zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-07-24 03:30:01) Dz.U. 2018 poz. 5
24
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2019-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący
2018-05-03
2018-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
1
WMP20180000319

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

na dzie? 2019-07-24 03:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000633

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

na dzie? 2019-07-24 02:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000634

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. nr 127.2.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

na dzie? 2019-07-24 02:25:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000664

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

na dzie? 2019-07-24 02:20:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000674

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-07-24 02:20:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000831

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.3.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

na dzie? 2019-07-24 02:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000832

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 sierpnia 2018 r. nr 127.4.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

na dzie? 2019-07-24 02:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001042

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1131.14.2018 o powierzeniu kierowania Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-07-24 01:40:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000241

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2019 r. nr 1131.1.2019 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-07-24 00:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000242

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2019 r. nr 1131.2.2019 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-07-24 00:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000384

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-07-24 00:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000675

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 127.1.2019 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

na dzie? 2019-07-24 00:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2019-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2019-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący
2018-05-03
2018-04-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie stawek dodatku funkcyjnego członków Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego

obowiązujący
2018-04-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu