zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


_

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


akt posiada tekst jednolity (spr: 2018-09-17 04:50:15) Dz.U. 1960 nr 30 poz. 16869
Powiąż z aspektem
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

uznany za uchylony
2007-06-12
2007-06-12
---- -- --
2010-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-04-26
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1996-01-13
1996-01-13
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1995-02-15
1995-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-10-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1993-08-16
1993-08-16
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1991-01-07
1991-01-07
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1990-10-05
1990-10-05
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1989-12-15
1989-12-15
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1987-05-11
1987-05-11
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1987-02-13
1987-02-13
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1984-10-04
1984-10-04
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-02-01
1983-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1983-01-28
1983-01-01
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

uznany za uchylony
1982-10-05
1982-10-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1981-08-25
1981-08-25
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-01
1980-09-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1980-09-17
1980-09-01
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu administracyjnym

obowiązujący
2017-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

obowiązujący
2012-03-13
2012-03-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

obowiązujący
2012-03-07
2012-03-07
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

uznany za uchylony
2007-06-12
2007-06-12
---- -- --
2010-06-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

obowiązujący
2002-02-06
2002-02-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1998-01-01
1998-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1997-04-26
1997-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1997-01-01
1997-01-01
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1996-03-08
1996-03-08
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1996-01-13
1996-01-13
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1995-02-15
1995-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1995-10-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1995-01-01
1995-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1994-02-15
1994-02-15
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1993-08-16
1993-08-16
---- -- --
1995-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1992 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
2000-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1992-02-20
1992-02-20
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1992-02-22
1992-02-22
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1991-01-07
1991-01-07
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1990-10-05
1990-10-05
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1989-12-15
1989-12-15
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1987-05-11
1987-05-11
---- -- --
1992-02-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu do skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1987-02-13
1987-02-13
---- -- --
1993-08-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1984-10-04
1984-10-04
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1983-02-01
1983-01-01
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1983-01-28
1983-01-01
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1982 r. w sprawie zakresu działania, składu osobowego, trybu powoływania oraz organizacji podatkowych komisji odwoławczych.

uznany za uchylony
1982-10-05
1982-10-05
---- -- --
1998-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1981 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

uchylony
1981-08-25
1981-08-25
---- -- --
1987-05-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie książek skarg i wniosków w placówkach handlowych, gastronomicznych i usługowych.

nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
1980-09-01
1980-09-01
---- -- --
1999-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1980 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne.

uchylony
1980-09-17
1980-09-01
---- -- --
1993-08-16

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu