Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Wyliczenie objętości paliwa w temperaturze 15°C na podstawie objętości i temperatury rzeczywistej.


kg/m3
oC

Na podstawie:
PETROLEUM MEASUREMENT TABLES
Volume Correction Factors Volume VIII TABLE 53B Generalized Products Correction of Observed Density to Density at 15°C ASTM D 1250-80
Obliczenia są zgodne z PN-ISO 91-1 z sierpnia 1999 roku, ASTM International (API-ASTM-IP 53B i 54B) (American Society for Testing and Materials, tłum. Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów).

PN-ISO 91-1:1999 - wersja polska
Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych
-Tablice oparte na temperaturze odniesienia 15 stopni C i 60 stopni F
Powołano tablice opublikowane przez Amerykański Instytut Naftowy (API, USA), Amerykańskie Stowarzyszenie Badań Materiałowych (ASTM, USA) i Instytut Naftowy (IP, UK), i dokumenty towarzyszące, w których poprawiono błędy drukarskie występujące w tych publikacjach. Standardową temperaturą odniesienia jest 15 stopni C

SCH, Sektor Chemii
KT 222, Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych
ICS
status-
zastepuje
zastapiona
wprowadzaISO 91-1:1992 [IDT]
Daty 1999-08-12~---- -- --
2017-02-25

Audytor wymagań prawnych Audytor wymagań prawnych jest aplikacją monitorującą status nadzorowanych aktów prawnych według listy zdefiniowanej przez użytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o żródle pochodzenia materiałów. Żródłem tym jest System Informacyjny Sejmu