zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-05-20 22:00:09) Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658
93
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

obowiązujący
2018-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący
2014-12-03
2014-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-26
2014-06-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

wygaśnięcie aktu
2013-12-20
2013-12-20
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-31
2013-12-31
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

obowiązujący
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2013-12-13
2013-12-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2013-11-13
2013-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

obowiązujący
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2011-11-24
2011-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2011-11-10
2011-11-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt posiada tekst jednolity
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii

obowiązujący
2010-12-20
2010-12-20
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-12-18
2010-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-09-16
2010-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wygaśnięcie aktu
2010-09-06
2010-09-06
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący
2010-08-17
2010-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-08-09
2010-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wygaśnięcie aktu
2010-07-21
2010-07-21
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej

obowiązujący
2010-04-29
2010-04-29
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-03-16
2010-03-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2009-12-31
2009-12-31
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

wygaśnięcie aktu
2009-11-03
2009-11-03
2015-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

obowiązujący
2009-09-15
2009-09-15
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2009-07-07
2009-07-07
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

wygaśnięcie aktu
2009-04-15
2009-04-15
2015-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2009-03-05
2009-03-05
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

wygaśnięcie aktu
2009-02-10
2009-02-10
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

wygaśnięcie aktu
2009-02-10
2009-02-10
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

wygaśnięcie aktu
2009-01-22
2009-01-22
2013-12-31
---- -- --
1
WMP20120000002

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 21:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000019

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000047

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 stycznia 2012 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"

na dzie? 2019-05-20 21:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000060

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

na dzie? 2019-05-20 21:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000061

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000088

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000092

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 21:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000093

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 21:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000095

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013"

na dzie? 2019-05-20 21:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000096

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016"

na dzie? 2019-05-20 21:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000097

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012-2013"

na dzie? 2019-05-20 21:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000133

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000150

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000152

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000153

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 21:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001184

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Odbudowa i zrównoważony rozwój produkcji oraz przetwórstwa naturalnych surowców włóknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki"

na dzie? 2019-05-21 03:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000165

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000166

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000167

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000168

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000169

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000170

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000171

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000172

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000173

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 21:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000174

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000175

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000176

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000177

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000178

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000179

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000180

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000183

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

na dzie? 2019-05-20 20:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000222

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2012 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000290

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000291

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

na dzie? 2019-05-20 20:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000300

Uchwała Nr 44 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000301

Uchwała Nr 45 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000302

Uchwała Nr 46 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000303

Uchwała Nr 47 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000304

Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000305

Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000306

Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000307

Uchwała Nr 51 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000308

Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000309

Uchwała Nr 53 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000310

Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000311

Uchwała Nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000312

Uchwała Nr 56 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000313

Uchwała Nr 57 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000314

Uchwała Nr 58 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000315

Uchwała Nr 59 Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000456

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 20:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000480

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

na dzie? 2019-05-20 19:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000501

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:50:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000538

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:45:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000580

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 lipca 2012 r. o wydaniu przez Komisję Europejską sprostowania do decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000649

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 19:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000650

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000651

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

na dzie? 2019-05-20 19:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000677

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000694

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 19:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000695

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000767

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 19:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000781

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 18:55:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000839

Uchwała Nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa" na lata 2012-2020

na dzie? 2019-05-20 18:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000882

Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju 2020

na dzie? 2019-05-20 18:35:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000892

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 18:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000900

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 18:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120001012

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 18:10:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000009

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 18:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000027

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 18:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000040

Komunikat Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 10 stycznia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 18:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000073

Uchwała Nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020"

na dzie? 2019-05-20 17:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000074

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

na dzie? 2019-05-20 17:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000075

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

na dzie? 2019-05-20 17:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000121

Uchwała Nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

na dzie? 2019-05-20 17:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000136

Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii "Sprawne Państwo 2020"

na dzie? 2019-05-20 17:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000142

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 17:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000143

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 17:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000341

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Lepsze Regulacje 2015"

na dzie? 2019-05-20 17:00:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000358

Uchwała Nr 73 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 17:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000359

Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 17:00:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000360

Uchwała Nr 72 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 16:55:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000377

Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022"

na dzie? 2019-05-20 16:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000378

Uchwała Nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020"

na dzie? 2019-05-20 16:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000384

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 16:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000413

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 16:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000525

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 16:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000529

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 16:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000531

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 16:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000532

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

na dzie? 2019-05-20 16:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000559

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 czerwca 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 16:20:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000580

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 16:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000640

Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

na dzie? 2019-05-20 16:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000641

Uchwała Nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"

na dzie? 2019-05-20 16:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000688

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 15:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000689

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000725

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000726

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 15:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000743

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 sierpnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000749

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

na dzie? 2019-05-20 15:45:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000750

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 sierpnia 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 15:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000756

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000762

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych

na dzie? 2019-05-20 15:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000778

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:35:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000794

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2013 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

na dzie? 2019-05-20 15:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000889

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

na dzie? 2019-05-20 15:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000977

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 15:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000991

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000994

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

na dzie? 2019-05-20 14:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001015

Uchwała Nr 214 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001026

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:50:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000015

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 14:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000040

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000041

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000050

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:35:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000093

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013"

na dzie? 2019-05-20 14:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000131

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT - IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"

na dzie? 2019-05-20 14:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000135

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 2014 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"

na dzie? 2019-05-20 14:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000138

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000152

Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020"

na dzie? 2019-05-20 14:20:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000199

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

na dzie? 2019-05-20 14:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000200

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

na dzie? 2019-05-20 14:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000201

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kultura+"

na dzie? 2019-05-20 14:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000216

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 14:05:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000246

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kultura+"

na dzie? 2019-05-20 14:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000247

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kultura+"

na dzie? 2019-05-20 14:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000248

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

na dzie? 2019-05-20 14:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000254

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Kultura+"

na dzie? 2019-05-20 14:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000255

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

na dzie? 2019-05-20 14:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000275

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000278

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 13:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000299

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

na dzie? 2019-05-20 13:50:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000302

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:50:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000306

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013"

na dzie? 2019-05-20 13:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000360

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000361

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000362

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

na dzie? 2019-05-20 13:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000363

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000364

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 13:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000394

Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"

na dzie? 2019-05-20 13:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000452

Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020"

na dzie? 2019-05-20 13:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000456

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000469

Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r."

na dzie? 2019-05-20 13:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000472

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 13:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000476

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

na dzie? 2019-05-20 13:20:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000502

Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"

na dzie? 2019-05-20 13:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000503

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Program polskiej energetyki jądrowej"

na dzie? 2019-05-20 13:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000560

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000561

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 13:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000595

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 13:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000673

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 12:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000717

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 12:35:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000733

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami"

na dzie? 2019-05-20 12:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000778

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 12:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000787

Uchwała Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"

na dzie? 2019-05-20 12:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000811

Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej"

na dzie? 2019-05-20 12:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000828

Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

na dzie? 2019-05-20 12:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000834

Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

na dzie? 2019-05-20 12:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001048

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

na dzie? 2019-05-20 11:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001049

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 11:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001059

Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001060

Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001061

Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001062

Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001065

Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001066

Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001067

Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001068

Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001069

Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001070

Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na dzie? 2019-05-20 11:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001076

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 11:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001133

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących

na dzie? 2019-05-20 11:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001142

Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

na dzie? 2019-05-20 11:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001143

Uchwała Rady Ministrów nr 235 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego

na dzie? 2019-05-20 11:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001144

Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego

na dzie? 2019-05-20 11:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001146

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 11:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001163

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

na dzie? 2019-05-20 11:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001192

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

na dzie? 2019-05-20 11:20:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001218

Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie "Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"

na dzie? 2019-05-20 11:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000024

Uchwała nr 250 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

na dzie? 2019-05-20 11:10:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000045

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 grudnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 11:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000123

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"

na dzie? 2019-05-20 10:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000156

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000157

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000158

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-20 10:50:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000184

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie korzystania z pomocy technicznej

na dzie? 2019-05-20 10:45:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000210

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:40:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000233

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-20 10:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000234

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Central Europe

na dzie? 2019-05-20 10:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000235

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region

na dzie? 2019-05-20 10:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000236

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001209

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 03:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000270

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000279

Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Narodowy Plan Szerokopasmowy"

na dzie? 2019-05-20 10:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000294

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021"

na dzie? 2019-05-20 10:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000305

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-20 10:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000307

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-20 10:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000308

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Słowacja

na dzie? 2019-05-20 10:25:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000347

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 10:20:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000350

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 marca 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 10:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000391

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy URBACT

na dzie? 2019-05-21 10:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000392

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-21 10:15:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000456

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 maja 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

na dzie? 2019-05-21 10:05:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000461

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 10:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000462

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy ESPON

na dzie? 2019-05-21 10:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000464

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 10:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000541

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony

na dzie? 2019-05-21 09:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000658

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-21 09:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000704

Uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000705

Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000711

Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000712

Uchwała nr 109 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000713

Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000717

Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000718

Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000719

Uchwała nr 98 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000728

Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000729

Uchwała nr 111 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000732

Uchwała nr 113 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000733

Uchwała nr 114 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000736

Uchwała nr 107 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030"

na dzie? 2019-05-21 09:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000754

Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000755

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

na dzie? 2019-05-21 09:25:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000760

Uchwała Nr 125 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000761

Uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000763

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Europejska Stolica Kultury 2016"

na dzie? 2019-05-21 09:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000765

Uchwała nr 116 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 09:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000807

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska - Niemcy/Saksonia

na dzie? 2019-05-21 09:20:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000808

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg Europa

na dzie? 2019-05-21 09:20:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000809

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska

na dzie? 2019-05-21 09:20:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000818

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 09:15:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000973

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 09:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000989

Uchwała nr 150 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Sportu do roku 2020"

na dzie? 2019-05-21 08:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000990

Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 września 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"

na dzie? 2019-05-21 08:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001000

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001003

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 września 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:55:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001013

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:55:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001019

Uchwała nr 173 Rady Ministrów z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustanowienia "Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022"

na dzie? 2019-05-21 08:50:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001066

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

na dzie? 2019-05-21 08:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001069

Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

na dzie? 2019-05-21 08:45:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001113

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

na dzie? 2019-05-21 08:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001119

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

na dzie? 2019-05-21 08:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001166

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001171

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-21 08:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001174

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001178

Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:30:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001235

Uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowej Polityki Miejskiej

na dzie? 2019-05-21 08:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000054

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000055

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 7 stycznia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:10:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000099

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"

na dzie? 2019-05-21 08:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000100

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020"

na dzie? 2019-05-21 08:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000103

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000108

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interact

na dzie? 2019-05-21 08:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000109

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Brandenburgia - Polska

na dzie? 2019-05-21 08:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000115

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-21 08:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000118

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)

na dzie? 2019-05-21 08:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000119

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Niemcy/Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska

na dzie? 2019-05-21 08:00:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000120

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 08:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000152

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju"

na dzie? 2019-05-21 08:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000153

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

na dzie? 2019-05-21 07:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000226

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 lutego 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 07:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000278

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 4 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-21 07:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000293

Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

na dzie? 2019-05-21 07:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000353

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg Baltic Sea Region

na dzie? 2019-05-21 07:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000354

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-21 07:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000355

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

na dzie? 2019-05-21 07:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000373

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 25 marca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

na dzie? 2019-05-21 07:30:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000427

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

na dzie? 2019-05-21 07:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000460

Komunikat Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony

na dzie? 2019-05-21 07:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000477

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

na dzie? 2019-05-21 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000496

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 07:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000507

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 07:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000580

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 07:05:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000599

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie sprawozdawczości

na dzie? 2019-05-21 07:05:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000640

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 07:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000706

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000773

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

na dzie? 2019-05-21 06:40:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000809

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:35:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000910

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000911

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000913

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000914

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000927

Komunikat Ministra Rozwoju dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000928

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000929

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000930

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000931

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 06:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000970

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Polska-Słowacja

na dzie? 2019-05-21 06:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001106

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2016 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"

na dzie? 2019-05-21 06:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000042

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

na dzie? 2019-05-21 05:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000161

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 stycznia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 05:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000163

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 stycznia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

na dzie? 2019-05-21 05:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000172

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju"

na dzie? 2019-05-21 05:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000203

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polskiej Strategii Kosmicznej

na dzie? 2019-05-21 05:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000259

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 marca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 05:10:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000260

Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

na dzie? 2019-05-21 05:10:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000377

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 04:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000454

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

na dzie? 2019-05-21 04:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000460

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe

na dzie? 2019-05-21 04:45:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000518

Uchwała nr 61 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000522

Uchwała nr 57 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000523

Uchwała nr 56 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000524

Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000525

Uchwała nr 66 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000527

Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000528

Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000530

Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

na dzie? 2019-05-21 04:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000540

Uchwała nr 77 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000541

Uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000542

Uchwała nr 64 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000543

Uchwała nr 65 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000544

Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000545

Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000565

Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na dzie? 2019-05-21 04:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000612

Uchwała nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego

na dzie? 2019-05-21 04:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000669

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 czerwca 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021

na dzie? 2019-05-21 04:20:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001156

Zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju

na dzie? 2019-05-21 03:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000702

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 04:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000819

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 sierpnia 2017 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 04:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000998

Uchwała nr 162 Rady Ministrów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

na dzie? 2019-05-21 03:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001045

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2017 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

na dzie? 2019-05-21 03:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000012

Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

na dzie? 2019-05-21 03:10:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000064

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 03:05:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000161

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 02:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000167

Uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"

na dzie? 2019-05-21 02:55:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000186

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"

na dzie? 2019-05-21 02:50:19
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000227

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lutego 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

na dzie? 2019-05-21 02:45:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000269

Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"

na dzie? 2019-05-21 02:40:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000409

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"

na dzie? 2019-05-21 02:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000555

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 02:10:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000654

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 01:55:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000692

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 01:50:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000703

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 01:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000704

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 01:50:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000794

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 01:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000825

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 sierpnia 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

na dzie? 2019-05-21 01:35:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000917

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2018 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Niepodległa" na lata 2017-2021

na dzie? 2019-05-21 01:25:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001003

Uchwała nr 136 Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego

na dzie? 2019-05-21 01:15:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000021

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 00:40:18
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000206

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

na dzie? 2019-05-21 00:20:17
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000214

Uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej"

na dzie? 2019-05-21 00:20:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000434

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na dzie? 2019-05-21 00:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt SK 8/12
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. sygn. akt P 1/11
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2011-11-24

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
2011-11-24

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uznany za uchylony
2008-11-18
2008-11-18
---- -- --
2010-09-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony
2008-05-26
2008-05-26
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-05-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-14

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
2009-03-06

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2008-12-20

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

obowiązujący
2018-08-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2015-12-12
2015-12-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-07-18
2015-07-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

obowiązujący
2014-12-03
2014-12-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji początkowej oraz pomocy na usługi doradcze związane z realizacją inwestycji początkowej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych przyjętych na lata 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2014-12-02
2014-12-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-07-01
2014-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-19
2014-06-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-26
2014-06-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2013-12-24
2013-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

wygaśnięcie aktu
2013-12-20
2013-12-20
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-31
2013-12-31
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

obowiązujący
2013-12-05
2013-12-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2013-12-13
2013-12-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2013-12-20
2013-12-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

akt objęty tekstem jednolitym
2013-11-13
2013-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, 2007-2013

obowiązujący
2013-03-19
2013-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2013-02-26
2013-02-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2011-11-24
2011-11-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt objęty tekstem jednolitym
2011-11-10
2011-11-10
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2011-08-03
2011-08-03
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-12-30
2010-12-30
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

akt posiada tekst jednolity
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
2014-12-03

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych oraz przyłączy umożliwiających przyłączanie jednostek wytwórczych energii z odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego oraz przesył energii z odnawialnych źródeł energii

obowiązujący
2010-12-20
2010-12-20
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenie w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-12-18
2010-12-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-12-14
2010-12-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-12-21
2010-12-21
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-09-16
2010-09-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wygaśnięcie aktu
2010-09-06
2010-09-06
2010-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2010-09-29
2010-09-29
---- -- --
2011-11-24

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy dla przedsiębiorców zagrożonych w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

obowiązujący
2010-08-17
2010-08-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2010-08-09
2010-08-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

wygaśnięcie aktu
2010-07-21
2010-07-21
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-08-06
2010-08-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-06-25
2010-06-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

akt posiada tekst jednolity
2010-07-16
2010-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo sieci ciepłowniczej

obowiązujący
2010-04-29
2010-04-29
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2010-03-16
2010-03-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo - rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2009-12-31
2009-12-31
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na budowę instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnej gazowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego gazowego

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przedsiębiorstw produkujących maszyny i urządzenia służące do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii oraz biokomponentów i biopaliw ciekłych

wygaśnięcie aktu
2009-11-02
2009-11-02
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych

wygaśnięcie aktu
2009-11-03
2009-11-03
2015-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

obowiązujący
2009-09-15
2009-09-15
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2009-07-07
2009-07-07
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

uchylony
2009-07-02
2009-07-02
---- -- --
2011-11-24

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych

obowiązujący
2009-06-05
2009-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

obowiązujący
2009-05-20
2009-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

wygaśnięcie aktu
2009-04-15
2009-04-15
2015-07-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

akt posiada tekst jednolity
2009-03-05
2009-03-05
2016-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii

wygaśnięcie aktu
2009-02-10
2009-02-10
2014-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii

wygaśnięcie aktu
2009-02-10
2009-02-10
2014-01-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

wygaśnięcie aktu
2009-01-22
2009-01-22
2013-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uznany za uchylony
2008-11-18
2008-11-18
---- -- --
2010-09-16

Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2008-06-27
2008-06-27
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

uznany za uchylony
2008-05-26
2008-05-26
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla nowych inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

uchylony
2008-04-14
2008-04-14
---- -- --
2009-05-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2010-12-21

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-14

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-10-25
2007-10-25
---- -- --
2010-12-18

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-06-13
2007-06-13
---- -- --
2009-03-06

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów operacyjnych

uznany za uchylony
2007-06-20
2007-06-20
---- -- --
2008-12-20
32013R1299

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu ?Europejska współpraca terytorialna?

2013-12-17
32013R1303

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

2013-12-17
32013R1305

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005

2013-12-17
32006R1083

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

2006-07-11
32006R1083R(01)

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

2006-07-11
32006R1080

Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

2006-07-05

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu