Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich


art. 18 oraz art. 31 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 24 grudnia 2008 r. Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.
akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-20 03:11:48) Dz.U. 2008 nr 171 poz. 105568

_

WDU20150000534

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:11:23)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:31:28)
2014-04-24
2014-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000178

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:11:20)
2012-03-02
2012-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20110930539

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:34)
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102331529

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:31:27)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102171431

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:38)
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101631096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:40:28)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101370915

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

obowiązujący (spr: 2018-06-20 02:40:47)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091020843

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:00:48)
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090390314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090390315

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090340268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090340269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090280177

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090280176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090390314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090390315

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090340268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090340269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090280177

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090280176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000534

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:11:23)
2015-05-01
2015-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000467

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 01:31:28)
2014-04-24
2014-04-24
---- -- --
---- -- --
WDU20120000178

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach

akt objęty tekstem jednolitym (spr: 2018-06-21 02:11:20)
2012-03-02
2012-03-02
---- -- --
---- -- --
WDU20110930539

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:21:34)
2011-08-10
2011-08-10
---- -- --
---- -- --
WDU20102331529

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie listy przedmiotów i substancji zabronionych oraz metod i środków ochrony przewozu broni na statkach

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:31:27)
2010-12-24
2010-12-24
---- -- --
---- -- --
WDU20102171431

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

obowiązujący (spr: 2018-06-21 02:31:38)
2010-12-04
2010-12-04
---- -- --
---- -- --
WDU20101631096

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania i sposobu współdziałania organów w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu grożącemu statkom, obiektom portowym i portom oraz związanej z nimi infrastrukturze, powstałego na skutek użycia statku lub obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-06-21 02:40:28)
2010-09-21
2010-09-21
---- -- --
---- -- --
WDU20101370915

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania weryfikacji i prób efektywności w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich oraz wysokości wynagrodzenia ekspertów

obowiązujący (spr: 2018-06-20 02:40:47)
2010-08-13
2010-08-13
---- -- --
---- -- --
WDU20091020843

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:00:48)
2009-07-15
2009-07-15
---- -- --
---- -- --
WDU20090390314

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zapisu historii statku oraz listy portów zawinięć statku

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090390315

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wzoru deklaracji ochrony

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:13)
2009-03-28
2009-03-28
---- -- --
---- -- --
WDU20090340268

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego r. w sprawie wzoru formularza zgłoszenia wstępnego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090340269

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie programów szkoleń oraz wzoru świadectwa przeszkolenia oficera ochrony armatora i oficera ochrony obiektu portowego

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:02:17)
2009-03-19
2009-03-19
---- -- --
---- -- --
WDU20090280177

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie upoważnienia do pełnienia funkcji uznanej organizacji ochrony (RSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20090280176

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu identyfikacyjnego oficera ochrony obiektu portowego (PFSO)

obowiązujący (spr: 2018-06-20 03:10:32)
2009-03-06
2009-03-06
---- -- --
---- -- --

Książki

sensus

Cena: 34.90

Cena: 29.90

Cena: 32.90

Cena: 24.90

Cena: 34.90

Cena: 34.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 37.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 29.90

Cena: 39.90

Cena: 32.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu