Informacja o stanie powietrza w Gdańsku Nowym Porcie.

2020-09-30 środa
Pogoda Gdansk Nowy Port Gdansk Środmiescie Sopot Gdansk Wrzeszcz
H OC Niebo Op hPa W % wiatr PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2 PM10CONO2SO2
23 14 / 13 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 92
22 14 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 88
21 13 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 85
20 13 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 83
19 14 / 12 Prawie bezchmurnie 0 1014 79
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 14 / 12 Prawie bezchmurnie 0 1014 76 13
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 14 / 12 Prawie bezchmurnie 0 1014 74 17
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 15 / 13 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1015 72 19
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 15 / 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1015 70 19
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 16 / 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1015 69 19
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 15 / 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1015 73 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 15 / 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1016 77 19
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 14 / 13 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1016 81 17
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 14 / 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 85 13
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09 14 / 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 89 13
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
08 12 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 94 9
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
07 12 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 94 6
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06 12 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1015 94 6
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05 12 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1015 95 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04 12 / 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 94 6
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
03 / 6
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
02 / 6
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
01 / 4
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-
00 / 7
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
1
-

09 2020
08 2020
07 2020
06 2020
05 2020
04 2020
03 2020
02 2020
01 2020
12 2019
11 2019

11595pm2,5[µg/m3]pm10[µg/m3]NO2[µg/m3]SO2CO
Bardzo dobra
-
0 - 130 – 40 0 – 20 0 – 500 - 3
Dobra
1
13.1 - 3540.1 – 10020.1 – 5050.1 – 1003.1 - 7
Umiarkowana
2
35.1 - 55100.1 – 15050.1 – 80 100.1 – 2007.1 - 11
Dostateczna
3
55.1 - 75150.1 – 20080.1 – 110200.1 – 35011.1 - 15
Zła
4
75.1 - 110200.1 – 400 110.1 – 150350.1 – 50015.1 - 21
Bardzo zła
5
> 110 > 400 > 150> 500 > 21

Norma 204020035010
Dane pomiarów zanieczyszczenia powietrza na podstawie wyników udostępnianych przez GIOŚ. Informacja o stanie pogody na podstawie danych udostępnianych przez stacją pogodową na lotnisku Rębiechowo.

Ruch statków w porcie

Tytuł aktu status powiązane prawo UE
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko akt posiada tekst jednolity
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. akt posiada tekst jednolity
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów akt objęty tekstem jednolitym
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu obowiązujący
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody obowiązujący
akty prawne związane ze stanem powietrza
Kontakt z:Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska
telefon:
58 309 49 11
58 309 49 12
58 309 49 13
email sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
ePUAP: /l8du5do311/

Zadania Inspektoratu wynikają z przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i obejmują, między innymi:

 • kontrolę przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • kontrolę eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

  Uprawnienia Inspekcji obejmują:

 • wstęp wraz z pracownikami pomocniczymi, rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości
 • zobowiązanie kontrolowanego podmiotu formie zarządzenia pokontrolnego, do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska,
 • wymierzenie kary pieniężnej za przekraczanie, określonych w pozwoleniach, ilości i rodzaju emitowanych do środowiska substancji
 • wstrzymanie decyzją użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego lub z przekroczeniem jego warunków,
 • wstrzymanie decyzją działalności powodującej pogorszenie stanu środowiska znacznych rozmiarów lub zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
 • wstrzymanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzonej w instalacjach nie spełniających wymagań przepisów,
 • możliwość wstrzymania pracy instalacji eksploatowanych z naruszeniem pozwoleń lub bez pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.
 • 2020-09-28 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  21
  3
  -
  -
  -
  14 13 Zachmurzenie umiarkowane 0 1016 90 7
  2020-09-25 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  11
  3
  -
  -
  -
  17 17 Zachmurzenie umiarkowane 0 995 89 22
  2020-09-24 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  2
  2
  -
  1
  -
  14 16 Mgliście 0 1005 95 4
  3
  2
  -
  1
  -
  14 15 Mgliście 0 1004 95 2
  4
  2
  -
  1
  -
  14 15 Mgliście 0 1004 95 2
  6
  3
  -
  1
  -
  14 15 Mgliście 0 1003 95 2
  7
  3
  -
  1
  -
  14 15 Mgliście 0 1002 95 2
  8
  2
  -
  1
  -
  14 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1001 95 4
  9
  2
  -
  1
  -
  15 15 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1000 89 6
  10
  2
  -
  1
  -
  17 17 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1000 84 11
  12
  3
  -
  -
  -
  19 20 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 998 72 22
  2020-09-23 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  -
  1
  -
  15 15 Prawie bezchmurnie 0 1004 89 4
  5
  2
  -
  1
  -
  15 15 Zachmurzenie umiarkowane 0 1004 91 4
  6
  2
  -
  1
  -
  15 16 Zachmurzenie umiarkowane 0 1004 91 4
  10
  2
  -
  1
  -
  18 18 Zachmurzenie umiarkowane 0 1004 85 9
  11
  2
  -
  1
  -
  19 19 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1004 82 15
  12
  2
  -
  1
  -
  20 21 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1004 71 15
  14
  3
  -
  -
  -
  24 25 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1004 50 22
  21
  2
  -
  1
  -
  17 18 Zachmurzenie umiarkowane 0 1006 86 7
  2020-09-22 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  3
  -
  1
  -
  17 17 Bezchmurnie, słonecznie 0 1007 78 2
  10
  3
  -
  1
  -
  19 19 Bezchmurnie, słonecznie 0 1007 71 7
  21
  2
  -
  1
  -
  19 20 Prawie bezchmurnie 0 1006 68 7
  2020-09-21 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  3
  -
  1
  -
  16 17 Bezchmurnie, słonecznie 0 1014 70 6
  11
  3
  -
  1
  -
  18 18 Bezchmurnie, słonecznie 0 1014 63 7
  12
  3
  -
  1
  -
  20 21 Bezchmurnie, słonecznie 0 1013 57 6
  2020-09-16 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  4
  10
  2
  -
  1
  -
  11 9 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1023 71 15
  11
  2
  -
  1
  -
  12 9 Zachmurzenie umiarkowane 0 1024 68 15
  18
  2
  -
  1
  -
  12 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 64 24
  2020-09-15 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  3
  -
  1
  -
  2
  1
  3
  -
  1
  -
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  18 18 Prawie bezchmurnie 0 1020 82 2
  14
  3
  -
  -
  -
  26 27 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1014 55 17
  21
  2
  -
  1
  -
  18 18 Prawie bezchmurnie 0 1014 76 9
  22
  3
  -
  1
  -
  18 17 Prawie bezchmurnie 0 1015 79 7
  23
  2
  -
  1
  -
  17 16 Zachmurzenie umiarkowane, przelotny deszcz 1 1015 83 2
  2020-09-14 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  19 20 Bezchmurnie, słonecznie 0 1025 79 22
  12
  3
  -
  -
  -
  25 26 Bezchmurnie, słonecznie 0 1025 60 19
  23
  3
  -
  1
  -
  20 21 Prawie bezchmurnie 0 1021 74 2
  2020-09-12 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  15 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1018 86 2
  4
  2
  -
  1
  -
  13 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1019 88 2
  2020-08-22 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  17 17 Prawie bezchmurnie 0 1012 90 17
  2020-08-21 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  21 22 Zachmurzenie umiarkowane 0 1013 70 2
  21
  2
  -
  1
  -
  20 21 Prawie bezchmurnie 0 1012 81 11
  22
  2
  -
  1
  -
  20 20 Prawie bezchmurnie 0 1012 83 15
  23
  2
  -
  1
  -
  19 19 Prawie bezchmurnie 0 1012 85 15
  2020-08-18 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  19 20 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1008 70 20
  2020-08-15 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  12
  1
  -
  -
  -
  26 27 Bezchmurnie, słonecznie 0 1018 46 15
  2020-08-14 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  11
  3
  -
  -
  -
  24 25 Bezchmurnie, słonecznie 0 1017 55 15
  2020-08-06 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  3
  -
  -
  -
  16 16 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 84 2
  2
  3
  -
  -
  -
  15 17 Prawie bezchmurnie 0 1026 89 4
  10
  3
  -
  -
  -
  20 21 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1026 74 9
  2020-07-26 niedziela
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  2
  3
  -
  -
  -
  16 17 Mgliście 0 1015 95 6
  3
  3
  -
  -
  -
  16 16 Mgliście 0 1015 95 9
  20
  3
  -
  -
  -
  18 19 Prawie bezchmurnie 0 1017 75 6
  2020-07-25 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  3
  -
  -
  -
  17 17 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1012 79
  2020-07-24 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  -
  -
  1
  17 16 Zachmurzenie umiarkowane 0 1011 78 19
  2020-07-15 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  -
  1
  -
  15 15 Mgliście 0 1010 94 9
  2020-06-27 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  1
  -
  -
  2
  17 18 Prawie bezchmurnie 0 1009 91 9
  2020-06-26 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  17
  3
  -
  -
  -
  24 25 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1009 61 24
  2020-06-19 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  3
  -
  -
  -
  19 20 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 0 1010 88 6
  9
  3
  -
  -
  -
  20 21 Zachmurzenie umiarkowane, możliwe burze 1 1010 83 7
  2020-05-27 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  23
  2
  -
  1
  -
  10 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1028 70 6
  2020-05-23 sobota
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  0
  2
  -
  1
  -
  9
  1
  2
  -
  1
  -
  10 8 Zachmurzenie umiarkowane, lekki deszcz 0 1018 90 4
  2020-05-08 piatek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  2
  -
  1
  -
  8 5 Zachmurzenie umiarkowane 0 1014 85 7
  2020-04-28 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  2
  -
  1
  -
  2
  2
  3
  -
  1
  -
  6 3 Zachmurzenie duże, deszcz 1 1004 88 2
  3
  3
  -
  1
  -
  5 2 Zachmurzenie duże, deszcz 1 1004 89 2
  5
  3
  -
  1
  -
  4 0 Zachmurzenie całkowite, deszcz 0 1004 92 4
  6
  3
  -
  1
  -
  3 0 Zachmurzenie całkowite, deszcz 1 1004 93 2
  7
  3
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie całkowite, deszcz 0 1005 94 4
  8
  2
  -
  1
  -
  2 -1 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1005 96 11
  9
  2
  -
  1
  -
  3 -1 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1005 93 19
  10
  3
  -
  -
  -
  4 0 Zachmurzenie duże, lekki deszcz 0 1006 90 9
  11
  3
  -
  1
  -
  4 1 Zachmurzenie umiarkowane 0 1006 87 20
  2020-04-27 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  8
  2
  -
  1
  -
  13 12 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 72 6
  9
  3
  -
  1
  -
  14 14 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 64 19
  10
  3
  -
  1
  1
  16 15 Zachmurzenie umiarkowane 0 1003 56 22
  11
  3
  -
  -
  2
  17 16 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1003 49 20
  2020-04-23 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  10
  2
  -
  1
  -
  13 12 Bezchmurnie, słonecznie 0 1007 54 11
  11
  2
  -
  1
  -
  14 13 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1007 51 15
  12
  2
  -
  1
  -
  15 14 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1006 48 19
  2020-04-09 czwartek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  1
  3
  -
  1
  -
  4 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1021 73 13
  2
  3
  -
  1
  -
  4 1 Bezchmurnie, słonecznie 0 1022 77 17
  2020-04-08 środa
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  9
  2
  -
  1
  -
  11 8 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 76 6
  10
  2
  -
  1
  -
  11 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 69 11
  11
  2
  -
  -
  1
  12 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 62 13
  12
  2
  -
  -
  1
  12 9 Zachmurzenie małe, pogodnie 0 1017 63 17
  2020-04-07 wtorek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  6
  3
  -
  -
  -
  5 4 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 76 9
  7
  3
  -
  1
  -
  5 5 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 75 7
  8
  2
  -
  1
  -
  6 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1032 74 17
  9
  2
  -
  1
  -
  8 9 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 65 19
  10
  2
  -
  1
  -
  10 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 57 19
  11
  3
  -
  1
  -
  11 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1031 49 19
  2020-04-06 poniedziałek
  godzina PM10CONO2SO2 OC Odcz Niebo Opady hPa W % wiatr
  4
  3
  -
  1
  -
  8 6 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 69 11
  7
  2
  -
  1
  -
  9 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 68 7
  8
  2
  -
  1
  -
  9 7 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 67 15
  10
  2
  -
  -
  2
  13 11 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 59 17
  11
  2
  -
  -
  2
  15 14 Bezchmurnie, słonecznie 0 1026 55 22
  statystyka interpelacji
  Beata Dunajewska - 24
  Łukasz Hamadyk - 21
  Cezary Śpiewak-Dowbór - 8
  Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek - 2
  Jerzy Milewski - 1
  Przedmiot Radny Numer Data Tresc Tresc odp
  Wyłączonej z użytkowania hali sportowej przy Zespole Szkół Morskich w Gd-Nowym Porcie Cezary Śpiewak-Dowbór 046/19 2019-02-05 Pobierz
  termomodernizacji całej elewacji i izolacji części podziemnej Cezary Śpiewak-Dowbór 047/19 2019-02-05 Pobierz
  Możliwości utworzenia parku na terenie dawnego jeziora Zaspa Cezary Śpiewak-Dowbór 020/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pociągu do Letnicy i Nowego Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 065/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  uruchomienia tramwaju wodnego pomiędzy N. Portem, Twierdzą Wisłoujście, Westerplatte i Brzeźnem Cezary Śpiewak-Dowbór 013/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Utworzenia publicznego żłobka w dzielnicy N. Port Cezary Śpiewak-Dowbór 016/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Remediacji Szańca Zachodniego Cezary Śpiewak-Dowbór 017/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Budowy basenu dla Brzeźna, Letnicy i N. Portu Cezary Śpiewak-Dowbór 014/18 2018-12-10 Pobierz Pobierz
  Pisma Biura Rozwoju Gdańska do Rady Dzielnicy Nowy Port z dna 04.09.2018 Łukasz Hamadyk 389/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  Sprawdzenia przez Straż Miejską okolicy skrzyżowania ul. Władysława IV i Wolności Łukasz Hamadyk 387/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  przywrócenia terenu po pracach GPEC przedmiot Łukasz Hamadyk 384/18 2018-11-16 Pobierz Pobierz
  umiejscowienia wiat śmietnikowych w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 356/18 2018-09-27 Pobierz Pobierz
  ot. prowadzenia działalności przez Port Service sp. z o.o. Jerzy Milewski 350/18 2018-09-24 Pobierz Pobierz
  remontu ul. Góreckiego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 346/18 2018-09-17 Pobierz Pobierz
  wykonania odwiertów na terenie dawnego jeziora "Zaspa" w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 324/18 2018-09-05 Pobierz Pobierz
  transportu z Gostynina chemicznych substancji do Gdańska (Port Service) Łukasz Hamadyk, Dorota Dudek 309/18 2018-08-28 Pobierz Pobierz
  remontu zabytkowego budynku mieszkalnego na skrzyżowaniu ul. Wilków Morskich i Spokojnej Łukasz Hamadyk 304/18 2018-08-21 Pobierz Pobierz
  zlikwidowania problemu smogu w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 302/18 2018-08-20 Pobierz Pobierz
  Podjęcia działań w związku z działalnością firmy SIARKOPOL S.A. Łukasz Hamadyk 301/18 2018-08-17 Pobierz Pobierz
  Wzmożonego ruchu tirów w Nowym Porcie Beata Dunajewska 290/18 2018-08-13 Pobierz Pobierz
  koncepcji zagospodarowania Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 278/18 2018-08-01 Pobierz Pobierz
  dot. wysypanej ziemi na terenie garaży przy ul. Wyzwolenia w Nowym Porcie przedmiot Beata Dunajewska 277/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. zwiększenia ilości miejsc parkingowych w Nowym Porcie Beata Dunajewska 275/18 2018-07-31 Pobierz Pobierz
  dot. przycinki drzew na ul. Krzywej Beata Dunajewska 274/18 2018-07-30 Pobierz Pobierz
  dot. wymiany desek w ławce na przystanku autobusowym ul .Wolności Beata Dunajewska 271/18 2018-07-27 Pobierz Pobierz
  dot. Wpisania ul. Wilków Morskich do programów "chodnikowego" i "Jaśniejszy Gdańsk" Beata Dunajewska 268/18 2018-07-26 Pobierz Pobierz
  dot. Usunięcia niebezpiecznych ubytków gruntu na terenie Szańca Zachodniego w Nowym Porcie Beata Dunajewska 258/18 2018-07-17 Pobierz Pobierz
  dot. Interwencyjnego koszenia traw w Nowy Porcie (Wyzwolenia) Beata Dunajewska 245/18 2018-07-10 Pobierz Pobierz
  dot. Remontu drogi przy ul. Wyzwolenia 33 Beata Dunajewska 238/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania terenu i zabezpieczenia przepompowni przy ul. Wolności Beata Dunajewska 237/18 2018-07-03 Pobierz Pobierz
  dot. pilnej potrzeby koszenia trawy Łukasz Hamadyk 231/18 2018-06-25 Pobierz Pobierz
  dot. Wiaty śmietnikowej przy ul. Na Zaspę 55/56 Beata Dunajewska 216/18 2018-06-08 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy nawierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 213/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Wykoszenia trawy i chwastów przy ul. Wyzwolenia Beata Dunajewska 212/18 2018-06-07 Pobierz Pobierz
  dot. Stylizowanych miejsc wypoczynkowych przy nabrzeżu przy ul. Starowiślnej Łukasz Hamadyk 208/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Prac związanych z inwestycją na terenie przejętym od ROD Łukasz Hamadyk 207/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Odniesienia się do odpowiedzi na interpelację nr 101/18 dot. Placu Wolności Łukasz Hamadyk 206/18 2018-06-06 Pobierz Pobierz
  dot. Drobnych napraw i modernizacji na ul. Wolności, Wilków Morskich i Władysława IV Beata Dunajewska 175/18 2018-05-14 Pobierz Pobierz
  dot. Naprawy zniszczonego stołu w części przeznaczonej dla dzieci na Placu Ks. J. Gustkowicza Łukasz Hamadyk 174/18 2018-05-11 Pobierz Pobierz
  dot. Zagospodarowania środków w ramach planowanej rewitalizacji dzielnicy na przeprawę kutrem na Wisłoujście Łukasz Hamadyk 171/18 2018-05-08 Pobierz Pobierz
  dot. przekwalifikowania garażu na dodatkowe pomieszczenie dla seniorów w GCZ w Nowym Porcie Beata Dunajewska 162/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. drobnych inwestycji w Nowym Porcie Beata Dunajewska 161/18 2018-05-02 Pobierz Pobierz
  dot. fetoru w okolicach dzielnic Nowy Port, Letnica, Brzeźno, Młyniska i Przeróbka Łukasz Hamadyk 110/18 2018-03-13 Pobierz Pobierz
  dot. Umieszczenia tablicy informującej o nazwie placu "Plac Wolności" Łukasz Hamadyk 101/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  dot. Wyznaczenia chodnika - łącznika dla ulic Na Zaspę z ul. Oliwską Łukasz Hamadyk 099/18 2018-03-08 Pobierz Pobierz
  DOT. Możliwości budowy basenu na granicy dzielnic Nowy Port, Brzeźna i Letnicy Łukasz Hamadyk 095/18 2018-02-28 Pobierz Pobierz
  dot. odnowienia ławek na Placu Przyjaciół Beata Dunajewska 094/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Budynku przy ul. Władysława IV Beata Dunajewska 093/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Uporządkowania działki obręb 60 przy ul. Wolności Beata Dunajewska 092/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. poprawy bezpieczeństwa przy przedszkolach w Nowym Porcie Beata Dunajewska 091/18 2018-02-26 Pobierz Pobierz
  dot. Zamieszczenia na budynku mieszkalnym przy ul. Oliwskiej 34 tablicy pamiątkowej Łukasz Hamadyk 064/12 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Modernizacji ogrodzenia na ul. Władysława IV Beata Dunajewska 061/18 2018-02-09 Pobierz Pobierz
  dot. Remediacji terenu Szańca Zachodniego Beata Dunajewska 063/18 2018-02-08 Pobierz Pobierz
  dot. wstrzymanych wykupów mieszkań w dzielnicy Nowy Port Łukasz Hamadyk 053/18 2018-02-02 Pobierz Pobierz
  dot. Wymiany flagi państwowej na Pl. Ks. J.Gustkowicza w Nowym Porcie Łukasz Hamadyk 028/18 2018-01-18 Pobierz Pobierz
  dot. Planu 0410 dla terenów przyległych do fragmentu ulic Letnicka i Wyzwolenia Łukasz Hamadyk 024/18 2018-01-17 Pobierz Pobierz
  interpelacje
  1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454
  1455 Wypędzenie Krzyżaków
  1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481
  1482 została wzniesiona ceglana, cylindryczna wieża, pełniąca funkcje strażnicy i latarni.
  1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576
  1577 oblężenie Gdańska przez wojska króla Stefana Batorego
  1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625
  1626 Budowa Szańca Wschodniego
  1627
  1628 „Bitwa Morska Twierdzy Wisłoujście”
  1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733
  1734 oblężenie przez wojska rosyjskie i saskie w czasie, gdy w Gdańsku schronił się król Polski Stanisław Leszczyński
  1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757
  1758 Budowa latarni morskiej - blizy
  1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771
  1772 I rozbiór Polski
  1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792
  1793 II rozbiór Polski
  1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804
  1805 droga, łącząca Nowy Port z Gdańskiem, Broschkirscherweg.
  1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857
  1858 budowa zespół kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi
  1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
  1867 linia kolejowa, łącząca centrum Gdańska z Nowym Portem
  1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884
  1885 zespół koszarowy
  1886
  1887 zasilanie elektryczne blizy
  1888 1889 1890 1891 1892 1893
  1894 osiedle wybudowane przez Fundację Abegga,
  1895 1896
  1897 Budowa latarni morskiej
  1898
  1899 Uruchomienie zajezdni tramwajowej.
  1900 1901
  1902 uruchomiono przepompownię ścieków Neufahrwasser (ul. Rybołowców 3b)
  1903 Hartmann & Wieler, rosyjskie spichlerze
  1904 ewangelicki kościół Wniebowstąpienia
  1905 łaźnia z salą gimnastyczną
  1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931
  1932 Powitanie brytyjskiego zespołu okrętów przez ORP Wicher
  1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950
  1951 szybka kolej miejska
  1952 1953
  1954 Oficjalne otwarcie Morskiego Domu Kultury odbyło się 7 listopada, w 37 rocznicę rewolucji październikowej.
  1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
  2009 zbudowane Kamienice Magellana przy ul. Wyzwolenia
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  WZ 2020 2021 2022
  Styczeñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  01
  1 2 3 4 5
  02 6 7 8 9 10 11 12
  03 13 14 15 16 17 18 19
  04 20 21 22 23 24 25 26
  05 27 28 29 30 31
  Luty
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  06
  1 2
  06 3 4 5 6 7 8 9
  07 10 11 12 13 14 15 16
  08 17 18 19 20 21 22 23
  09 24 25 26 27 28 29
  Marzec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  10
  1
  10 2 3 4 5 6 7 8
  11 9 10 11 12 13 14 15
  12 16 17 18 19 20 21 22
  13 23 24 25 26 27 28 29
  14 30 31
  Kwiecieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  14
  1 2 3 4 5
  15 6 7 8 9 10 11 12
  16 13 14 15 16 17 18 19
  17 20 21 22 23 24 25 26
  18 27 28 29 30
  Maj
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  19
  1 2 3
  19 4 5 6 7 8 9 10
  20 11 12 13 14 15 16 17
  21 18 19 20 21 22 23 24
  22 25 26 27 28 29 30 31
  Czerwiec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  22
  1 2 3 4 5 6 7
  24 8 9 10 11 12 13 14
  25 15 16 17 18 19 20 21
  26 22 23 24 25 26 27 28
  27 29 30
  Lipiec
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  27
  1 2 3 4 5
  28 6 7 8 9 10 11 12
  29 13 14 15 16 17 18 19
  30 20 21 22 23 24 25 26
  31 27 28 29 30 31
  Sierpieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  32
  1 2
  32 3 4 5 6 7 8 9
  33 10 11 12 13 14 15 16
  34 17 18 19 20 21 22 23
  35 24 25 26 27 28 29 30
  36 31
  Wrzesieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  36
  1 2 3 4 5 6
  37 7 8 9 10 11 12 13
  38 14 15 16 17 18 19 20
  39 21 22 23 24 25 26 27
  40 28 29 30
  Pa¼dziernik
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  40
  1 2 3 4
  41 5 6 7 8 9 10 11
  42 12 13 14 15 16 17 18
  43 19 20 21 22 23 24 25
  44 26 27 28 29 30 31
  Listopad
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  45
  1
  45 2 3 4 5 6 7 8
  46 9 10 11 12 13 14 15
  47 16 17 18 19 20 21 22
  48 23 24 25 26 27 28 29
  49 30
  Grudzieñ
  tydzienPnWtSrCzPiSoNi
  49
  1 2 3 4 5 6
  50 7 8 9 10 11 12 13
  51 14 15 16 17 18 19 20
  52 21 22 23 24 25 26 27
  53 28 29 30 31