zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-05-20 14:50:12) Dz.U. 2011 nr 126 poz. 714
28
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

1
WMP20120000011

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-20 21:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000304

Uchwała nr 125/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-20 10:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001103

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.34.2015 o odwołaniu ze składu Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 08:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001104

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2015 r. nr 1131.35.2015 o powołaniu w skład Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 08:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000017

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 08:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000051

Uchwała nr 1358/2015 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 08:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000770

Uchwała nr 495/2016 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 06:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000009

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia oraz wzorów wykazu obywateli i wykazu sędziów popierających kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 03:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000276

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 02:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000317

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Białymstoku

na dzie? 2019-05-21 02:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000320

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-05-21 02:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000322

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2019-05-21 02:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000419

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

na dzie? 2019-05-21 02:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000421

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu

na dzie? 2019-05-21 02:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000520

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

na dzie? 2019-05-21 02:10:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000706

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

na dzie? 2019-05-21 01:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000840

Uchwała nr 265/2017 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 01:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000192

Uchwała nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

na dzie? 2019-05-21 00:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2019 r. sygn. akt K 12/18
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. sygn. akt K 5/17
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu