zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 |
1924 - 1079
001> 100 >200 >300 >400 >500 >600 >700 >800 >900 >1000 >
Dziedzina Nr dz Tytuł

0001 Ustawa z dnia 5 grudnia 1924 r. w przedmiocie podwyższenia opłat sądowych na obszarze sądów apelacyjnych krakowskiego, lwowskiego i sądu okręgowego cieszyńskiego.

0002 Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie z dnia 23 lipca 1923 r.

0003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji traktatu przyjaźni pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanego w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

0004 Ustawa z dnia 5 grudnia 1924 r. w przedmiocie ratyfikacji konwencji osiedleńczej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

0005 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu Uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1109
0006 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opłatach stemplowych i pokrewnych daninach publicznych, obowiązujących na obszarze górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dz.U. 1923 nr 30 poz. 183
0007 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na górnośląską część województwa śląskiego niektórych postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U. 1922 nr 116 poz. 1055
0008 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1923 r. w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w górnośląskiej części województwa śląskiego, w Ziemi Wileńskiej z wyjątkiem powiatu brasławskiego oraz na przyłączonej do Rzeczypospolitej Polskiej części b. pasa neutralnego polsko-litewskiego.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107
0009 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie unormowania djet dziennych.

Dz.U. 1923 nr 116 poz. 924
0010 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie specjalnego wynagrodzenia akordowego dla funkcjonarjuszów urzędów ziemskich.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0011 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 grudnia 1923 r. w sprawie waloryzacji opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

0012 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 grudnia 1923 r. w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0013 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 grudnia 1923 r. o waloryzacji "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

0014 Obwieszczenie z dnia 31 grudnia 1923 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r. w przedmiocie podwyższenia kosztów postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym.

0015 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie sprostowania błędu w ustawie z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

0016 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. o przenoszeniu w stan rozporządzalności urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0017 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1924 r. w sprawie ustalenia przeciętnej wartości franka złotego za miesiąc grudzień 1923 r.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0018 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1924 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 20 marca 1923 r. w przedmiocie kompetencji izb skarbowych do zarządzania odpisów i zwrotów, oraz zniżania i umarzania kar pieniężnych (grzywien) lub podwyżek w sprawach, tyczących się opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) i podatków: giełdowego, oraz spadkowego i od darowizn.

Dz.U. 1923 nr 135 poz. 1124
0019 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 stycznia 1924 r. w sprawie uzupełnienia wykazu towarów, podlegających opłacie cła normalnego.

Dz.U. 1922 nr 47 poz. 409
0020 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6 stycznia 1924 r. w przedmiocie uprawy tytoniu w r. 1924.

0021 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie niektórych zmian i uzupełnień w rozporządzeniu z dnia 21 marca 1921 roku w przedmiocie przepisów wyborczych dla kas chorych.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470
0022 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 31 grudnia 1923 r. o podniesieniu opłat za świadectwa złotnicze.

Dz.U. 1920 nr 70 poz. 470
0023 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 7 stycznia 1924 r. o opłatach probierczych.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0024 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 1924 r. o włączeniu wsi Sadykierz gminy Wyszków do gminy Obryte w powiecie putłuskim.

0025 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w sprawie zmiany przepisów z dnia 24 kwietnia 1923 r. w przedmiocie opłat stemplowych od podań oraz od świadectw urzędowych.

0026 Ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r.

0027 Ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1924 r.

0028 Ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0029 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 22 grudnia 1923 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania taryfowych należytości za niezmienione, tudzież adjustowane i sprostowane odciski map, za kopję map, odpisy i wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych i innych operatów pomiarowych, oraz za pomiary na prywatne żądanie stron interesowanych i za inne czynności urzędowe Ewidencji katastru podatku gruntowego na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego.

0030 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 30 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0031 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 31 grudnia 1923 r. w przedmiocie umorzenia należności skarbowych z tytułu zaległych podatków i opłat oraz kar za zwłokę i grzywien.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 746
0032 Rozporządzenie IV Ministra Skarbu z dnia 1 stycznia 1924 r. w celu wykonania art. art. 1 do 7 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0033 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 5 stycznia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych, oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

0034 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 stycznia 1924 r. o zmianach w rozporządzeniu z dnia 7 listopada 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego nowozbudowanej kolei wąskotorowej Ciechanów-Grudusk.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0035 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1923 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Skolimów-Konstancin w pow. warszawskim.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0036 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 1923 r. o utworzeniu gminy wiejskiej Myszków w powiecie będzińskim.

0037 Ustawa z dnia 14 grudnia 1923 r. o uprawnieniach organów wykonawczych władz skarbowych.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0038 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1924 r. o poborze drugiej zaliczki na poczet podatku majątkowego.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0039 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1924 r. o wypuszczeniu Serji I bonów podatkowych.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0040 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji I-ej 10% pożyczki kolejowej.

0041 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian kwot pieniężnych w ustawach o sądach przemysłowych i kupieckich obowiązujących w województwach: poznańskiem i pomorskiem.

0042 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 1923 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu urzędowania dotychczasowego Zarządu Zakładu ubezpieczenia od wypadków we Lwowie.

Dz.U. 1922 nr 86 poz. 770
0043 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 1923 r. o zmianie granic gmin wiejskich Mrzygłód i Włodowice w pow. będzińskim.

0044 Układ podpisany w Dreźnie dnia 2 maja 1923 r. między Polską a Niemcami w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 219-tym Konwencji polsko-niemieckiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 44
0045 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 1923 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-niemieckiego Układu, podpisanego w Dreźnie dnia 2 maja 1923 r., w sprawie przedłużenia terminu, przewidzianego w art. 219 Konwencji polsko-niemieckiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.

0046 Ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych.

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 38
0047 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1924 r. w przedmiocie uiszczenia drugiej zaliczki na podatek majątkowy przez rolników.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0048 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 grudnia 1923 r. o waloryzacji taksy opłat za roboty fizyczne, pobieranych przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

0049 Oświadczenie Rządowe w przedmiocie przystąpienia Chin do konwencji o zakazie używania białego fosforu przy wyrobie zapałek.

0050 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętego na I międzynarodowej konferencji pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

0051 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie określenia najniższego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemysłowej, przyjętego przez konferencję ogólnej międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów, odbytą w Waszyngtonie w 1919 r.

0052 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie pracy nocnej młodocianych w przemyśle, przyjętego na I międzynarodowej konferencji pracy w Waszyngtonie w 1919 roku.

0053 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu międzynarodowej konwencji, określającej najniższy wiek dopuszczania dzieci do pracy w marynarce, przyjętego na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genui dnia 15 czerwca 1920 r.

0054 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu międzynarodowej konwencji, dotyczącej odszkodowań na wypadek bezrobocia z powodu rozbicia się statku, przyjętego na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genui dnia 15 czerwca 1920 r.

0055 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu międzynarodowej konwencji, dotyczącej pośrednictwa pracy dla marynarzy, przyjętego na ogólnej konferencji międzynarodowej organizacji pracy Ligi Narodów w Genui dnia 15 czerwca 1920 r.

0056 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie wieku dopuszczania dzieci do pracy w rolnictwie, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w roku 1921.

0057 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w 1921 roku.

0058 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie odszkodowań za nieszczęśliwe wypadki w rolnictwie, uchwalonego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie w 1921 roku.

0059 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji w sprawie używania bieli ołowianej w malarstwie, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.

0060 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych.

0061 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji, ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i w kotłowniach, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.

0062 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie ratyfikacji projektu konwencji o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych, zatrudnionych na statkach, przyjętego na III międzynarodowej konferencji pracy w Genewie.

0063 Ustawa z dnia 19 grudnia 1923 r. w przedmiocie wykonania decyzji Rady Ligi Narodów z dnia 17 lipca 1922 r. o uregulowaniu ubezpieczeń społecznych na terytorjach dawniej niemieckich, odstąpionych Polsce bezpośrednio na podstawie Traktatu Wersalskiego, oraz w przedmiocie dodatków świadczeń na podstawie tej decyzji.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0064 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. o określaniu wartości przedmiotów majątkowych oraz zaciąganiu i dochodzeniu zobowiązań w złotych.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0065 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.

0066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w przedmiocie zatwierdzenia niektórych zmian statutu Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w sprawie stosowania franka złotego, jako miernika, przy obliczaniu opłat na kolejach państwowych oraz będących pod zarządem państwowym.

Dz.U. 1923 nr 116 poz. 924
0068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustalenia na miesiąc luty 1924 r. mnożnej dla określenia uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska.

0069 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 31 grudnia 1923 r. o zmianach w tymczasowej polsko-niemieckiej komunikacji sąsiedzkiej.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0070 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie wpłacania zaliczeń na pokrycie opłat celnych.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0071 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Skarbu w przedmiocie norm szacunkowych zwierząt domowych dla wymiaru podatku procentowego.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0072 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 16 stycznia 1924 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o częściowej zmianie art. 4 rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie zwalczania mszycy wełnistej (krwistej).

0073 Obwieszczenie w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w sprawie unormowania djet dziennych.

0074 Ustawa z dnia 10 stycznia 1924 r. o skreśleniu art. 89 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0075 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia statutu dla banku emisyjnego.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1107
0076 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w sprawie djet przy podróżach służbowych do Niemiec.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w przedmiocie wymiaru i poboru państwowego podatku gruntowego od gruntów użytkowych i lasów położonych na obszarze Ziemi Wileńskiej oraz województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, sokólskiego, wołkowyskiego i grodzieńskiego województwa białostockiego.

0078 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 stycznia 1924 r. w przedmiocie blankietów wekslowych.

0079 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 stycznia 1924 r. w wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.

Dz.U. 1923 nr 42 poz. 285
0080 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustalenia rabatu handlowego dla sprzedawców wyrobów tytoniowych.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0081 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1924 r. w sprawie zmiany stawek opłat stemplowych.

Dz.U. 1923 nr 134 poz. 1109
0082 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych od kart łowieckich.

Dz.U. 1924 nr 5 poz. 40
0083 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych z dnia 19 stycznia 1924 r. w przedmiocie wypuszczenia Serji I 10% pożyczki kolejowej.

0084 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 21 stycznia 1924 r. o zmianach i uzupełnieniach Taryfy towarowej Polskich Kolei Żelaznych.

Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1061
0085 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie ustanowienia Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.

Dz.U. 1923 nr 131 poz. 1060
0086 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego.

0087 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1924 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dz.U. 1924 nr 7 poz. 64
0089 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skarbowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych, tudzież w przedmiocie zastosowania złotego (franka złotego) do obliczania niektórych z tych kwot.

Dz.U. 1923 nr 28 poz. 166
0090 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 21 stycznia 1924 r. o podwyższeniu opłat za czynności urzędów miar.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0091 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania sum ubezpieczenia, składek ubezpieczeniowych i świadczeń za pogorzele, przy ubezpieczeniach od ognia budowli podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dz.U. 1923 nr 127 poz. 1044
0092 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 stycznia 1924 r. w przedmiocie uiszczania opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) od wszelkiego rodzaju dokumentów i aktów prawnych, w których wartość przedmiotów majątkowych lub zobowiązań wyrażono w złotych.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0093 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 stycznia 1924 r. o ustanowieniu Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0094 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 stycznia 1924 r. w przedmiocie przyśpieszenia terminów płatności podatku od kapitałów i rent.

Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28
0095 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 stycznia 1924 r. o wstrzymaniu losowania zapisów dłużnych emitowanych przez instytucje kredytowe.

Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247
0096 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1924 r. w przedmiocie dalszego podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent pobieranych na podstawie ustaw o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Dz.U. 1922 nr 26 poz. 213
0097 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów na Ziemię Wileńską.

Dz.U. 1923 nr 94 poz. 746
0098 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 26 stycznia 1924 r. w przedmiocie przesunięcia terminu do składania zeznań o majątku oraz terminu do składania spisu płatników przez zarządy gmin z art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o podatku majątkowym.

Dz.U. 1920 nr 112 poz. 735
0099 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1924 r. o djetach sędziów przysięgłych i mężów zaufania w b. zaborze austrjackim.

0100 Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 26 stycznia 1924 r. o uzupełnieniu Taryfy towarowej polskich kolei żelaznych.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu