Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Zapisz się do newslettera


email
po wpisaniu prawidłowego adresu email, system wyśle wiadomość z potwierdzeniem subskrypcji.

Proponowane kategorie prawa

Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Dz.U. 2016 poz. 1206
o bezpieczeństwie morskim Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368
o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Dz.U. 2017 poz. 993
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Dz.U. 2017 poz. 820
o izbach morskich. Dz.U. 1961 nr 58 poz. 320
o konwencji o bombardowaniu Dz.U. 1935 nr 28 poz. 212
o morzu terytorialnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz.U. 1977 nr 37 poz. 162
o obszarach morskich RP i administracji morskie Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131
o ochronie kabli podmorskich Dz.U. 1934 nr 30 poz. 269
o ochronie żeglugi i portów morskich Dz.U. 2008 nr 171 poz. 1055
o pewnych ograniczeniach w wykonywaniu prawa zdobyczy Dz.U. 1935 nr 28 poz. 213
o polskiej strefie rybołówstwa morskiego Dz.U. 1977 nr 37 poz. 163
o portach i przystaniach morskich Dz.U. 1997 nr 9 poz. 44
o portowych urządzeniach do odbioru odpadów Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361
o postępowaniu ze statkami handlowemi Dz.U. 1935 nr 28 poz. 210
o przerabianiu statków handlowych na okręty wojenne Dz.U. 1935 nr 28 poz. 211
o rybołówstwie morskim Dz.U. 2015 poz. 222
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2004 nr 93 poz. 899
o wyposażeniu morskim Dz.U. 2017 poz. 32
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 1995 nr 47 poz. 243
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki Dz.U. 2017 poz. 785
Program ochrony brzegów morskich Dz.U. 2003 nr 67 poz. 621
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o Agencji Rynku Rolnego Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386
o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464
o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44
o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Dz.U. 2017 poz. 623
o krajowym systemie ewidencji producentów Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76
o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592
o nasiennictwie Dz.U. 2012 poz. 1512
o nawozach i nawożeniu Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033
o ochronie roślin Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94
o ochronie zdrowia zwierząt Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Dz.U. 2007 nr 133 poz. 921
o organizacji rynków owoców i warzyw Dz.U. 2001 nr 3 poz. 19
o paszach Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045
o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Dz.U. 2015 poz. 308
o podatku rolnym Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268
o produktach biobójczych Dz.U. 2015 poz. 1926
o produktach pochodzenia zwierzęcego Dz.U. 2006 nr 17 poz. 127
o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Dz.U. 2017 poz. 67
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2004 nr 93 poz. 898
o rolnictwie ekologicznym Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych Dz.U. 1958 nr 17 poz. 71
o środkach ochrony roślin Dz.U. 2013 poz. 455
o ubezpieczeniu społecznym rolników Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2015 poz. 349
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego Dz.U. 2007 nr 64 poz. 427
o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych Dz.U. 2017 poz. 706
Ustawy w tej kategoriiadres publikacji
o ogłaszaniu aktów normatywnych Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718
O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu