przeprowadzenie kolejki linowej z Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie do szybu "Bahn" w Chorzowie oraz do hałdy, leżącej około 1999 m. na północ od tegoż szybu.

Dz.U. 1924 nr 78 poz. 756
0086 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1926 r. o kontroli skarbowej nad przewozem w kraju spirytusu i wyrobów wódczanych oraz przywozem z zagranicy i wywozem zagranicę spirytusu i wyrobów ze spirytusu.

0087 Ustawa z dnia 13 stycznia 1926 r. o zwrocie parafji Bożego Ciała w Poznaniu b. klasztoru OO. Karmelitów, przylegającego do kościoła Bożego Ciała.

Dz.U. 1926 nr 16 poz. 89
0088 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 1926 r. w sprawie dokonania ratyfikacji Układu Protokólarnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federacyjną Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisanego dnia 5 maja 1925 r.

0089 Układ Protokólarny pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federacyjną Austrjacką o żegludze powietrznej, podpisany dnia 5 maja 1925 r.

0090 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1926 r. o służbie przygotowawczej i egzaminie kandydatów na stanowiska II kategorji w zarządzie centralnym Ministerstwa Sprawiedliwości, jako też w sądach i urzędach wymiaru sprawiedliwości.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0091 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1926 r. o zmianie granic gminy miejskiej Żelechów w powiecie garwolińskim w województwie lubelskiem.

Dz.U. 1920 nr 19 poz. 92
0092 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. o zaliczeniu osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.

Dz.U. 1925 nr 79 poz. 550
0093 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 1 lutego 1926 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 sierpnia 1925 r., wydanego w celu wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym.

Dz.U. 1925 nr 83 poz. 563
0094 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 lutego 1926 r. o przerachowaniu wkładek oszczędnościowych, złożonych w Pocztowej Kasie Oszczędności.

0095 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej o nazwie "Nicponia" z obszarów dworskich Nowy Dwór i Nicponia w powiecie gniewskim w województwie pomorskiem.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0096 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 1926 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Batorz w powiecie janowskim w województwie lubelskim.

Dz.U. 1924 nr 80 poz. 777
0097 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1926 r. w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych o ulgach celnych.

Dz.U. 1926 nr 17 poz. 99
0098 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lutego 1926 r. w sprawie układu polsko-niemieckiego o dobrach rodzinnych.

0099 Układ polsko-niemiecki o dobrach rodzinnych.

0100 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1926 r. zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o wykonaniu ustępu 3 art. 116 ustawy o państwowej służbie cywilnej.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu