zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


1) art. 7 i 85, które wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.; 2) art. 10, 21, 60, art. 83 ust. 4 i art. 110, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2016 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-07-24 07:45:02) Dz.U. 2016 poz. 64
121
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

obowiązujący
2018-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

obowiązujący
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka

obowiązujący
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

obowiązujący
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

obowiązujący
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

obowiązujący
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

obowiązujący
2016-08-24
2016-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

obowiązujący
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

obowiązujący
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5

obowiązujący
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4

obowiązujący
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8

obowiązujący
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

obowiązujący
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --
1
WMP20170000704

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie stolarki budowlanej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 04:45:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000522

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Pilotowanie imprez turystycznych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000620

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fryzjer - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:30:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000621

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:25:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000622

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:25:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000836

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000837

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000843

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000852

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000853

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 02:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000950

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Cukiernik - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:50:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001075

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:35:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001076

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:35:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001078

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001079

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Stolarz meblowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:35:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001090

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 23 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:35:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001114

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001190

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001196

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001198

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001201

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001211

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie witryn internetowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001214

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Projektowanie grafiki komputerowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001220

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001237

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001240

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001243

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001245

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001258

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Serwis napojów mieszanych i alkoholi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001267

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001268

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001269

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001270

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001271

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu - Psychoonkolog" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001272

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Elektryk - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001273

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Lakiernik samochodowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001274

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Fotograf - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001275

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001276

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Optyk okularowy - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001277

Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001278

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Krawiec - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001279

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 01:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000446

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowych dotyczących projektowania, montażu i konserwacji zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montażu i konserwacji autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000569

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:10:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000588

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:10:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000673

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:00:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000684

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie pracą restauracji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000687

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie obsługi biura" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:00:21
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000695

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:00:20
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000699

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

na dzie? 2019-07-24 00:00:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

obowiązujący
2018-11-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport

obowiązujący
2017-07-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze turystyka

obowiązujący
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

obowiązujący
2017-04-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

obowiązujący
2017-01-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy

obowiązujący
2016-10-14
2016-10-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8

uchylony
2016-10-01
2016-10-01
---- -- --
2018-10-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

obowiązujący
2016-08-24
2016-08-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych

obowiązujący
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

obowiązujący
2016-07-15
2016-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5

obowiązujący
2016-06-28
2016-06-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4

obowiązujący
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8

obowiązujący
2016-04-19
2016-04-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wymogów technicznych, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji

obowiązujący
2016-04-15
2016-04-15
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu