zaloguj facebukiem
Szukaj


_

Pobierz:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.


obowiązujący (spr: 2018-09-17 03:25:37) Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483
46
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-22
2015-07-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2007-09-07
2007-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

akt jednorazowy
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

obowiązujący
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.

obowiązujący
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

obowiązujący
2000-06-09
2000-06-09
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.

obowiązujący
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97.

obowiązujący
1998-06-03
1998-06-03
---- -- --
---- -- --
1
WMP20120000109

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Kazimierza Kutza

na dzie? 2019-10-06 22:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000120

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2012 r. nr 1130-1-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 22:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000121

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2012 r. nr 1130-2-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 22:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000162

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 1130-3-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 22:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000240

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2012 r. nr 1130-4-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 22:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000258

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-1-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000259

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-14-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000260

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-2-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000261

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-3-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000262

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-4-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000263

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-5-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000264

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-6-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000265

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-7-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000266

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. nr 110-8-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000267

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-9-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000268

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-15-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000269

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-10-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000270

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2012 r. nr 110-16-12 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2012 r. nr 110-11-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-12-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000273

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. nr 110-13-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 21:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000345

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2012 r. nr 1130-5-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 21:35:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000497

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. nr 1130-6-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 20:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000498

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2012 r. nr 1130-7-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 20:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000499

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. nr 1130-8-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-06 20:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000513

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. nr 112-26-2012 o nadaniu stopnia generała brygady

na dzie? 2019-10-06 20:50:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000518

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-28-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000519

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-29-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000520

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-31-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000521

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-34-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000522

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-33-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000523

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-35-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000525

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-17-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000526

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-18-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000527

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000528

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000529

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-21-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000530

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-22-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000531

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-23-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000532

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-24-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000533

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-25-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000534

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-26-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000535

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-27-12 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000564

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-30-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000565

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2012 r. nr 110-32-12 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-06 20:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000576

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-06 20:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000577

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-06 20:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000611

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2012 r. nr 1130-10-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-09 23:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000615

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2012 r. nr 1130-9-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-12 23:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000674

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Chmielowskiego

na dzie? 2019-10-15 23:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000675

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Pięty

na dzie? 2019-10-15 23:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000680

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-46-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000681

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-47-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000682

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-59-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-36-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000685

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-37-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000686

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-38-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000687

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-39-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000688

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-63-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000689

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-40-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000690

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-41-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000691

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-42-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000692

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-43-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000698

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-55-2012 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000699

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-58-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000700

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-60-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000701

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-66-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000702

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-69-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000703

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-70-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000704

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-71-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000719

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-44-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000720

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-45-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000721

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-48-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000722

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-49-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000723

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-50-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000724

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-51-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000725

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-52-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000726

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-53-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000727

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 110-54-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000728

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-56-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000729

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. nr 110-57-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000730

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-61-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000731

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-62-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000732

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-64-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000733

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-65-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000734

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-67-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000735

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2012 r. nr 110-68-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000740

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr 1130-11-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 23:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000741

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2012 r. nr 1130-12-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 23:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000862

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2012 r. nr 1130-13-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000863

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-14-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000864

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2012 r. nr 1130-15-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000926

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza

na dzie? 2019-10-15 22:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000993

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 22:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000994

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 22:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000005

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2012 r. nr 1130-17-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000006

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2012 r. nr 1130-16-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000052

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-21-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000056

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. nr 1130-19-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000057

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2012 r. nr 1130-20-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000058

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1130-18-2012 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 22:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000081

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-73-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000082

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-75-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000083

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-80-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000084

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-3-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000085

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-4-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000099

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-9-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:50:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000156

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000157

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000158

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 21:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000159

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 21:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000160

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 21:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000171

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2013 r. nr 1130-2-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 21:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000175

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2013 r. nr 1130-1-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 21:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000196

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-83-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000197

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-84-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000198

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-85-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000199

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-6-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000201

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stefana Niesiołowskiego

na dzie? 2019-10-15 21:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000204

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2013 r. nr 1130-4-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 21:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000207

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-78-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000208

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-1-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000209

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-2-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000210

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. nr 1130-3-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 21:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000310

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-77-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000311

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-87-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000312

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-76-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000313

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-81-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000314

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-86-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000315

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-82-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000316

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-89-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000317

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-88-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000318

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-7-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000319

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-72-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000320

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2012 r. nr 110-74-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000321

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. nr 110-79-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000322

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-5-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000323

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2013 r. nr 110-8-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 21:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001198

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 1131.21.2017 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000387

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 20:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000388

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 20:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000389

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 20:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000390

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 20:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000422

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. nr 1130-5-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 20:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000448

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-10-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000449

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-11-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000450

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-12-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000451

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-13-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:30:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000452

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2013 r. nr 110-14-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000453

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-16-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000454

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-15-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000455

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2013 r. nr 110-17-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000456

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-18-13 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000457

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-19-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000458

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. nr 110-20-13 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 20:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000508

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego

na dzie? 2019-10-15 20:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000535

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 1130-6-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 20:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000570

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-7-2013 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-15 20:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000572

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-9-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Lądowych

na dzie? 2019-10-15 20:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000573

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-10-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Sił Powietrznych

na dzie? 2019-10-15 20:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000574

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-11-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Wojsk Specjalnych

na dzie? 2019-10-15 20:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000575

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 112-12-2013 o przedłużeniu kadencji Dowódcy Marynarki Wojennej

na dzie? 2019-10-15 20:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000645

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. nr 1130-7-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 19:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000646

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. nr 1130-8-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 19:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000647

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2013 r. nr 1130-9-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 19:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000648

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2013 r. nr 1130-10-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 19:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000677

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

na dzie? 2019-10-15 19:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000678

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

na dzie? 2019-10-15 19:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000687

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000699

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-21-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000700

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 110-22-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000701

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2013 r. nr 110-23-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000702

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-25-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000703

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. nr 110-24-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000708

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-26-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000709

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2013 r. nr 110-27-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000711

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-32-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000712

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-31-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000713

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-33-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000714

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-28-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000715

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. nr 110-29-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000716

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-34-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000717

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-35-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000718

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2013 r. nr 110-36-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 19:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000772

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 112-21-2013 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady

na dzie? 2019-10-15 19:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000864

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 1130-11-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:50:25
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000882

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. nr 1130-12-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000883

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. nr 1130-14-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000884

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. nr 1130-13-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130000999

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2013 r. nr 1130-16-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001000

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. nr 1130-15-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001003

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001004

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001005

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001006

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20130001007

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. nr 1130-17-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:15:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000005

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. nr 1130-18-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:05:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000029

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 1130-19-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 18:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000036

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-44-2013 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-15 18:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000037

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-45-2013 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-15 18:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000038

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-15 18:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000043

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty

na dzie? 2019-10-15 17:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000054

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-37-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000055

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-38-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000056

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-39-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000057

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000058

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-41-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000059

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-42-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000060

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-43-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000061

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-44-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000062

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-45-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000063

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000064

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-47-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000065

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-48-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000066

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-49-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000067

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000068

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000069

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-52-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000070

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-53-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000071

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-54-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000072

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-55-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000073

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-56-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000074

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000075

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-58-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000076

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000077

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000078

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000079

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-62-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000080

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000081

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000082

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000083

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000084

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000085

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000086

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-69-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000087

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000088

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-71-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000089

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000090

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-73-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 17:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000182

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego

na dzie? 2019-10-15 17:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000229

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000231

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000232

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000233

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000269

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 17:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000270

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 17:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 1130-6-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000276

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. nr 1130-5-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 17:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000296

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego

na dzie? 2019-10-15 17:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000495

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr 1130-7-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 16:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000496

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr 1130-8-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 16:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000497

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr 1130-9-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 16:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000498

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr 1131-6-2014 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

na dzie? 2019-10-15 16:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000499

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 16:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000520

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego

na dzie? 2019-10-15 16:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000523

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

na dzie? 2019-10-15 16:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000524

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka

na dzie? 2019-10-15 16:10:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000644

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000645

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000647

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Iwińskiego

na dzie? 2019-10-15 15:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000677

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. nr 1130-12-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 15:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000712

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. nr 1130-11-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 15:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000791

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-03-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000792

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-04-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000793

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-05-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000794

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-06-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000795

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 110-07-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000796

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 110-08-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000797

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 110-09-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000798

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-10-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:15:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000803

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000804

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. nr 1131-12-2014 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000805

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-13-2014 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000806

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000812

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego

na dzie? 2019-10-15 15:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000813

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000814

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000815

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000816

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-12-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000817

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-13-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000821

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. nr 112-29-2014 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000822

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 1130-13-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000823

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. nr 1130-14-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 15:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000846

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-15-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000847

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-16-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000848

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-20-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000849

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000855

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-18-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000856

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-19-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000857

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-21-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000858

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000859

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-24-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000860

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-25-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000861

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-11-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000862

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-14-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000863

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-17-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000866

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-26-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000867

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-28-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000868

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-29-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000869

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-30-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000870

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-31-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000871

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr 110-33-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-15 15:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000892

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-15 14:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000946

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 14:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140000947

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-15 14:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001047

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego

na dzie? 2019-10-16 14:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20140001141

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. nr 1130-17-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 14:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000029

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Kamila Ryfińskiego

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000033

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2014 r. nr 1130-18-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000034

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1130-19-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 13:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000072

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-34-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000073

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-35-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000074

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 110-36-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000075

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-37-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000076

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-38-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000077

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-39-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000078

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-40-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000079

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-41-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000080

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-42-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000081

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-43-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000082

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-44-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000083

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-45-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000084

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-46-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000085

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-47-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000086

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-48-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000087

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. nr 110-49-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000088

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-50-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000089

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-51-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000090

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-52-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000091

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-53-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000092

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-54-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000093

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-55-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000094

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-56-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000095

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2014 r. nr 110-57-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000096

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2014 r. nr 110-58-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 13:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000139

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Andrzeja Piątaka

na dzie? 2019-10-16 13:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000226

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 stycznia 2015 r. nr 1130.1.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 13:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000288

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2015 r. nr 1130.2.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 13:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000289

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 1130.3.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 13:00:16
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000367

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Piotra Babinetza

na dzie? 2019-10-16 12:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000370

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Kazimierza Moskala

na dzie? 2019-10-16 12:45:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000402

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 1130.4.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000403

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. nr 1130.5.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000414

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000415

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-3-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000416

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-4-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000417

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-10-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000418

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-12-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000419

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2015 r. nr 110-14-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000420

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-11-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000421

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-13-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000422

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-5-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000423

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-6-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000424

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. nr 110-7-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000425

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2015 r. nr 110-8-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000426

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2015 r. nr 110-9-2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000427

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-1-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000428

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2015 r. nr 110-2-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000432

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000524

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000583

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.5.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000584

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.6.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000585

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.7.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000586

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.8.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000587

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.9.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000588

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.10.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000589

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. nr 1130.6.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000590

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2015 r. nr 1130.7.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000591

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 1130.8.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000597

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. nr 1130.9.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 12:10:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000604

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2015 r. nr 112.25.2015 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 12:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000630

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:05:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000644

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:00:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000660

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 12:00:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000674

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2015 r. nr 110.15.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000675

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2015 r. nr 110.16.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000676

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.17.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000677

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.19.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000678

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.18.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000679

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.20.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000680

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.21.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000681

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.22.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000682

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.23.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000683

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.24.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2015 r. nr 110.25.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000685

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2015 r. nr 110.26.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000686

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.28.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000687

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.31.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000688

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.30.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000689

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015 r. nr 110.27.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000690

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.29.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000691

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.32.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000692

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.34.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000693

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.35.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000694

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.36.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000695

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.37.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000696

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110.38.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000727

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

na dzie? 2019-10-16 11:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000737

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Armanda Ryfińskiego

na dzie? 2019-10-16 11:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000738

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Barbary Bartuś

na dzie? 2019-10-16 11:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000739

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jerzego Szmita

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000740

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000745

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.28.2015 w sprawie mianowania na stopień generała broni

na dzie? 2019-10-16 11:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000762

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000771

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 1131.16.2015 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000776

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. nr 1131.26.2015 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000789

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2015 r. nr 1130.11.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 11:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000792

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.39.2015 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady

na dzie? 2019-10-16 11:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000800

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2015 r. nr 1130.10.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 11:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000801

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 112.38.2015 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 11:35:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000931

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.43.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000932

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.44.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000933

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.39.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000934

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.40.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000935

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.41.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000936

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. nr 110.42.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000937

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.45.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000938

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.46.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000939

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.47.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000940

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2015 r. nr 110.49.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000950

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2015 r. nr 110.55.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000951

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. nr 110.59.2015 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000952

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.61.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000954

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.62.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000955

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.63.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000956

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.64.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150000957

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. nr 110.65.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:15:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001074

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001075

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 11:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001088

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001089

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2015 r. o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001090

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001091

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001100

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. nr 1130.13.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 10:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001108

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2015 r. nr 110.67.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001109

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.68.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001110

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.69.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001111

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.70.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001112

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 110.71.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001114

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu

na dzie? 2019-10-16 10:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001138

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

na dzie? 2019-10-16 10:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001145

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

na dzie? 2019-10-16 10:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001156

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu

na dzie? 2019-10-16 10:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001159

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001197

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.45.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001198

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.46.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 10:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20150001248

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2015 r. nr 110.72.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000003

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2015 r. nr 1130.14.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 10:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000012

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 110.73.2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000013

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.74.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000014

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.75.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000015

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2015 r. nr 110.76.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000033

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.77.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000034

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.78.2015 w sprawie uchylenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000035

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.79.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000036

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2015 r. nr 110.80.2015 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000078

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna

na dzie? 2019-10-16 10:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000086

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2015 r. nr 1130.15.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 10:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000087

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. nr 1130.16.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 10:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000088

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. nr 1130.17.2015 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 10:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000110

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka

na dzie? 2019-10-16 10:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000158

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.2.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000159

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 110.1.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 10:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000241

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.4.2016 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000242

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.5.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000243

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.6.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000245

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000249

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 110.3.2016 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000259

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 112.1.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000260

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. nr 112.4.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000267

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.3.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000268

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. nr 1131.4.2016 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-16 09:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000269

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2016 r. nr 112.2.2016 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 09:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2016 r. nr 1131.3.2016 o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

na dzie? 2019-10-16 09:45:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. nr 1130.1.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000276

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. nr 1130.2.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000277

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2016 r. nr 1130.4.2016 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001162

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.89.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001163

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.90.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001164

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.91.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001165

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.92.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000382

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana

na dzie? 2019-10-16 09:30:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001166

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.93.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001167

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.94.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001168

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.95.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001169

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.96.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001170

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.97.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001171

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.98.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000501

Postanowienie nr 110.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 09:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000508

Postanowienie Nr 112.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-16 09:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000510

Postanowienie nr 1130.5.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000511

Postanowienie nr 1130.6.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 09:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000678

Postanowienie nr 1130.8.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000695

Postanowienie nr 1130.7.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000696

Postanowienie nr 1130.9.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000697

Postanowienie nr 1130.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000739

Postanowienie nr 110.10.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000740

Postanowienie nr 110.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000741

Postanowienie nr 110.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000742

Postanowienie nr 110.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000743

Postanowienie nr 110.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000744

Postanowienie nr 110.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000746

Postanowienie nr 110.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000747

Postanowienie nr 110.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000748

Postanowienie nr 110.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000749

Postanowienie nr 110.19.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000750

Postanowienie nr 110.20.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000751

Postanowienie nr 110.21.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000752

Postanowienie nr 110.22.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000753

Postanowienie nr 110.23.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000754

Postanowienie nr 110.24.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000755

Postanowienie nr 110.25.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000756

Postanowienie nr 110.26.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000757

Postanowienie nr 110.28.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000758

Postanowienie nr 110.29.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000759

Postanowienie nr 110.30.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000760

Postanowienie nr 110.27.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000761

Postanowienie nr 110.31.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000762

Postanowienie nr 110.32.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000763

Postanowienie nr 110.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000764

Postanowienie nr 110.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000765

Postanowienie nr 110.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000766

Postanowienie nr 110.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000767

Postanowienie nr 110.37.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000768

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego

na dzie? 2019-10-16 08:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000811

Postanowienie nr 110.38.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000812

Postanowienie nr 110.39.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000813

Postanowienie nr 110.40.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000814

Postanowienie nr 110.41.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000815

Postanowienie nr 110.42.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000816

Postanowienie nr 110.43.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000817

Postanowienie nr 110.44.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000818

Postanowienie nr 110.45.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000915

Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 08:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000916

Postanowienie nr 112.33.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji oraz generała brygady

na dzie? 2019-10-16 08:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000920

Postanowienie nr 1130.12.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000922

Postanowienie nr 1130.11.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000923

Postanowienie nr 1130.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000924

Postanowienie nr 1130.13.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 08:15:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000940

Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 08:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000941

Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 08:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000942

Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 08:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000949

Postanowienie nr 110.54.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000950

Postanowienie nr 110.55.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000951

Postanowienie nr 110.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000952

Postanowienie nr 1109.56.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000953

Postanowienie nr 110.52.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000954

Postanowienie nr 110.53.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000955

Postanowienie nr 110.58.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000956

Postanowienie nr 110.59.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000957

Postanowienie nr 110.60.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000958

Postanowienie nr 110.61.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000961

Postanowienie nr 110.51.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000962

Postanowienie nr 110.49.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000963

Postanowienie nr 110.47.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000964

Postanowienie nr 110.50.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160000965

Postanowienie nr 110.48.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 08:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001013

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

na dzie? 2019-10-16 08:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001014

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego

na dzie? 2019-10-16 08:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001119

Postanowienie nr 110.73.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001118

Postanowienie nr 110.72.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001117

Postanowienie nr 110.70.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001116

Postanowienie nr 110.69.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001115

Postanowienie nr 110.68.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001114

Postanowienie nr 110.67.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001113

Postanowienie nr 110.66.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001112

Postanowienie nr 110.65.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001111

Postanowienie nr 110.64.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001110

Postanowienie nr 110.63.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001109

Postanowienie nr 110.62.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001094

Postanowienie nr 112.57.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 07:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001093

Postanowienie nr 112.36.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 07:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001092

Postanowienie nr 112.35.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała broni

na dzie? 2019-10-16 07:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001091

Postanowienie nr 112.34.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2016 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 07:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001134

Postanowienie nr 1130.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001138

Postanowienie nr 1130.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001139

Postanowienie nr 1130.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001141

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

na dzie? 2019-10-16 07:45:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20160001237

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. nr 1131.25.2016 o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

na dzie? 2019-10-16 07:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001172

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.99.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000031

Postanowienie nr 112.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 07:25:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000036

Postanowienie nr 1130.18.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2016 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000060

Postanowienie nr 110.71.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000061

Postanowienie nr 110.74.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000062

Postanowienie nr 110.75.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000063

Postanowienie nr 110.77.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000064

Postanowienie nr 110.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000065

Postanowienie nr 110.79.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000066

Postanowienie nr 110.80.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000067

Postanowienie nr 110.81.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000068

Postanowienie nr 110.82.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000069

Postanowienie nr 110.83.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000070

Postanowienie nr 110.84.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000071

Postanowienie nr 110.85.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000073

Postanowienie nr 110.86.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000074

Postanowienie nr 110.87.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000075

Postanowienie nr 110.88.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000076

Postanowienie nr 110.89.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000077

Postanowienie nr 110.90.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000078

Postanowienie nr 110.91.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000079

Postanowienie nr 110.92.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000080

Postanowienie nr 110.93.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000081

Postanowienie nr 110.94.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000082

Postanowienie nr 110.95.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000083

Postanowienie nr 110.96.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000193

Postanowienie nr 110.97.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000194

Postanowienie nr 110.98.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000195

Postanowienie nr 110.99.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000196

Postanowienie nr 110.100.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000197

Postanowienie nr 110.101.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000198

Postanowienie nr 110.102.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000199

Postanowienie nr 110.103.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 07:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000225

Postanowienie nr 1130.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000226

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. nr 1130.1.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000228

Postanowienie nr 1130.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 07:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000233

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. nr 112.79.2016 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

na dzie? 2019-10-16 07:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000235

Postanowienie nr 112.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

na dzie? 2019-10-16 07:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000236

Postanowienie nr 112.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

na dzie? 2019-10-16 07:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000237

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela

na dzie? 2019-10-16 07:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000245

Postanowienie nr 112.78.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2016 r. o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 06:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000246

Postanowienie nr 112.9.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 06:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000247

Postanowienie nr 112.10.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-16 06:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000248

Postanowienie nr 112.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2017 r. o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-16 06:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000249

Postanowienie nr 112.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2017 r. o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 06:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000268

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego

na dzie? 2019-10-16 06:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000271

Postanowienie nr 110.1.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000272

Postanowienie nr 110.2.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000273

Postanowienie nr 110.3.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000274

Postanowienie nr 110.4.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000275

Postanowienie nr 110.5.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000276

Postanowienie nr 110.6.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000277

Postanowienie nr 110.7.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:50:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001177

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:45:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000310

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego

na dzie? 2019-10-16 06:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000374

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2017 r. nr 1130.6.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000385

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.4.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000386

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. nr 1130.5.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000387

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.9.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000388

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. nr 1130.10.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000400

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2017 r. nr 112.15.2017 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 06:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000417

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2019-10-16 06:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000438

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000506

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. nr 1130.12.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000526

Postanowienie nr 112.19.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 06:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000585

Postanowienie nr 110.11.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000586

Postanowienie nr 110.12.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000587

Postanowienie nr 110.13.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000589

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.15.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000590

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.16.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000591

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.18.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000597

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.19.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000598

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.20.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:10:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000599

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.21.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000600

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.22.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000601

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.23.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000602

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.24.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000603

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.25.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000604

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.26.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000605

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.27.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000606

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.28.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000607

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.29.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000608

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2017 r. nr 110.30.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000611

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000658

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.5.2017 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000659

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 1131.7.2017 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000665

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.15.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000666

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.17.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000667

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. nr 1130.18.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 06:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000672

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.8.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000673

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.9.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000674

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.10.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000675

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2017 r. nr 110.31.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000676

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.32.2017 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000677

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.33.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000678

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 r. nr 110.34.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000679

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.35.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000680

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. nr 110.36.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001152

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.20.2017 o powołaniu w skład Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001158

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.85.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2017 r. nr 1131.10.2017 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

na dzie? 2019-10-16 05:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000709

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.37.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000710

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.38.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000711

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.39.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000712

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.40.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000713

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 110.41.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000714

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2017 r. nr 110.42.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001159

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.86.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001160

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.87.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001161

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2017 r. nr 110.88.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000838

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.43.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000839

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.44.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000840

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.45.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000841

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.46.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000842

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.47.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000845

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.48.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000846

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.49.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000847

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.50.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000848

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.51.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000855

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.52.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:30:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000856

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.53.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000857

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.54.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000858

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2017 r. nr 110.55.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000936

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.20.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 05:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000937

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. nr 1130.21.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 05:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000944

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2017 r. nr 110.56.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:20:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000945

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 110.57.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000946

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2017 r. nr 110.58.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170000991

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001021

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.60.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001020

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.59.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001022

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.62.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001023

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.63.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001024

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.64.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001025

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.65.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001026

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2017 r. nr 110.66.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001027

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.67.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001028

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2017 r. nr 110.68.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 05:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001060

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. nr 1131.15.2017 o powołaniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

na dzie? 2019-10-16 05:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001115

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.69.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001116

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.70.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001117

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.71.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001118

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.72.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001119

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.73.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001120

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.74.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001128

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.75.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001129

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.76.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001130

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.77.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001131

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.78.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001132

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.79.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001133

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.80.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001134

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.81.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001135

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.82.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001136

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.83.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001137

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.84.2017 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:55:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001143

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.16.2017 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001144

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.17.2017 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001150

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.18.2017 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001151

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.19.2017 o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów

na dzie? 2019-10-16 04:50:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000015

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 110.61.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000016

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 110.100.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000028

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000029

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 04:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000107

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.101.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000108

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.102.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000109

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.103.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000110

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.104.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000111

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.105.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000112

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.106.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000113

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. nr 110.107.2017 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000125

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń

na dzie? 2019-10-16 04:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000126

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta

na dzie? 2019-10-16 04:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000127

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego

na dzie? 2019-10-16 04:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000235

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 110.1.2018 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000236

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2018 r. nr 110.2.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000237

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 110.3.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000238

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 110.4.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:10:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000239

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2018 r. nr 110.5.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000243

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. nr 110.6.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000244

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. nr 110.7.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000245

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2018 r. nr 110.8.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 04:05:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000301

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.23.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000302

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.24.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000303

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.25.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000304

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.26.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000305

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2017 r. nr 1130.28.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000306

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2018 r. nr 1130.2.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000307

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. nr 1130.3.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000308

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2017 r. nr 112.64.2017 w sprawie mianowania na stopień kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000309

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 112.4.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000310

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.29.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000311

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. nr 1130.30.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000312

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. nr 1130.31.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 04:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000340

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 110.9.2018 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000341

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 110.10.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:55:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000416

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 1131.7.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 03:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000418

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamili Gasiuk-Pihowicz

na dzie? 2019-10-16 03:45:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000427

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.11.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000428

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.12.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:45:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000429

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.13.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000430

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.14.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:15
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000431

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.15.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000433

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.17.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000434

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.18.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000435

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.19.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000436

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.20.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000437

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.21.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000438

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 110.22.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000439

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.23.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000440

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.24.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000441

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2018 r. nr 110.25.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:14
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000452

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:40:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000483

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. nr 1130.6.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000484

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2018 r. nr 1130.11.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000485

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. nr 112.5.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 03:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000486

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2018 r. nr 112.10.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 03:35:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000502

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2018 r. nr 1130.7.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:35:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000503

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2018 r. nr 1130.8.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:35:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000504

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. nr 1130.4.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:35:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000505

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2018 r. nr 1130.5.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 03:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000532

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 110.26.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000533

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. nr 110.27.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000534

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.28.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000535

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.29.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000536

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 110.30.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000537

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2018 r. nr 110.31.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000538

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2018 r. nr 110.32.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:30:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000476

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.6.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000477

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.7.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 00:55:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000612

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. nr 110.33.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000613

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.9.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 03:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000614

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.10.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 03:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000617

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:20:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000649

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. nr 110.39.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000650

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. nr 110.40.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000735

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.41.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000736

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.42.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000737

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.43.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000738

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.44.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000739

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.45.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000740

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.46.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000741

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. nr 110.47.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000742

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2018 r. nr 110.48.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 03:00:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000744

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha

na dzie? 2019-10-16 03:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000752

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego

na dzie? 2019-10-16 03:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000803

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.32.2018 o zwolnieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-16 02:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000804

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 112.33.2018 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

na dzie? 2019-10-16 02:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000808

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2018 r. nr 112.22.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 02:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000823

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. nr 1130.15.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000859

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2018 r. nr 110.49.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000860

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2018 r. nr 110.50.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000862

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.52.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000863

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.53.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000864

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.54.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000865

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.55.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000866

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 110.56.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000986

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2018 r. nr 112.52.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000987

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.61.2018 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000988

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2018 r. nr 112.62.2018 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000991

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2018 r. nr 1130.45.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000992

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.46.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180000993

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2018 r. nr 1130.47.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001021

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.57.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:25:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001022

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.58.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:25:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001029

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.48.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001030

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.49.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001031

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2018 r. nr 1130.50.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 02:25:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001049

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.59.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001050

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2018 r. nr 110.60.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001051

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.61.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001052

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 110.62.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001230

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na stosowanie wobec posła Stanisława Gawłowskiego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

na dzie? 2019-10-16 02:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001232

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.63.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001233

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. nr 110.64.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001234

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.65.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001235

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.66.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001236

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 110.67.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 02:00:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20180001246

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

na dzie? 2019-10-16 02:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000010

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2018 r. nr 1130.52.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000011

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.53.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000012

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2018 r. nr 1130.54.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000013

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 1130.55.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:50:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000025

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2018 r. nr 112.67.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 01:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000026

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2018 r. nr 112.68.2018 w sprawie mianowania na stopień admirała floty

na dzie? 2019-10-16 01:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000027

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.73.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz wiceadmirała

na dzie? 2019-10-16 01:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000028

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2018 r. nr 112.80.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 01:50:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000031

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. nr 112.74.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 01:50:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000032

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. nr 112.79.2018 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 01:50:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000033

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. nr 112.82.2018 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

na dzie? 2019-10-16 01:50:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000035

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2018 r. nr 1130.51.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000143

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.68.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000144

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. nr 110.69.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000145

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. nr 110.70.2018 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000146

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.71.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000147

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. nr 110.72.2018 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000148

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 110.1.2019 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:35:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000243

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 1130.1.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000244

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.6.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000245

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2019 r. nr 1130.7.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000246

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1130.57.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000252

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. nr 1130.56.2018 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000253

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. nr 1130.3.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000254

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.4.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:13
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000255

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2019 r. nr 1130.5.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000256

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2019 r. nr 1130.8.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 01:20:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000271

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2019 r. nr 110.2.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000272

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 110.3.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000273

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2019 r. nr 110.4.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000358

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent

na dzie? 2019-10-16 01:10:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000380

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.5.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000381

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.6.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000382

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.7.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000383

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000454

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.9.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000455

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.10.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000456

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 110.11.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 01:00:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000457

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.13.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000458

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr 110.12.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:55:12
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000464

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Sławomira Nitrasa

na dzie? 2019-10-16 00:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000465

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Joanny Schmidt

na dzie? 2019-10-16 00:55:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000576

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

na dzie? 2019-10-16 00:45:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000607

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 1130.11.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000608

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2019 r. nr 1130.12.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000609

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.13.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000610

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2019 r. nr 1130.14.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000611

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2019 r. nr 1130.15.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000612

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2019 r. nr 1130.17.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000613

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. nr 1130.20.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000619

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.8.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000621

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2019 r. nr 112.14.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 00:40:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000628

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr 112.24.2019 w sprawie mianowania na stopień oficerski generała brygady

na dzie? 2019-10-16 00:40:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000656

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

na dzie? 2019-10-16 00:35:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000693

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. nr 112.7.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała

na dzie? 2019-10-16 00:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000694

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.24.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:30:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000705

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.14.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000706

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2019 r. nr 110.15.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000707

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.16.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000708

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.17.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000709

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.18.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000710

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.19.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000711

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 110.20.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:30:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000743

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 00:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000749

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr 1131.14.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 00:25:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000778

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 1131.15.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000781

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000782

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

na dzie? 2019-10-16 00:20:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000839

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 110.21.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000841

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.23.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000842

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.24.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000843

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.25.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000845

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2019 r. nr 110.22.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:15:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000858

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju

na dzie? 2019-10-16 00:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000859

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

na dzie? 2019-10-16 00:15:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000918

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.21.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000919

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. nr 1130.22.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000920

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1130.23.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000921

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 1130.25.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000928

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 1130.28.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000929

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.29.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000930

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.30.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000931

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 r. nr 1130.31.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000932

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. nr 1130.32.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000934

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2019 r. nr 1130.33.2019 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:10
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000935

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.37.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000936

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2019 r. nr 1130.38.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

na dzie? 2019-10-16 00:05:09
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000955

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. nr 112.42.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji oraz generała brygady

na dzie? 2019-10-16 00:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000956

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019 r. nr 112.45.2019 w sprawie mianowania na stopień generała dywizji

na dzie? 2019-10-16 00:05:08
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000965

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 r. nr 112.65.2019 w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000967

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 112.75.2019 w sprawie mianowania na stopień generała brygady

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000969

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.29.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000970

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2019 r. nr 110.27.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000971

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2019 r. nr 110.26.2019 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000972

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 2019 r. nr 110.28.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

na dzie? 2019-10-16 00:00:11
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2015-07-22
2015-07-22
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47, w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 73 oraz w województwie świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2007-09-07
2007-09-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

akt jednorazowy
2007-07-31
2007-07-31
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 r.

akt jednorazowy
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29

obowiązujący
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

obowiązujący
2004-06-08
2004-06-08
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 października 2001 r. sygn. akt K. 12/2001.

obowiązujący
2001-10-23
2001-10-23
---- -- --
---- -- --

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Zmian do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR 1975), przyjętych przez Komitet Administracyjny Konwencji w Genewie dnia 27 czerwca 1997 r.

obowiązujący
2000-06-09
2000-06-09
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1998 r. - sygn. akt U. 19/97.

obowiązujący
1998-12-31
1998-12-31
---- -- --
---- -- --

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 1998 r. - sygn. akt U. 5/97.

obowiązujący
1998-06-03
1998-06-03
---- -- --
---- -- --

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu