Ekoinfonet - serwis aktualności prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001026

o obszarach morskich RP i administracji morskie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001025

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001024

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rewitalizacji

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001023

o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001022

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą

ogłoszenie: 2017-05-26 WDU20170001021

Kodeks postępowania karnego

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym

ogłoszenie: 2017-05-25 WDU20170001020

Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim

ogłoszenie: 2017-05-25 WDU20170001019

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet

ogłoszenie: 2017-05-25 WDU20170001018

o umowie koncesji na roboty budowlane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

ogłoszenie: 2017-05-25 WDU20170001017

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001016

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001015

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

ogłoszenie: 2017-05-25 WDU20170001014

o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001013

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

ogłoszenie: 2017-05-24 WDU20170001012

Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

ogłoszenie: 2017-05-24 WDU20170001011

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

ogłoszenie: 2017-05-24 WDU20170001010

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa

ogłoszenie: 0000-00-00 WDU20170001009

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

ogłoszenie: 2017-05-24 WDU20170001008

o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece

ogłoszenie: 2017-05-24 WDU20170001007

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2017 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

2017-05-29 WMP20170000505

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.13.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

2017-05-29 WMP20170000504

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. nr 1130.11.2017 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego

2017-05-29 WMP20170000503

-

Postanowienie nr 112.21.2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

2017-05-29 WMP20170000502

Postanowienie nr rej. 98/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-26 WMP20170000493

Postanowienie nr rej. 97/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

2017-05-26 WMP20170000492

Postanowienie nr rej. 96/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-26 WMP20170000491

Postanowienie nr rej. 95/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-26 WMP20170000490

Postanowienie nr rej. 92/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-26 WMP20170000489

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-26 WMP20170000488

Postanowienie nr rej. 90/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-06-26 WMP20170000487

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu orderu

2017-05-26 WMP20170000486

Postanowienie nr rej. 87/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-26 WMP20170000485

Postanowienie nr rej. 82/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-26 WMP20170000484

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000483

Postanowienie nr rej. 107/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000482

Postanowienie nr rej. 106/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000481

Postanowienie nr rej. 104/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000480

Postanowienie nr rej. 103/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000479

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-25 WMP20170000478

Postanowienie nr rej. 116/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu

2017-05-25 WMP20170000477

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderu

2017-05-25 WMP20170000476

Postanowienie nr rej. 109/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2017 r. o nadaniu odznaczenia

2017-05-25 WMP20170000475

Postanowienie nr rej. 108/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-25 WMP20170000474

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie uznania zasług dla Państwa Polskiego Leona Janty-Połczyńskiego w 150-lecie urodzin

2017-05-25 WMP20170000473

Postanowienie nr rej. 81/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2017 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

2017-05-24 WMP20170000472

Postanowienie nr rej. 77/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-24 WMP20170000471

Postanowienie nr rej. 73/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2017 r. o nadaniu orderów

2017-05-24 WMP20170000470

Postanowienie nr rej. 58/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2017 r. o nadaniu odznaczeń

2017-05-24 WMP20170000469

Postanowienie nr rej. 39/2017 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. o nadaniu odznaczenia

2017-05-24 WMP20170000468

-

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

2017-05-24 WMP20170000467

-

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

2017-05-24 WMP20170000466

-

Zarządzenie nr 13/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, upamiętniających 200-lecie istnienia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

2017-05-23 WMP20170000465

-

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 15 maja 2017 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

2017-05-23 WMP20170000464

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile

2017-05-22 WMP20170000463

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) za niezgodny z zasadą pomocniczości

2017-05-22 WMP20170000462

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

2017-05-19 WMP20170000461

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Central Europe

2017-05-19 WMP20170000460

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014

0000-00-00 WMP20170000459

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014

0000-00-00 WMP20170000458

-o systemie oświaty

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2017-05-19 WMP20170000457

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego

2017-05-19 WMP20170000456

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów lub przez niego nadzorowanych, w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

2017-05-18 WMP20170000455

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

2017-05-18 WMP20170000454

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014

0000-00-00 WMP20170000453

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014

0000-00-00 WMP20170000452

-

Zarządzenie nr 12/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii

0000-00-00 WMP20170000451

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Warszawie na kadencję w latach 2017

0000-00-00 WMP20170000450

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

2017-05-17 WMP20170000449

-o systemie ubezpieczeń społecznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji

2017-05-16 WMP20170000448

2017-05-31
Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie danych i informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące depozyt papierów wartościowych, system rejestracji instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi oraz system rozrachunku

2017-05-31
Dz.U. 2016 poz. 1920

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

2017-06-01
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

2017-06-01
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

2017-06-01
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa Prawo energetyczne

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wzoru sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu

2017-06-02
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grądy w Dolinie Odry (PLH020017)

2017-06-02
Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

2017-06-02
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880

Ustawa o ochronie przyrody

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty (PLH300012)

2017-06-06
Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175

Ustawa o usługach płatniczych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego

2017-06-07
Dz.U. 2012 poz. 1512

Ustawa o nasiennictwie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

2017-06-08
Dz.U. 2003 nr 83 poz. 760

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej

2017-06-09
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości

2017-06-09
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką

2017-06-09
Dz.U. 2016 poz. 1920

Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

2017-06-10
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

2017-06-11
Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789

Ustawa o transporcie kolejowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych

2017-06-22
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

2017-06-27
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

2017-07-01
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

2017-07-01
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

2017-07-09
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

2017-07-17
Dz.U. 2009 nr 168 poz. 1323

Ustawa o Służbie Celnej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych

2017-07-28
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368

Ustawa o bezpieczeństwie morskim

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ramowych programów dodatkowych szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 623

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

2017-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu „Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.” (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)
„Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu.” (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieć Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnością Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniżej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdować się informacja o źródle pochodzenia materiałów. Źródłem tym jest System Informacyjny Sejmu