zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:30:04) Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93103
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru

obowiązujący
2015-10-18
2015-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych

obowiązujący
2003-03-05
2003-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

obowiązujący
1990-12-24
1990-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1990-09-24
1990-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-03-01
1990-03-01
1990-04-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-02-01
1990-02-01
1990-03-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-01-01
1990-01-01
1990-02-01
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1985-10-08
1985-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

obowiązujący
1966-11-17
1966-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

obowiązujący
1965-02-17
1965-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2008-12-15
2008-12-15
---- -- --
2014-12-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2008-12-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2005-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2003-09-25
2003-09-25
---- -- --
2005-01-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2002-07-25
2002-07-25
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

uznany za uchylony
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-01-26
1999-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-04-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1995-12-15
1995-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

uchylony
1995-07-14
1995-07-14
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1993-05-01
1993-05-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1992-08-15
1992-08-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-09-15
1991-09-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1991-04-29
1991-04-29
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-03-01
1991-03-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-12-01
1990-12-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.

uznany za uchylony
1990-05-01
1990-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.

uznany za uchylony
1990-04-01
1990-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-09-30
1989-09-30
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-07-14
1989-07-14
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1988-09-29
1988-09-29
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1986-05-07
1986-05-07
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-12-29
1980-12-29
---- -- --
1990-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1971-12-31
1971-12-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1970-09-29
1970-09-29
---- -- --
2003-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1970-08-31
1970-08-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1966-06-21
1966-06-21
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1965-03-29
1965-03-29
---- -- --
1970-09-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1989-03-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1980-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1964-12-18
1964-12-18
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1965-01-05
1965-01-01
---- -- --
1998-09-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru

obowiązujący
2015-10-18
2015-10-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2008-12-15
2008-12-15
---- -- --
2014-12-23

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-10-15
2005-10-15
---- -- --
2008-12-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2005-01-10
2005-01-10
---- -- --
2005-10-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uchylony
2003-09-25
2003-09-25
---- -- --
2005-01-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

uznany za uchylony
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych

obowiązujący
2003-03-05
2003-03-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2002-07-25
2002-07-25
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami.

uznany za uchylony
2002-07-01
2002-07-01
---- -- --
2003-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2001-12-15
2001-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
2000-11-01
2000-11-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-05-15
1999-05-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1999-01-26
1999-02-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1998-04-10
1998-04-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1995-12-15
1995-12-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.

uchylony
1995-07-14
1995-07-14
---- -- --
2002-07-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1993-05-01
1993-05-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1992-08-15
1992-08-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-09-15
1991-09-15
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1991-04-29
1991-04-29
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1991 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1991-03-01
1991-03-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych.

obowiązujący
1990-12-24
1990-12-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-12-01
1990-12-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1990-09-24
1990-09-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

uznany za uchylony
1990-07-01
1990-07-01
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za maj i czerwiec 1990 r.

uznany za uchylony
1990-05-01
1990-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za kwiecień 1990 r.

uznany za uchylony
1990-04-01
1990-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za marzec 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-03-01
1990-03-01
1990-04-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za luty 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-02-01
1990-02-01
1990-03-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych za styczeń 1990 r.

wygaśnięcie aktu
1990-01-01
1990-01-01
1990-02-01
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-09-30
1989-09-30
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-07-14
1989-07-14
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1989-07-01
1989-07-01
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uznany za uchylony
1989-03-22
1989-03-22
---- -- --
2003-09-25

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1988-09-29
1988-09-29
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1986 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania między jednostkami gospodarki uspołecznionej państwowych nieruchomości rolnych i leśnych oraz niektórych innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolniczej i leśnej, a także właściwości tych organów w tych sprawach.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1986-05-07
1986-05-07
---- -- --
1992-01-01

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

obowiązujący
1985-10-08
1985-10-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1982-12-08
1982-12-08
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1981-03-31
1981-03-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1980 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-12-29
1980-12-29
---- -- --
1990-10-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1971-12-31
1971-12-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 14 września 1970 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1970-09-29
1970-09-29
---- -- --
2003-03-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1970-08-31
1970-08-31
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 7 października 1966 r. w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

obowiązujący
1966-11-17
1966-11-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych.

uznany za uchylony
1966-06-21
1966-06-21
---- -- --
2015-06-21

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie ustalenia terminów zawiadomienia o wadach fizycznych artykułów żywnościowych.

uchylony
1965-03-29
1965-03-29
---- -- --
1970-09-29

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 r. w sprawie testamentów wojskowych.

obowiązujący
1965-02-17
1965-02-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1964 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych i maksymalnych.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1989-03-22

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1964 r. w sprawie organów właściwych do udzielania zezwoleń na przyjęcie darowizny, zapisu lub spadku przez jednostkę organizacyjną niepaństwową oraz na nabycie przez taką jednostkę nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

uchylony
1965-01-01
1965-01-01
---- -- --
1980-12-29

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych.

uchylony
1964-12-18
1964-12-18
---- -- --
1990-12-24

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1964 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1965-01-05
1965-01-01
---- -- --
1998-09-24

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu