zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-10-15 16:45:02) Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112
145
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu

akt jednorazowy
2019-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim

obowiązujący
2019-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2019-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

obowiązujący
2019-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy
2019-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2019-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2019-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

obowiązujący
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2018-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2018-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

obowiązujący
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

obowiązujący
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2017-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

obowiązujący
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie śląskim

akt jednorazowy
2017-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Pcim w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2016-04-06
2016-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim

akt jednorazowy
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2016-01-26
2016-01-26
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2016-01-20
2016-01-20
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim

akt jednorazowy
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2015-11-26
2015-11-26
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tomice w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

akt jednorazowy
2015-09-03
2015-09-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim

akt jednorazowy
2015-08-28
2015-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2015-04-30
2015-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

obowiązujący
2015-05-06
2015-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

obowiązujący
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-02-12
2015-02-12
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim

obowiązujący
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

obowiązujący
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-12-05
2014-12-05
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-05
2014-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-17
2014-10-17
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

obowiązujący
2014-08-30
2014-08-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-06-27
2014-06-27
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-14
2014-04-01
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2014-02-24
2014-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

akt posiada tekst jednolity
2014-03-21
2014-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

obowiązujący
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2013-11-20
2013-11-20
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2013-07-08
2013-07-08
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2013-02-22
2013-02-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

akt jednorazowy
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

akt posiada tekst jednolity
2011-09-22
2011-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

obowiązujący
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

obowiązujący
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2011-08-05
2011-08-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000006

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

na dzie? 2019-10-06 23:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000033

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Rybickiego

na dzie? 2019-10-06 22:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000037

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

na dzie? 2019-10-06 22:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000038

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-06 22:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000125

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 22:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000126

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

na dzie? 2019-10-06 22:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000132

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 22:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000149

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 22:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000204

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 22:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000316

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000353

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-06 21:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000354

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze

na dzie? 2019-10-06 21:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000482

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku

na dzie? 2019-10-06 21:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000485

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-06 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000502

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Grada

na dzie? 2019-10-06 20:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000503

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

na dzie? 2019-10-06 20:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000923

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2012-2017

na dzie? 2019-10-15 22:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000012

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2013-2018

na dzie? 2019-10-15 22:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000070

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki

na dzie? 2019-10-15 22:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000123

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-15 21:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000124

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

na dzie? 2019-10-15 21:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000141

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.

na dzie? 2019-10-15 21:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000150

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2013 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 kwietnia 2013 r.

na dzie? 2019-10-15 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000189

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000364

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy

na dzie? 2019-10-15 20:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000365

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

na dzie? 2019-10-15 20:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000526

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Łodzi na kadencję w latach 2013-2018

na dzie? 2019-10-15 20:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000527

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Radomiu na kadencję w latach 2013-2018

na dzie? 2019-10-15 20:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000560

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla

na dzie? 2019-10-15 20:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000589

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 kwietnia 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000600

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 września 2013 r.

na dzie? 2019-10-15 19:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000679

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Kwiatkowskiego

na dzie? 2019-10-15 19:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000683

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018

na dzie? 2019-10-15 19:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000722

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych na kadencję w latach 2013-2018

na dzie? 2019-10-15 19:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000751

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konstantego Bronisława Miodowicza

na dzie? 2019-10-15 19:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000752

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

na dzie? 2019-10-15 19:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000753

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

na dzie? 2019-10-15 19:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000759

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

na dzie? 2019-10-15 19:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000965

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Buły

na dzie? 2019-10-15 18:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000966

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

na dzie? 2019-10-15 18:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001008

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 8 września 2013 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001035

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-15 18:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001039

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-15 18:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000016

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

na dzie? 2019-10-15 18:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000128

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

na dzie? 2019-10-15 17:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000129

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000133

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000134

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

na dzie? 2019-10-15 17:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000139

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-15 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000140

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

na dzie? 2019-10-15 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000144

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000170

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-15 17:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000177

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000178

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000179

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000180

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000181

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000184

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000185

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000192

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000193

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000194

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000195

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000202

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000207

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000234

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Smolarza

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000235

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000242

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000244

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 17:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000257

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000263

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000268

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Pośledniej

na dzie? 2019-10-15 17:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000272

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000281

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000293

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 17:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000301

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie

na dzie? 2019-10-15 17:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000375

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-15 16:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000399

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Sebastiana Dudy

na dzie? 2019-10-15 16:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000400

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi

na dzie? 2019-10-15 16:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000401

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dawida Bohdana Jackiewicza

na dzie? 2019-10-15 16:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000402

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz

na dzie? 2019-10-15 16:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000403

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Kudryckiej

na dzie? 2019-10-15 16:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000404

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000405

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Marii Łybackiej

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000406

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Ożoga

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000407

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000408

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Mirosława Plury

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000409

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kajetana Rosatiego

na dzie? 2019-10-15 16:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000410

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Stanisława Szejnfelda

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000411

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000412

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Marii Wiśniewskiej

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000413

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000414

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kosmy Tadeusza Złotowskiego

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000415

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000416

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000417

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000418

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000419

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000420

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000421

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000422

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 20 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000423

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

na dzie? 2019-10-15 16:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000424

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

na dzie? 2019-10-15 16:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000425

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

na dzie? 2019-10-15 16:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000426

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

na dzie? 2019-10-15 16:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000427

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

na dzie? 2019-10-15 16:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000428

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

na dzie? 2019-10-15 16:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000429

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu

na dzie? 2019-10-15 16:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000450

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

na dzie? 2019-10-15 16:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000477

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego

na dzie? 2019-10-15 16:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000510

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy

na dzie? 2019-10-15 16:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000513

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej

na dzie? 2019-10-15 16:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000525

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-15 16:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000598

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 15:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000651

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-15 15:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000674

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

na dzie? 2019-10-15 15:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000678

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

na dzie? 2019-10-15 15:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000686

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-15 15:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000701

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-15 15:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000738

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 15:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000773

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca

na dzie? 2019-10-15 15:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000774

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

na dzie? 2019-10-15 15:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000783

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 15:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000789

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000807

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000808

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000809

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000810

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000818

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Kloc

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000819

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000820

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Rusieckiego

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000838

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

na dzie? 2019-10-15 15:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000844

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

na dzie? 2019-10-15 15:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000878

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 15:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000882

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 14:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000889

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000896

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 14:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000903

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 14:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000904

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000933

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 14:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000934

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000959

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000960

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001042

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001045

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Donalda Franciszka Tuska

na dzie? 2019-10-15 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001046

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-15 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001053

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-15 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001054

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

na dzie? 2019-10-15 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001055

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001058

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata

na dzie? 2019-10-15 14:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001072

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

na dzie? 2019-10-15 14:20:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001096

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa

na dzie? 2019-10-15 14:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001103

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bolesława Grasia

na dzie? 2019-10-15 14:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001116

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

na dzie? 2019-10-15 14:10:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001127

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 14:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001138

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. nr 1131-15-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 14:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001145

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej

na dzie? 2019-10-16 14:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001147

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1131-22-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 14:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001177

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka

na dzie? 2019-10-16 14:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001178

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego

na dzie? 2019-10-16 14:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001179

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Rębka

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001181

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Adamczak

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001182

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Witki

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001183

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001184

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Jacka Żylińskiego

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001185

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001186

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Żaczka

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001187

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001188

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001189

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001190

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001191

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-16 14:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001201

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001202

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001203

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001204

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001205

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001206

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001207

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001208

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 13:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001211

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

na dzie? 2019-10-16 13:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001220

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

na dzie? 2019-10-16 13:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001223

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego

na dzie? 2019-10-16 13:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001225

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu

na dzie? 2019-10-16 13:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001226

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

na dzie? 2019-10-16 13:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000037

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000038

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 grudnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonymi na dzień 8 lutego 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000039

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000040

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania okręgowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000065

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018

na dzie? 2019-10-16 13:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000066

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018

na dzie? 2019-10-16 13:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000099

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000110

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

na dzie? 2019-10-16 13:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000149

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

na dzie? 2019-10-16 13:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000152

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000153

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000159

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000188

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mieczysława Marcina Łuczaka

na dzie? 2019-10-16 13:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000189

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

na dzie? 2019-10-16 13:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000209

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 13:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000211

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

na dzie? 2019-10-16 13:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000223

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000227

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000252

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000253

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000254

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000255

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000492

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Józefa Tobiszowskiego

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000493

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Jurgiela

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000278

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000290

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Krzysztofa Kaczmarka

na dzie? 2019-10-16 13:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000293

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000300

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000301

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 13:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000328

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

na dzie? 2019-10-16 12:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000330

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

na dzie? 2019-10-16 12:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000332

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000333

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000345

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 21 w Warszawie wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000346

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000368

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000369

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000374

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 51 w Koszalinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000381

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000382

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia możliwości wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., oraz określenia warunków i sposobu jej wykorzystania

na dzie? 2019-10-16 12:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000383

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000384

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

na dzie? 2019-10-16 12:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000408

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000444

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000487

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu

na dzie? 2019-10-16 12:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000513

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Sebastiana Dudy

na dzie? 2019-10-16 12:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000527

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Franciszka Rynasiewicza

na dzie? 2019-10-16 12:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000528

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

na dzie? 2019-10-16 12:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000529

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 12:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000542

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka

na dzie? 2019-10-16 12:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000549

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

na dzie? 2019-10-16 12:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000560

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000574

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 12:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000616

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

na dzie? 2019-10-16 12:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000618

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet referendalny, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym

na dzie? 2019-10-16 12:05:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000654

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 12:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000661

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Ziółkowskiego

na dzie? 2019-10-16 12:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000698

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

na dzie? 2019-10-16 11:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000730

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000743

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000746

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000749

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000757

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000772

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Jana Łopińskiego

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000773

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Marii Szczerskiego

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000774

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Barbary Sadurskiej

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000775

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Mariusza Kwiatkowskiego

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000793

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

na dzie? 2019-10-16 11:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000795

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-16 11:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000796

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-16 11:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000797

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 11:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000826

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Mariana Palikota

na dzie? 2019-10-16 11:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000827

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000829

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-16 11:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000830

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000846

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-16 11:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000899

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000908

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000909

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2015 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000911

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000914

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000916

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2014-2018

na dzie? 2019-10-16 11:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000918

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000921

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 11:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000923

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 11:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000925

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

na dzie? 2019-10-16 11:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000926

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-16 11:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000927

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000928

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000929

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000930

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000974

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniach 10 maja 2015 r. i 24 maja 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000975

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001004

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001008

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001020

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001031

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001044

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 11:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001081

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mirona Sycza

na dzie? 2019-10-16 10:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001082

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Józefa Grzegorza Kurka

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001083

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000485

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Mazurek

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001121

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marka Józefa Gróbarczyka

na dzie? 2019-10-16 10:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001122

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Dawida Bohdana Jackiewicza

na dzie? 2019-10-16 10:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001148

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim

na dzie? 2019-10-16 10:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001150

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-16 10:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001176

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza

na dzie? 2019-10-16 10:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001215

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Czesława Hoca

na dzie? 2019-10-16 10:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001229

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Kłosowskiego

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001230

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 40 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001231

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001232

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001233

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Piotra Leszka Pszczółkowskiego

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001234

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

na dzie? 2019-10-16 10:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001249

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015-2020

na dzie? 2019-10-16 10:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001275

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach)

na dzie? 2019-10-16 10:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001287

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Stefana Jasińskiego

na dzie? 2019-10-16 10:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001288

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

na dzie? 2019-10-16 10:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001295

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 10:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001297

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego

na dzie? 2019-10-16 10:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000011

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021

na dzie? 2019-10-16 10:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000048

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 10:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000056

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

na dzie? 2019-10-16 10:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000059

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

na dzie? 2019-10-16 10:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000486

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Joanny Marii Kopcińskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000487

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Rafalskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000488

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Bożeny Kopacz

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000489

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Witolda Jana Waszczykowskiego

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000490

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Joachima Stanisława Brudzińskiego

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000491

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Patryka Tomasza Jakiego

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000083

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

na dzie? 2019-10-16 10:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000093

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 stycznia 2016 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonymi na dzień 6 marca 2016 r.

na dzie? 2019-10-16 10:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000104

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 10:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000107

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000162

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2016-2021

na dzie? 2019-10-16 10:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000230

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 09:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000258

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

na dzie? 2019-10-16 09:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000283

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Żyżyńskiego

na dzie? 2019-10-16 09:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000290

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

na dzie? 2019-10-16 09:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000312

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych

na dzie? 2019-10-16 09:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000317

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego

na dzie? 2019-10-16 09:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000482

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000484

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Beaty Marii Szydło

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000352

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-16 09:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000483

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Andżeliki Anny Możdżanowskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000398

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych

na dzie? 2019-10-16 09:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000480

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Jaworskiego

na dzie? 2019-10-16 09:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000490

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

na dzie? 2019-10-16 09:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000587

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

na dzie? 2019-10-16 09:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000600

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 09:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000646

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.

na dzie? 2019-10-16 08:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000681

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Maksa Kraczkowskiego

na dzie? 2019-10-16 08:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000684

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

na dzie? 2019-10-16 08:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001007

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 08:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001008

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021

na dzie? 2019-10-16 08:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001009

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

na dzie? 2019-10-16 08:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001128

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 07:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001125

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2014-2018

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000056

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego

na dzie? 2019-10-16 07:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000111

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

na dzie? 2019-10-16 07:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000162

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 07:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000280

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Rzeszowie na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 06:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000346

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Ciechanowie na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 06:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000347

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 06:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000450

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 06:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000456

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego

na dzie? 2019-10-16 06:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000463

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

na dzie? 2019-10-16 06:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000661

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000004

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2017-2022

na dzie? 2019-10-16 04:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000122

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 04:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000130

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2018-2023

na dzie? 2019-10-16 04:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000204

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze

na dzie? 2019-10-16 04:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000246

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

na dzie? 2019-10-16 04:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000315

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

na dzie? 2019-10-16 03:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000380

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

na dzie? 2019-10-16 03:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000381

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

na dzie? 2019-10-16 03:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000526

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000527

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000528

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000529

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000530

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 03:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000531

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji komisarza wyborczego w razie czasowej niemożności pełnienia tej funkcji

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000540

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000541

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000556

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego

na dzie? 2019-10-16 03:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000480

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Zalewskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000481

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Heleny Kloc

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000567

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 03:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000568

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 03:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000569

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 03:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000642

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Krzysztofa Abramowicza

na dzie? 2019-10-16 03:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000643

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

na dzie? 2019-10-16 03:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000651

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego

na dzie? 2019-10-16 03:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000653

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 03:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000667

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego

na dzie? 2019-10-16 03:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000673

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

na dzie? 2019-10-16 03:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000708

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II

na dzie? 2019-10-16 03:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000795

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego

na dzie? 2019-10-16 02:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000821

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 02:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000822

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

na dzie? 2019-10-16 02:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000848

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

na dzie? 2019-10-16 02:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000856

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000868

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000871

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000872

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000873

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze, w sytuacji gdy postępowanie w sprawie skargi na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej nie zostało zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem sądowoadministracyjnym

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000879

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000880

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 02:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000882

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

na dzie? 2019-10-16 02:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000908

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000909

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

na dzie? 2019-10-16 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000910

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000912

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000916

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2018 r. zmieniający komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000928

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000935

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

na dzie? 2019-10-16 02:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000949

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000956

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000963

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:35:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000964

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:35:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000966

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

na dzie? 2019-10-16 02:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000967

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 02:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000969

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000970

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata

na dzie? 2019-10-16 02:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000977

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000979

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000982

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000996

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000999

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001000

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa

na dzie? 2019-10-16 02:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001095

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Michała Wojciechowskiego

na dzie? 2019-10-16 02:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001096

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Tadeusza Huskowskiego

na dzie? 2019-10-16 02:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001107

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Kazimierza Trzaskowskiego

na dzie? 2019-10-16 02:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001108

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Brunona Wenty

na dzie? 2019-10-16 02:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001109

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartłomieja Eugeniusza Stawiarskiego

na dzie? 2019-10-16 02:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001110

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Szlachetki

na dzie? 2019-10-16 02:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001111

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Antoniego Bakuna

na dzie? 2019-10-16 02:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001112

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Wilka

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001113

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001115

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001117

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001118

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001119

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001120

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001121

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

na dzie? 2019-10-16 02:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001166

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogusława Andrzeja Sonika

na dzie? 2019-10-16 02:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001170

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Stawiarskiego

na dzie? 2019-10-16 02:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001177

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001178

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Karola Starzyckiego

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001179

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Zenona Schreibera

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001180

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001181

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001183

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001184

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-16 02:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001188

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 02:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001241

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001257

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

na dzie? 2019-10-16 01:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000008

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000009

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000181

Uchwała nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

na dzie? 2019-10-16 01:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000223

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 01:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000235

Uchwała Nr 7/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000237

Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000251

Uchwała Nr 4/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu komisarzy wyborczych

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000258

Uchwała nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000260

Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000261

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000267

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000268

Uchwała nr 9/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000274

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Wiesława Kiliana

na dzie? 2019-10-16 01:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000314

Uchwała nr 3/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000315

Uchwała nr 18/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000335

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000338

Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000346

Uchwała nr 36/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-16 01:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000363

Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000364

Uchwała nr 41/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000367

Uchwała nr 42/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000369

Uchwała Nr 43/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000370

Uchwała Nr 59/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000375

Uchwała nr 45/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

na dzie? 2019-10-16 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000376

Uchwała nr 46/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

na dzie? 2019-10-16 01:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000389

Uchwała nr 57/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000390

Uchwała nr 65/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000393

Uchwała nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000394

Uchwała nr 61/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000395

Uchwała nr 64/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000396

Uchwała nr 62/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000398

Uchwała nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000399

Uchwała nr 63/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000400

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000405

Uchwała nr 69/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

na dzie? 2019-10-16 01:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000428

Uchwała nr 72/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000432

Uchwała nr 71/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000433

Uchwała nr 70/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000448

Uchwała nr 73/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000494

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Witolda Halickiego

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000495

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bartosza Adama Arłukowicza

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000496

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Józefa Rzońcy

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000499

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jarosława Dudy

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000500

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Bielana

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000501

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

na dzie? 2019-10-16 00:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000502

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

na dzie? 2019-10-16 00:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000504

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

na dzie? 2019-10-16 00:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000505

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

na dzie? 2019-10-16 00:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000506

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej

na dzie? 2019-10-16 00:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000512

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-16 00:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000513

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000514

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000515

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000516

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000517

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000518

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000519

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000525

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000526

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000527

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

na dzie? 2019-10-16 00:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000564

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

na dzie? 2019-10-16 00:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000565

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

na dzie? 2019-10-16 00:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000570

Uchwała nr 74/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

na dzie? 2019-10-16 00:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000615

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1131.3.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000755

Uchwała nr 83/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

na dzie? 2019-10-16 00:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000757

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

na dzie? 2019-10-16 00:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000758

Uchwała nr 82/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000761

Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000767

Uchwała nr 80/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 00:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000771

Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

na dzie? 2019-10-16 00:25:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000773

Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

na dzie? 2019-10-16 00:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000784

Uchwała nr 86/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000785

Uchwała nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000788

Uchwała nr 136/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000789

Uchwała nr 137/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach III

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000790

Uchwała nr 88/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000793

Uchwała nr 121/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000813

Uchwała nr 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000831

Uchwała nr 84/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz potwierdzenia zgłoszenia kandydata na senatora i protokołu rejestracji kandydata na senatora

na dzie? 2019-10-16 00:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000832

Uchwała nr 85/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000836

Uchwała nr 120/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000840

Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000848

Uchwała nr 211/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000849

Uchwała nr 138/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000850

Uchwała nr 160/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000851

Uchwała nr 161/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w składach okręgowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000853

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000854

Uchwała nr 159/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000864

Uchwała nr 222/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000865

Uchwała nr 223/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000888

Uchwała nr 208/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-16 00:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000890

Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000891

Uchwała nr 221/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000949

Uchwała nr 252/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek skreśleń kandydatów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat

na dzie? 2019-10-16 00:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000894

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2019 r. nr 1131.10.2019 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 00:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000902

Uchwała nr 220/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000952

Uchwała nr 263/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

na dzie? 2019-10-16 00:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000960

Uchwała nr 224/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000968

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000980

Uchwała nr 262/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

na dzie? 2019-10-16 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000981

Uchwała nr 291/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000982

Uchwała nr 292/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

na dzie? 2019-10-16 00:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001009

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu

na dzie? 2019-10-16 00:00:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt P 5/14
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2012 r. sygn. akt K 14/12
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11
Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

uznany za uchylony
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
2017-05-10

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
2017-06-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

uznany za uchylony
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania

uznany za uchylony
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

uznany za uchylony
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2018-08-01

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

uznany za uchylony
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
2015-01-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-05-23
2014-05-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-04-23
2014-04-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

uznany za uchylony
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2018-08-01

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

uchylony
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
2013-12-26

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uchylony
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

uznany za uchylony
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2015-05-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

uznany za uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-03-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2015-01-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2018-01-31

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-10-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu

akt jednorazowy
2019-09-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-09-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Stubno w województwie podkarpackim

obowiązujący
2019-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2019-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Przedborza w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2019-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2019-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy
2019-04-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

obowiązujący
2019-05-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

akt jednorazowy
2019-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący
2019-04-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2019-02-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gdańska w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2019-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący
2019-01-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący
2018-12-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

obowiązujący
2018-10-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2018-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2018-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2018-08-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

obowiązujący
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2018-07-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-07-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym

obowiązujący
2018-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2018-01-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Krokowa w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2017-11-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Kozłowo w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Jeżewo w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2017-09-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rutka-Tartak w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-08-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Kobylina w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2017-08-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowogrodu w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Słupno w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2017-07-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2017-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

obowiązujący
2017-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2015-05-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Boćki w województwie podlaskim

akt jednorazowy
2017-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Glinojecka w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim

akt jednorazowy
2017-04-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

obowiązujący
2017-05-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Herby w województwie śląskim

akt jednorazowy
2017-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Stargard w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2017-02-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dzierzgowo w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-12-02
2016-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lubrańca w województwie kujawsko-pomorskim

akt jednorazowy
2016-10-13
2016-10-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sztutowo w województwie pomorskim

akt jednorazowy
2016-09-06
2016-09-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dygowo w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2016-08-25
2016-08-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Pcim w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2016-06-11
2016-06-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Opinogóra Górna w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-04-30
2016-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Rzgowa w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2016-04-21
2016-04-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Sulmierzyc w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2016-04-06
2016-04-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Trzebiatowa w województwie zachodniopomorskim

akt jednorazowy
2016-03-31
2016-03-31
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Koszęcin w województwie śląskim

akt jednorazowy
2016-01-23
2016-01-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Witkowa w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2016-01-26
2016-01-26
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chrzanowa w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2016-01-20
2016-01-20
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2016-01-04
2016-01-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Mirzec w województwie świętokrzyskim

akt jednorazowy
2015-12-29
2015-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Zatora w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Radomsko w województwie łódzkim

akt jednorazowy
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowej Sarzyny w województwie podkarpackim

akt jednorazowy
2015-12-08
2015-12-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Łochowa w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2015-11-26
2015-11-26
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2015 r. o sprostowaniu błędów

0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2015-10-21
2015-10-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-09-24
2015-09-24
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tomice w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-09-23
2015-09-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2015-09-22
2015-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla wyborców przebywających na polskich statkach morskich w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

akt jednorazowy
2015-09-03
2015-09-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim

akt jednorazowy
2015-08-28
2015-08-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym dla obywateli polskich przebywających za granicą

akt jednorazowy
2015-08-13
2015-08-13
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-08-12
2015-08-12
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2015 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2015-04-30
2015-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków kapitana polskiego statku morskiego w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

obowiązujący
2015-05-06
2015-05-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

uznany za uchylony
2015-05-07
2015-05-07
---- -- --
2017-05-10

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-04-03
2015-04-03
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

uznany za uchylony
2015-03-27
2015-03-27
---- -- --
2017-06-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-03-24
2015-03-24
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu

obowiązujący
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą

uznany za uchylony
2015-03-11
2015-03-11
---- -- --
2018-01-31

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobczyc w województwie małopolskim

akt jednorazowy
2015-02-12
2015-02-12
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-02-04
2015-02-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sośnie w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2015-01-30
2015-01-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim

akt jednorazowy
2015-01-22
2015-01-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

uznany za uchylony
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania

uznany za uchylony
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych

uznany za uchylony
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
2018-08-01

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów do Rady Miasta Zielona Góra oraz wyborów prezydenta miasta Zielona Góra w województwie lubuskim

obowiązujący
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wyszogrodu w województwie mazowieckim

akt jednorazowy
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

obowiązujący
2015-01-06
2015-01-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

obowiązujący
2014-12-31
2014-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt objęty tekstem jednolitym
2015-03-01
2015-03-01
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-12-05
2014-12-05
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

akt objęty tekstem jednolitym
2014-11-05
2014-11-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-17
2014-10-17
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

obowiązujący
2014-08-30
2014-08-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obowiązujący
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

uznany za uchylony
2014-07-16
2014-07-16
---- -- --
2015-01-06

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2014-06-27
2014-06-27
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-05-23
2014-05-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-05-21
2014-05-21
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uznany za uchylony
2014-04-23
2014-04-23
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2014-04-14
2014-04-01
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

obowiązujący
2014-02-24
2014-02-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

akt posiada tekst jednolity
2014-03-21
2014-03-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

obowiązujący
2013-12-26
2013-12-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów

uznany za uchylony
2013-12-25
2013-12-25
---- -- --
2018-08-01

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2013-11-20
2013-11-20
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2013-07-08
2013-07-08
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2013-02-22
2013-02-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

akt jednorazowy
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

uchylony
2011-09-21
2011-09-21
---- -- --
2013-12-26

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

akt posiada tekst jednolity
2011-09-22
2011-09-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uchylony
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

akt jednorazowy
2011-09-16
2011-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

uznany za uchylony
2011-09-19
2011-09-19
---- -- --
2015-05-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze

obowiązujący
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-09-24

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

uznany za uchylony
2011-09-14
2011-09-14
---- -- --
2015-03-27

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

obowiązujący
2011-09-05
2011-09-05
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2011-08-05
2011-08-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2015-01-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

uznany za uchylony
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
2018-01-31

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

akt posiada tekst jednolity
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach nieodpłatnego przedstawiania w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych związanych z zarządzonymi wyborami oraz obowiązującymi w danych wyborach przepisami prawnymi

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zasad i sposobu łącznego prowadzenia kampanii wyborczej w programach radiowych i telewizyjnych przez komitety wyborcze uprawnione do rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania debat przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną

obowiązujący
2011-08-01
2011-08-01
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu