Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim


art. 70 wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2013 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych.
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:21:23) Dz.U. 2011 nr 228 poz. 136869

_

WDU20180000802

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:01:34)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000607

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:01:57)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000490

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:10:10)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000038

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:11:02)
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:20:10)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000867

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:30:29)
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000849

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:30:31)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:55)
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000222

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:47)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000223

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:47)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000084

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:40:03)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001407

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:03)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001312

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:18)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001319

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:17)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000338

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:15)
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000340

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:00:15)
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000323

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:17)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000220

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:33)
2016-02-23
2016-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002104

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:01:44)
2015-12-11
2015-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001118

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:11:41)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000051

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:21:41)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:21:41)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001779

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:30:07)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001511

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:46)
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:44)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001529

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:43)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001531

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:43)
2014-11-14
2014-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:31:14)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001335

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:31:14)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140000499

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:40:48)
2014-05-03
2014-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000536

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:40:43)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:41:15)
2014-03-25
2014-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000239

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:41:23)
2014-03-12
2014-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:41:21)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130000798

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:51:45)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000586

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:02)
2013-06-06
2013-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000497

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:16)
2013-05-09
2013-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000552

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:07)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000132

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:04)
2013-02-12
2012-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001412

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:45)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20130000057

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:14)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001313

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:58)
2012-12-12
2012-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001208

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 02:02:13)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001044

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:18)
2012-10-05
2012-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000955

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:32)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000821

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:48)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000733

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:59)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000761

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:56)
2012-08-04
2012-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000679

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:07)
2012-07-04
2012-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000575

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:23)
2012-11-24
2012-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000597

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:11:20)
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000320

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:58)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000241

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:09)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000296

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:01)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000326

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:11:58)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000215

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:12)
2012-05-28
2012-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000168

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:19)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000180

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:17)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000120

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:07)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000079

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:13)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000060

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:17)
2012-02-02
2012-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112681590

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:20:52)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20150001846

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:02:22)
2015-11-25
2015-11-25
---- -- --
2018-04-27
WDU20150000419

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:20:55)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
2018-01-23
WDU20140001349

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:12)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
2018-04-27
WDU20140001378

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:07)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
2017-07-28
WDU20140001230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:29)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2016-03-12
WDU20140001211

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:31)
2014-09-12
2014-09-12
---- -- --
2017-05-13
WDU20140000698

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:40:19)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2017-02-21
WDU20130001437

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:21)
2013-12-19
2013-12-19
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001517

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:10)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001552

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:05)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001647

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:42:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
2018-01-23
WDU20130000937

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:51:28)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2018-04-27
WDU20130000115

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-16 02:01:06)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20120001165

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:02:18)
2012-11-09
2012-11-09
---- -- --
2015-11-09
WDU20120000310

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

uchylony (spr: 2018-08-16 02:12:00)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2014-09-12
WDU20120000209

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:12:13)
2012-03-08
2012-03-08
---- -- --
2013-10-28
WDU20120000084

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

uchylony (spr: 2018-08-16 02:20:13)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2012-11-09
WDU20120000111

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:20:08)
2012-02-11
2012-02-11
---- -- --
2015-12-08
WDU20180000802

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:01:34)
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000607

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu uznawania przepisów technicznych w zakresie budowy statków i stałych platform wiertniczych, wydanych przez uznane organizacje, za spełniające wymagania bezpieczeństwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:01:57)
2018-04-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000490

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:10:10)
2018-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000038

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:11:02)
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002008

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:20:10)
2017-11-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000867

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:30:29)
2017-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000849

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:30:31)
2017-07-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000141

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:55)
2017-02-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000222

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:47)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000223

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:31:47)
2017-02-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000084

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:40:03)
2017-01-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001407

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:03)
2016-09-21
2016-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20160001312

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:18)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160001319

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zwolnienia statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 00:50:17)
2016-09-07
2016-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20160000338

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:15)
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000340

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:00:15)
2016-03-29
2016-03-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000323

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego i obsługi administracyjnej egzaminu

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:17)
2016-03-12
2016-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20160000220

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:00:33)
2016-02-23
2016-02-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150002104

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:01:44)
2015-12-11
2015-12-11
---- -- --
---- -- --
WDU20150001846

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:02:22)
2015-11-25
2015-11-25
---- -- --
2018-04-27
WDU20150001118

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:11:41)
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
---- -- --
WDU20150000419

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:20:55)
2015-04-09
2015-04-09
---- -- --
2018-01-23
WDU20150000051

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:21:41)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20150000048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:21:41)
2015-01-28
2015-01-28
---- -- --
---- -- --
WDU20140001779

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:30:07)
2014-12-25
2014-12-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140001511

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji państwa portu

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:46)
2014-11-19
2014-11-19
---- -- --
---- -- --
WDU20140001524

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:44)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001529

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:43)
2014-11-21
2014-11-21
---- -- --
---- -- --
WDU20140001531

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 01:30:43)
2014-11-14
2014-11-14
---- -- --
---- -- --
WDU20140001349

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:12)
2014-10-08
2014-10-08
---- -- --
2018-04-27
WDU20140001378

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:07)
2014-10-25
2014-10-25
---- -- --
2017-07-28
WDU20140001230

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:29)
2014-09-18
2014-09-18
---- -- --
2016-03-12
WDU20140001334

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie upoważniania uznanej organizacji do wykonywania zadań administracji morskiej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:31:14)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001335

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:31:14)
2014-10-22
2014-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001211

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:31:31)
2014-09-12
2014-09-12
---- -- --
2017-05-13
WDU20140000698

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie audytów morskich jednostek edukacyjnych

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:40:19)
2014-06-12
2014-06-12
---- -- --
2017-02-21
WDU20140000499

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:40:48)
2014-05-03
2014-05-03
---- -- --
---- -- --
WDU20140000536

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:40:43)
2014-05-10
2014-05-10
---- -- --
---- -- --
WDU20140000291

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zakresu stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:41:15)
2014-03-25
2014-03-25
---- -- --
---- -- --
WDU20140000239

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:41:23)
2014-03-12
2014-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20140000258

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 01:41:21)
2014-03-18
2014-03-18
---- -- --
---- -- --
WDU20130001437

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:21)
2013-12-19
2013-12-19
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001517

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:10)
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001552

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pilotów morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:50:05)
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
2018-01-23
WDU20130001647

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla pilotów morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:42:05)
2014-01-11
2014-01-11
---- -- --
2018-01-23
WDU20130000937

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 01:51:28)
2013-08-20
2013-08-20
---- -- --
2018-04-27
WDU20130000798

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie określenia dodatkowych wymagań dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS

obowiązujący (spr: 2018-08-16 01:51:45)
2013-07-25
2013-07-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000586

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:02)
2013-06-06
2013-06-06
---- -- --
---- -- --
WDU20130000497

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów, prób i uznawania kontenerów

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:16)
2013-05-09
2013-05-09
---- -- --
---- -- --
WDU20130000552

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa oraz sposobu realizacji uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:00:07)
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000115

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz warunków wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego

uchylony (spr: 2018-08-16 02:01:06)
2013-01-25
2013-01-25
---- -- --
2014-09-18
WDU20130000132

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie bezpiecznego przewozu ładunków masowych statkami

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:04)
2013-02-12
2012-02-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001412

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:45)
2012-12-29
2012-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20130000057

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:14)
2013-01-29
2013-01-29
---- -- --
---- -- --
WDU20120001313

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie inspekcji i audytów oraz certyfikatów statku morskiego

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:01:58)
2012-12-12
2012-12-12
---- -- --
---- -- --
WDU20120001208

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-08-16 02:02:13)
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120001165

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:02:18)
2012-11-09
2012-11-09
---- -- --
2015-11-09
WDU20120001044

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:18)
2012-10-05
2012-10-05
---- -- --
---- -- --
WDU20120000955

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazów polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:32)
2012-09-07
2012-09-07
---- -- --
---- -- --
WDU20120000821

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie nasłuchu radiowego oraz osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:48)
2012-08-01
2012-08-01
---- -- --
---- -- --
WDU20120000733

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:59)
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000761

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:10:56)
2012-08-04
2012-08-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000679

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie wolnej burty statków morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:07)
2012-07-04
2012-07-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000575

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie planu udzielenia schronienia statkom potrzebującym pomocy na polskich obszarach morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:23)
2012-11-24
2012-11-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000597

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie inspekcji państwa portu

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:11:20)
2012-06-13
2012-06-13
---- -- --
---- -- --
WDU20120000320

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Morskiej Służby Asysty Telemedycznej

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:11:58)
2012-06-27
2012-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20120000310

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie kandydatów na przewodniczącego, zastępców i egzaminatorów Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

uchylony (spr: 2018-08-16 02:12:00)
2012-04-10
2012-04-10
---- -- --
2014-09-12
WDU20120000241

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wyposażenia statków w urządzenia Systemu Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu (LRIT)

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:09)
2012-03-20
2012-03-20
---- -- --
---- -- --
WDU20120000296

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:01)
2012-04-04
2012-04-04
---- -- --
---- -- --
WDU20120000326

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:11:58)
2012-04-11
2012-04-11
---- -- --
---- -- --
WDU20120000209

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:12:13)
2012-03-08
2012-03-08
---- -- --
2013-10-28
WDU20120000215

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie warunków oraz sposobu przeprowadzenia akcji przeciwlodowych na wodach morskich

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:12)
2012-05-28
2012-05-28
---- -- --
---- -- --
WDU20120000168

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:19)
2012-02-15
2012-02-15
---- -- --
---- -- --
WDU20120000180

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadku zatrzymania statku o polskiej przynależności przez inspekcję państwa portu

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:12:17)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000120

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyposażania statków w rejestratory danych z podróży

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:07)
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
---- -- --
WDU20120000079

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:13)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000084

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie bezpiecznej obsługi statku

uchylony (spr: 2018-08-16 02:20:13)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
2012-11-09
WDU20120000111

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie karty bezpieczeństwa (MSDS)

uznany za uchylony (spr: 2018-08-16 02:20:08)
2012-02-11
2012-02-11
---- -- --
2015-12-08
WDU20120000060

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa bandery oraz osoby wykonującej czynności nadzoru nad przeprowadzaniem inspekcji państwa bandery

obowiązujący (spr: 2018-08-16 02:20:17)
2012-02-02
2012-02-02
---- -- --
---- -- --
WDU20112681590

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie kategorii statków zwolnionych z wymogu wyposażenia w urządzenia Systemu Automatycznej Identyfikacji (AIS)

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-08-16 02:20:52)
2012-01-25
2012-01-25
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 44.90

Cena: 37.00

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 32.90

Cena: 24.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu