Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie


38 2017-09-20
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzajw nieprawidowoci lub narusze przepisw dotyczcych rolnictwa ekologicznego i minimalnych rodkw, jakie jednostki certyfikujce s obowizane zastosowa w przypadku stwierdzenia wystpienia tych nieprawidowoci lub narusze w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

38 2017-09-19
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwsplnotowego

38 2017-09-19
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Gospodarki w sprawie wzoru formularza wniosku zgoszenia znaku imiennego do rejestru znakw imiennych

38 2017-09-19
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 13 wrzenia 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwoci

38 2017-09-18
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie pozbawienia drg kategorii drg krajowych

38 2017-09-18
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg krajowych

38 2017-09-18
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Ustawa o podatku dochodowym od osb fizycznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb fizycznych

38 2017-09-18
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86

Ustawa o podatku dochodowym od osb prawnych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osb prawnych

38 2017-09-18
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221

Ustawa o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

38 2017-09-18
Dz.U. 2017 poz. 1530

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

38 2017-09-18
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomoci przepisw dotyczcych posiadania broni oraz umiejtnoci posugiwania si broni

37 2017-09-15
Dz.U. 2012 poz. 1514

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu sporzdzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomie w postaci papierowej oraz szczegowoci umieszczanych w nich informacji

37 2017-09-15
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464

Ustawa o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pastwa

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa

37 2017-09-15
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prac.

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac oraz wysokoci minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

37 2017-09-14
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeka San (PLH180007)

37 2017-09-14
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynw w Warszawie oraz zmiany rozporzdzenia w sprawie utworzenia Wydziaw Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestpczoci Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okrgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarw waciwoci

37 2017-09-14
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie warunkw pobierania krwi od kandydatw na dawcw krwi i dawcw krwi

37 2017-09-14
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie wzorw odznak i legitymacji wydawanych w zwizku z honorowym dawstwem krwi

37 2017-09-14
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

37 2017-09-14
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221

Ustawa o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie terminw przekazywania informacji przez grupy producentw owocw i warzyw oraz organizacje producentw owocw i warzyw albo zrzeszenia organizacji producentw owocw i warzyw

37 2017-09-13
Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

37 2017-09-13
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celw specjalnych przeznaczenia rodkw budetowych i mienia pastwowego oraz oceny wykorzystania rodkw budetowych i mienia pastwowego na te cele

37 2017-09-12
Dz.U. 2015 poz. 308

Ustawa o patnociach w ramach systemw wsparcia bezporedniego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu przyznawania patnoci bezporednich i patnoci niezwizanej do tytoniu

37 2017-09-12
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez andarmeri Wojskow i wojskowe organy porzdkowe oraz warunkw i trybu wspdziaania andarmerii Wojskowej z Policj w prowadzeniu ewidencji kierowcw naruszajcych przepisy ruchu drogowego

37 2017-09-12
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie powoania Midzyresortowej Komisji do Spraw Najwyszych Dopuszczalnych Ste i Nate Czynnikw Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

37 2017-09-12
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Ustawa Kodeks postpowania karnego

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 9 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu postpowania z protokoami przesucha i innymi dokumentami lub przedmiotami, na ktre rozciga si obowizek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

37 2017-09-12
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 wrzenia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborw wjta gminy Jeewo w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

37 2017-09-11
Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152

Ustawa o zawodzie lekarza

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ramowego programu zaj praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

36 2017-09-09
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zawiadcze o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zawiadcze i ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych

36 2017-09-09
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej subie krwi

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie okrelenia kwalifikacji oraz stau pracy wymaganych od osb zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej suby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczeglnych dziaach i pracowniach tych jednostek

36 2017-09-09
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadkw i darowizn od niektrych podatnikw

36 2017-09-09
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 8 wrzenia 2017 r. w sprawie przeduenia terminu zoenia zeznania podatkowego niektrym podatnikom podatku od spadkw i darowizn

36 2017-09-08
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wcieklizny

36 2017-09-08
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinny spenia wnioski w sprawach dotyczcych patnoci w ramach systemw wsparcia bezporedniego

36 2017-09-08
Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1411

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komrek, tkanek i narzdw

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru niespokrewnionych potencjalnych dawcw szpiku i krwi ppowinowej

36 2017-09-08
Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625

Ustawa o ochronie zdrowia zwierzt

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakanego zapalenia nosa i tchawicy/otrtu byda oraz wirusowej biegunki byda i choroby bon luzowych w wybranych stadach byda

36 2017-09-07
Dz.U. 1996 nr 10 poz. 55

Ustawa o ochronie zdrowia przed nastpstwami uywania tytoniu i wyrobw tytoniowych.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw uywania wyrobw tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobw tytoniowych, lub papierosw elektronicznych na terenie obiektw jednostek organizacyjnych lub organw podlegych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwoci i urzdu obsugujcego Ministra Sprawiedliwoci, a take w rodkach przewozu osb uywanych przez te podmioty

36 2017-09-07
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie owiadczenia o stanie majtkowym prokuratora

36 2017-09-07
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spenia jednostki organizacyjne, ktrym mona powierzy przeprowadzanie czynnoci kontrolnych, w ramach kontroli podmiotw uczestniczcych w mechanizmach administrowanych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

36 2017-09-07
Dz.U. 2009 nr 97 poz. 799

Ustawa o funduszach promocji rolno-spoywczych

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktw rolno-spoywczych

36 2017-09-07
Dz.U. 2016 poz. 996

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbdnych do realizacji jego zada oraz sposobu weryfikacji prawidowoci przekazywanych informacji

36 2017-09-07
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76

Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentw

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakie powinien spenia wniosek o wpis do ewidencji producentw

36 2017-09-07
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczych

36 2017-09-07
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu zada realizowanych przez Krajowy Orodek Wsparcia Rolnictwa zwizanych z wdroeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szk

36 2017-09-07
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie zezwole na wykonywanie dziaalnoci w zakresie podatku akcyzowego

36 2017-09-06
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentw, ktrzy spenili wymagania dotyczce produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

36 2017-09-06
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa Kodeks postpowania cywilnego

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie trybu zakadania i udostpniania konta w systemie teleinformatycznym obsugujcym postpowanie sdowe

36 2017-09-06
Dz.U. 2004 nr 10 poz. 76

Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentw

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw oraz trybu udostpniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrbnych przepisw

36 2017-09-06
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Budownictwa w sprawie okrelania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunkw rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie ciekw

36 2017-09-06
Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535

Ustawa o podatku od towarw i usug VAT

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie towarw i usug, dla ktrych obnia si stawk podatku od towarw i usug, oraz warunkw stosowania stawek obnionych

36 2017-09-06
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do wiadczonych usug pocztowych podlegajcych ustawowemu zwolnieniu z opat pocztowych

36 2017-09-06
Dz.U. 2006 nr 158 poz. 1121

Ustawa o ochronie roszcze pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy

Rozporzdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie informacji dotyczcych gospodarki rodkami Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych, przekazywanych przez marszakw wojewdztw dysponentowi Funduszu

36 2017-09-05
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy obsudze zwierzt gospodarskich

36 2017-09-05
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24

Ustawa o muzeach

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic muzealiw, ktre nie stanowi zabytkw oraz s wpisane do inwentarza muzealiw w muzeach bdcych instytucjami kultury

36 2017-09-05
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1148

Ustawa Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nakadania grzywien w drodze mandatu karnego

36 2017-09-05
Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539

Ustawa o bibliotekach.

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwole na czasowy wywz za granic materiaw bibliotecznych wchodzcych w skad narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowicych zabytkw

36 2017-09-05
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyszym

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiw doktoranckich i stypendiw doktoranckich

36 2017-09-05
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Rady Ministrw w sprawie trybu postpowania i szczegowych zasad prowadzenia rejestrw nieruchomoci, udziaw i akcji nabytych lub objtych przez cudzoziemcw

36 2017-09-05
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony rodowiska

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga dla kotw na paliwo stae

36 2017-09-05
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie dokumentu dostawy, warunkw i sposobu zwrotu wyrobw akcyzowych objtych zwolnieniem od akcyzy ze wzgldu na ich przeznaczenie oraz rodkw skaajcych alkohol etylowy

36 2017-09-04
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa o Subie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Subie Wywiadu Wojskowego

Rozporzdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie postpowania kwalifikacyjnego wobec onierzy ubiegajcych si o wyznaczenie na stanowiska subowe w Subie Wywiadu Wojskowego

36 2017-09-04
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargw na wybr zakadw odkostniajcych i chodni

36 2017-09-04
Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2221

Ustawa o organizacji rynkw owocw i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie okrelenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzeday owocw i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

36 2017-09-04
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji w sprawie wewntrznych sub ochrony

36 2017-09-04
Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718

Ustawa o ogaszaniu aktw normatywnych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Finansw w sprawie miejsca wiadczenia usug oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonujcej nabycia (importu) towarw lub usug

36 2017-09-04
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci przypadajcych agencji patniczej w ramach Wsplnej Polityki Rolnej

36 2017-09-04
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 4 wrzenia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentw mleka i rolnikw w innych sektorach hodowlanych

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia dla producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolnikw w sektorach hodowlanych

35 2017-09-01
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Ustawa o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na List Skarbw Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw

35 2017-09-01
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad zatrudniania skazanych

35 2017-09-01
Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557

Ustawa Kodeks karny wykonawczy.

Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu wyznaczania podmiotw, na rzecz ktrych skazani mog wykonywa prace na cele spoeczne, oraz czynnoci tych podmiotw w zakresie wykonywania pracy

35 2017-09-01
Dz.U. 2000 nr 109 poz. 1158

Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie rejestru podmiotw wiadczcych usugi rozwojowe

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnych rodkw wspierania rynku wieprzowiny

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnych rodkw wspierania rynku wieprzowiny w Polsce

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wspierania rynkw owocw i warzyw

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych rodkw wsparcia dla producentw niektrych owocw i warzyw w zwizku z kontynuacj zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

35 2017-09-01
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 634

Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie realizacji przez Agencj Rynku Rolnego zada zwizanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentw mleka i rolnikw w innych sektorach hodowlanych

35 2017-08-31
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie przygotowania zawodowego modocianych i ich wynagradzania

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga ochrony przeciwpoarowej, jakie musi spenia lokal, w ktrym s prowadzone oddzia przedszkolny lub oddziay przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztacenia oddziau przedszkolnego lub oddziaw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 623

Ustawa o Krajowym Orodku Wsparcia Rolnictwa

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego trybu sprzeday wierzytelnoci Krajowego Orodka Wsparcia Rolnictwa

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy w szkoach publicznych

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw organizowania ksztacenia, wychowania i opieki dla dzieci i modziey niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie i zagroonych niedostosowaniem spoecznym

35 2017-08-31
Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814

Ustawa o systemie informacji owiatowej

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji owiatowej oraz terminw przekazywania niektrych danych do bazy danych systemu informacji owiatowej

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia oraz warunkw i form realizowania specjalnych dziaa opiekuczo-wychowawczych w przedszkolach i szkoach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spoecznej

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ksztacenia osb niebdcych obywatelami polskimi oraz osb bdcych obywatelami polskimi, ktre pobieray nauk w szkoach funkcjonujcych w systemach owiaty innych pastw

35 2017-08-31
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie owiaty

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajw innych form wychowania przedszkolnego, warunkw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziaania

35 2017-08-31
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo owiatowe

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

35 2017-08-31
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego sposobu realizacji w szkoach rodkw towarzyszcych o charakterze edukacyjnym, ktre su prawidowej realizacji programu dla szk oraz upowszechniaj wrd dzieci zdrowe nawyki ywieniowe

35 2017-08-31
Dz.U. 2015 poz. 1130

Ustawa o finansowaniu wsplnej polityki rolnej

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansw z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji patniczej

35 2017-08-31
Dz.U. 2004 nr 42 poz. 386

Ustawa o Agencji Rynku Rolnego

Rozporzdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru upowanienia do wykonywania czynnoci kontrolnych, w ramach kontroli podmiotw uczestniczcych w mechanizmach administrowanych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu