Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnych


UstawyAdres na Sejmiestatus RozpUERSS
o tachografach Dz.U. 2018 poz. 1480 obowiązujący 0
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2017 poz. 1260 obowiązujący 1
o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2018 poz. 1039 obowiązujący 0
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Dz.U. 1994 nr 127 poz. 627 TJ 46
o czasie pracy kierowców Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 TJ 0
o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 TJ 152
o kierujących pojazdami Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 TJ 67
o żegludze śródlądowej. Dz.U. 2001 nr 5 poz. 43 TJ 64
o przewozie towarów niebezpiecznych Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367 TJ 24
o publicznym transporcie zbiorowym Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13 TJ 6
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów Dz.U. 2017 poz. 708 obowiązujący 9
o systemie tachografów cyfrowych Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494 TJ 9
o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 TJ 137
o transporcie kolejowym Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 TJ 155
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 TJ 14
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 TJ 24
- Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 TJ 526
Prawo przewozowe. Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 TJ 32
Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189 obowiązujący 19
Dz.U. 2015 poz. 667 obowiązujący 0
Najnowsze akty wykonawcze z paczki -Transport - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20180001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:10
2018-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001460

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:13
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:19
2018-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:49
2018-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001141

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:55
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001046

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001047

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001050

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001057

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000970

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:17
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000973

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:16
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:21
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000893

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:27
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-08-15 00:01:30
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:32
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:33
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:40
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001487

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:10
2018-08-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001460

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:13
2018-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001427

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:19
2018-08-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001190

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:49
2018-07-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001141

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:00:55
2018-06-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001046

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001047

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001048

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:06
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001049

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001050

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001053

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001054

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001057

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001058

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:05
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001059

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-06-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001060

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-06-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001062

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:04
2018-07-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000970

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:17
2018-06-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000973

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu wojewody

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:16
2018-06-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000948

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:21
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000893

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:27
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000875

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2018-08-15 00:01:30
2018-05-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000855

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:32
2018-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000844

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:33
2018-05-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000790

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

obowiązujący na dzień 2018-08-15 00:01:40
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32007D0230

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotyczcego przepisw socjalnych odnoszcych si do dziaalnoci w transporcie drogowym (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1470) (2007/230/WE)

2007-04-12
32006R0561

ROZPORZDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych si do transportu drogowego oraz zmieniajce rozporzdzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak rwnie uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-03-15
32006L0022

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunkw wykonania rozporzdze Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczcych przepisw socjalnych odnoszcych si do dziaalnoci w transporcie drogowym oraz uchylajca dyrektyw Rady 88/599/EWG (Tekst majcy znaczenie dla EOG) - Deklaracje

2006-03-15
32002L0015

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osb wykonujcych czynnoci w trasie w zakresie transportu drogowego

2002-03-11
31985R3821

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urzdze rejestrujcych stosowanych w transporcie drogowym

1985-12-20
31985R3820

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych sie do transportu drogowego

1985-12-20
32009R0765

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 765/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r. ustanawiajce zakaz pooww dorsza w cieninie Skagerrak przez statki pywajce pod bander Niderlandw

2009-08-20
32009D0750

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 padziernika 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usugi opaty elektronicznej oraz jej elementw technicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7547) (Tekst majcy znaczenie dla EOG) (2009/750/WE)

2009-10-06
32004L0052

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjnoci systemw elektronicznych opat drogowych we Wsplnocie

2004-04-29
32006L0126

DYREKTYWA 2006/126/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przeksztacenie) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2006-12-20
32003L0059

DYREKTYWA 2003/59/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowcw niektrych pojazdw drogowych do przewozu rzeczy lub osb, zmieniajca rozporzdzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektyw Rady 91/439/EWG i uchylajca dyrektyw Rady 76/914/EWG

2003-07-15
31991L0439

Dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy

1991-07-29
31985R3820

ROZPORZDZENIE RADY (EWG) NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektrych przepisw socjalnych odnoszcych sie do transportu drogowego

1985-12-20
31976L0914

Dyrektywa Rady 76/914/EWG z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowcw w transporcie drogowym

1976-12-16
32010L0061

DYREKTYWA KOMISJI 2010/61/UE z dnia 2 wrzenia 2010 r. dostosowujca po raz pierwszy do postpu naukowo-technicznego zaczniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu ldowego towarw niebezpiecznych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-09-02
32010L0035

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie cinieniowych urzdze transportowych oraz uchylajca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2010-06-16
32008L0068

DYREKTYWA 2008/68/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 24 wrzenia 2008 r. w sprawie transportu ldowego towarw niebezpiecznych (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2008-09-24
31995L0050

Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 padziernika 1995 w sprawie jednolitych procedur kontroli transportu drogowego towarw niebezpiecznych

1995-10-06
31984L0527

Dyrektywa Rady z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do zgrzewanych butli do gazu z niestopowej stali

1984-09-17
31984L0526

Dyrektywa Rady nr 84/526/EWG z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do butli do gazu bez szww, wykonanych z niestopowego aluminium oraz stopu aluminiowego

1984-09-17
31984L0525

Dyrektywa Rady z dnia 17 wrzenia 1984 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich dotyczcych stalowych butli do gazu bez szww

1984-09-17
31976L0767

Dyrektywa Rady 76/767/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zblienia ustawodawstw Pastw Czonkowskich odnoszcych si do wsplnych przepisw dotyczcych zbiornikw cinieniowych oraz procedury ich kontroli

1976-07-27
32011R0181

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczce praw pasaerw w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2011-02-16
32009R1073

ROZPORZDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 padziernika 2009 r. w sprawie wsplnych zasad dostpu do midzynarodowego rynku usug autokarowych i autobusowych i zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 561/2006 (wersja przeksztacona) (Tekst majcy znaczenie dla EOG)

2009-10-21
32007R1371

ROZPORZDZENIE (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 padziernika 2007 r. dotyczce praw i obowizkw pasaerw w ruchu kolejowym

2007-10-23
PN-ISO 8855:2018-04 - wersja angielskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja angielskaDrgania mechaniczne
-Laboratoryjna metoda oceny drga siedziska w pojedzie
-Cz 1: Wymagania podstawowe
PN-EN ISO 20566:2013-06 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 20566:2007 - wersja polskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na porysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-EN ISO 14505-2:2007 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 2: Wyznaczanie temperatury rwnowanej
PN-EN ISO 20566:2006 - wersja angielskaFarby i lakiery
-Oznaczanie odpornoci systemu powokowego na zarysowanie z zastosowaniem laboratoryjnej myjni samochodowej
PN-ISO 612:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Wymiary pojazdw samochodowych i pojazdw cignitych
-Terminy i definicje
PN-ISO 6813:2006 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Klasyfikacja zderze
-Terminologia
PN-EN ISO 14505-3:2006 - wersja angielskaErgonomia rodowiska termicznego
-Ocena rodowiska termicznego w pojazdach
-Cz 3: Ocena komfortu termicznego z udziaem czowieka
PN-ISO 6487:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Techniki pomiarowe w testach zderzeniowych
-Oprzyrzdowanie
PN-ISO 3560:2005 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Procedura testw zderzeniowych czoowych z barier lub supem
PN-ISO 362:2003 - wersja polskaAkustyka
-Pomiar haasu wytwarzanego przez przyspieszajce pojazdy drogowe
-Metoda techniczna
PN-EN 13423:2002 - wersja polskaUytkowanie pojazdw zasilanych spronym gazem ziemnym
PN-V-80004:2000 - wersja polskaWojskowy sprzt samochodowy
-Parametry zdolnoci pokonywania przeszkd terenowych przez samochody
-Metody pomiaru
PN-ISO 8855:1999 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Dynamika i zachowanie si podczas jazdy
-Terminologia
PN-ISO 10392:1997 - wersja polskaPojazdy drogowe dwuosiowe
-Okrelenie pooenia rodka masy
PN-ISO 3795:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe oraz cigniki, maszyny rolnicze i lene
-Okrelanie palnoci materiaw stosowanych wewntrz pojazdw
PN-S-16000:1996 - wersja polskaWytoczki dla przemysu motoryzacyjnego
-Wymagania i badania
PN-S-73200:1996 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Tablice rejestracyjne
-Wymagania i badania
PN-S-02014:1994 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Masy i obcienia
-Nazwy, okrelenia i oznaczenia kodowe
PN-S-73102:1994 - wersja polskaTablice wyrniajce pojazdy wolno poruszajce si
-Wymagania i badania
PN-S-73101:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Tylne tablice wyrniajce cikie i dugie pojazdy
-Wymagania i badania
PN-S-02011:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Wymiary
-Terminy i definicje
PN-S-73103:1993 - wersja polskaCigniki rolnicze, pojazdy wolnobiene i przyczepy
-Wspornik i uchwyt do mocowania tablicy wyrniajcej pojazdw wolno poruszajcych si
PN-S-02051:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe i przyczepy
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
-Wymagania
PN-S-04000:1993 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa
-Metody pomiaru
PN-S-47405:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Aparatura do pomiaru zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym w warunkach ustalonych
PN-S-47406:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy hamowaniu pojazdu (prba hamowania silnika w pojedzie)
PN-S-47407:1993 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Pomiary zadymienia spalin silnikw o zaponie samoczynnym
-Prba przy ustalonej prdkoci obrotowej silnika
PN-S-02060:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Czci skadowe i budowa
PN-S-02061:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)
-Miejsce i sposb znakowania
PN-S-02062:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producenta (WMI)
PN-S-02063:1992 - wersja polskaPojazdy drogowe
-wiatowy kod identyfikujcy producentw czci (WPMI)
PN-S-04051:1992 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-77500:1992 - wersja polskaBadania samochodw
-Pomiary prdkoci i intensywnoci rozpdzania
PN-S-02030:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Trjwymiarowy ukad odniesienia i punkty bazowe
-Nazwy i okrelenia
PN-S-73104:1991 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Trjkt ostrzegawczy
-Wymagania i badania
PN-S-04100:1991 - wersja polskaDrgania
-Metody bada i oceny drga mechanicznych na stanowiskach pracy w pojazdach
PN-S-04052:1990 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02007:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy, naczepy i zespoy pojazdw
-Klasyfikacja i terminologia
PN-S-02006:1989 - wersja polskaPojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy
-Kategorie
-Symbole i okrelenia
PN-S-47350:1987 - wersja polskaSamochody osobowe
-Metoda bada w ustalonych stanach ruchu na torze koowym
PN-S-76005:1987 - wersja polskaPrzemysowe zakcenia radioelektryczne
-Pojazdy samochodowe z silnikami spalinowymi i urzdzenia zawierajce takie silniki
-Dopuszczalne poziomy
-Wymagania i badania
PN-S-04003:1984 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Kontrolne zuycie paliwa samochodw o masie powyej 3500 kg
-Metody pomiarw
PN-S-04051:1983 - wersja polskaPojazdy samochodowe i motorowery
-Dopuszczalny poziom haasu zewntrznego
-Wymagania i badania
PN-S-02015:1982 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Prdkoci
-Nazwy i okrelenia
PN-S-02051:1981 - wersja polskaSamochody i przyczepy samochodowe
-Znakowanie identyfikacyjne
-Tabliczki znamionowe i homologacyjne
PN-S-04052:1977 - wersja polskaSamochody
-Dopuszczalny poziom haasu wewntrz pojazdu
-Wymagania i badania
PN-S-02050:1964 - wersja polskaPojazdy samochodowe
-Znakowanie silnikw i podwozi
PN-S-02020:1963 - wersja polskaOznaczenia pojazdw samochodowych charakteryzujce ich ukady jezdne

Książki

helion

Cena: 67.00

Cena: 9.90

Cena: 179.00

Cena: 7.90

Cena: 49.00

Cena: 77.00

Cena: 99.00

Cena: 99.00

Cena: 9.90

Cena: 79.00

Cena: 69.00

Cena: 69.00

Cena: 7.90

Cena: 59.00

Cena: 79.00

Cena: 59.00

Cena: 44.90

Cena: 39.90

Cena: 99.00

Cena: 59.00

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu